ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
 สพป. 
 1 
  4. โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
 สพป. 
 1 
  6. โรงเรียนบ้านแม่กา
 สพป. 
 1 
  7. โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
 สพป. 
 2 
  8. โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
 สพป. 
 2 
  9. โรงเรียนบ้านร่องส้าน
 สพม. 
 36 
  10. โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
 สพม. 
 36 
  11. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
 สพม. 
 36 
  12. โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
 สพม. 
 36 
  13. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
 สพม. 
 36 
  14. โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  15. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง
 สพป. 
 1 
  16. โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
 สพป. 
 2 
  17. โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
 สพม. 
 36 
  18. โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
 สพม. 
 36 
  19. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
 สพม. 
 36 
  20. โรงเรียนภูซางวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 สอศ. 
 - 
  21. วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17355608