ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพปัว
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
 สพป. 
 1 
  3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
 สพม. 
 37 
  4. โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
 สพม. 
 37 
  5. โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
 สพม. 
 37 
  6. โรงเรียนน่านนคร
 สพม. 
 37 
  7. โรงเรียนปัว
 สพม. 
 37 
  8. โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
 สพม. 
 37 
  9. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เข้าโครงการปี 2551
 สพม. 
 37 
  10. โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
 สพม. 
 37 
  11. โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
 สพม. 
 37 
  12. โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
 สพม. 
 37 
  13. โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  14. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  15. โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
 สพป. 
 2 
  16. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
 สพป. 
 2 
  17. โรงเรียนบ้านสบกอน
 สพป. 
 2 
  18. โรงเรียนบ้านสองแคว
 สพม. 
 37 
  19. โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
 สพม. 
 37 
  20. โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
 สพม. 
 37 
  21. โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
 สพม. 
 37 
  22. โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
 สพม. 
 37 
  23. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  24. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 สพป. 
 1 
  25. โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
 สพป. 
 2 
  26. โรงเรียนบ้านนาวงศ์
 สพม. 
 37 
  27. โรงเรียนทุ่งช้าง
 สพม. 
 37 
  28. โรงเรียนนาน้อย
 สพม. 
 37 
  29. โรงเรียนสา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328919