ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
 กศน. 
 - 
  5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าตะโก
 กศน. 
 - 
  6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วงก์
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแสง
 กศน. 
 - 
  8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตาคลี
 สพป. 
 1 
  9. โรงเรียนวัดท่าทอง
 สพป. 
 1 
  10. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
 สพป. 
 2 
  11. โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ
 สพป. 
 3 
  12. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง
 สพม. 
 42 
  13. โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
 สพม. 
 42 
  14. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
 สพม. 
 42 
  15. โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
 สพม. 
 42 
  16. โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
 สพม. 
 42 
  17. โรงเรียนวังข่อยพิทยา
 ราชภัฏ 
 - 
  18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  19. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 สพป. 
 1 
  20. โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
 สพป. 
 2 
  21. โรงเรียนบ้านปางสุด
 สพป. 
 3 
  22. โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย
 สพป. 
 3 
  23. โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
 สพม. 
 42 
  24. โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
 สพม. 
 42 
  25. โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
 สพม. 
 42 
  26. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์
 สพม. 
 42 
  27. โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม
 สพม. 
 42 
  28. โรงเรียนหนองบัว
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  29. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 สพป. 
 2 
  30. โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน (บ้านตลุกตาสาม)
 สพม. 
 42 
  31. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
 สพม. 
 42 
  32. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
 สพม. 
 42 
  33. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 สพม. 
 42 
  34. โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
 สพม. 
 42 
  35. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
 สพม. 
 42 
  36. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 สพม. 
 42 
  37. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม
 สพม. 
 42 
  38. โรงเรียนพระบางวิทยา
 สพม. 
 42 
  39. โรงเรียนไพศาลีพิทยา
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  40. โรงเรียนประชานุเคราะห์
 สพป. 
 1 
  41. โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม
 สพป. 
 1 
  42. โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ)
 สพป. 
 2 
  43. โรงเรียนวัดหนองตางู
 สพป. 
 3 
  44. โรงเรียนบ้านเขานางต่วม
 สพม. 
 42 
  45. โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม
 สพม. 
 42 
  46. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
 สพม. 
 42 
  47. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
 สพม. 
 42 
  48. โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
 สพม. 
 42 
  49. โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329051