ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เข้าโครงการปี 2551
 กศน. 
 - 
  7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนครไทย
 กศน. 
 - 
  8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  9. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  10. โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนวัดอรัญญิก
 สพป. 
 2 
  12. โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนวัดบ้านมุง
 สพป. 
 3 
  14. โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
 สพป. 
 3 
  15. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
 สพม. 
 39 
  16. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 สพม. 
 39 
  17. โรงเรียนนครไทย
 สพม. 
 39 
  18. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
 สพม. 
 39 
  19. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
 สพม. 
 39 
  20. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
 สพม. 
 39 
  21. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  22. โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
 สพป. 
 1 
  23. โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
 สพป. 
 2 
  24. โรงเรียนบ้านซำรัง
 สพป. 
 2 
  25. โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
 สพป. 
 2 
  26. โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
 สพป. 
 3 
  27. โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
 สพป. 
 3 
  28. โรงเรียนบ้านชาติตระการ
 สพป. 
 3 
  29. โรงเรียนวัดนาขาม
 สพป. 
 3 
  30. โรงเรียนวัดห้วยดั้ง
 สพม. 
 39 
  31. โรงเรียนจ่านกร้อง
 สพม. 
 39 
  32. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
 สพม. 
 39 
  33. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
 สพม. 
 39 
  34. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
 สพม. 
 39 
  35. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
 สพม. 
 39 
  36. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329004