ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สพป. 
 1 
  1. โรงเรียนมหาราช 7
 สพป. 
 1 
  2. โรงเรียนวัดพิกุลทอง
 สพป. 
 2 
  3. โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธ์สะอาดราษฎร์รังสรรค์)
 สพป. 
 2 
  4. โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 สพม. 
 8 
  5. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม บทความ
 สพม. 
 8 
  6. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา
 สพม. 
 8 
  7. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
 สพม. 
 8 
  8. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
 สพม. 
 8 
  9. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 สพม. 
 8 
  10. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
เข้าโครงการปี 2548
 สพป. 
 1 
  11. โรงเรียนบ้านลำพระ
 สพป. 
 1 
  12. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 สพป. 
 2 
  13. โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
 สพป. 
 2 
  14. โรงเรียนวัดบ้านไร่ ราชบุรี
 สพป. 
 2 
  15. โรงเรียนวัดหุบกระทิง
 สพป. 
 2 
  16. โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์)
 สพม. 
 8 
  17. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
 สพม. 
 8 
  18. โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
 สพม. 
 8 
  19. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
 สพม. 
 8 
  20. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 สพม. 
 8 
  21. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
 สพม. 
 8 
  22. โรงเรียนสายธรรมจันทร์
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 1 
  23. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 สพม. 
 8 
  24. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 สพม. 
 8 
  25. โรงเรียนบ้านคาวิทยา
 สพม. 
 8 
  26. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี บทความ
 ราชภัฏ 
 - 
  27. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 2 
  28. โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)
 สพม. 
 8 
  29. โรงเรียนแคทรายวิทยา
 สพม. 
 8 
  30. โรงเรียนเนกขัมวิทยา
 สพม. 
 8 
  31. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
เข้าโครงการปี 2551
 สพม. 
 8 
  32. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
 สพม. 
 8 
  33. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  34. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
 สอศ. 
 - 
  35. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 สพป. 
 1 
  36. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
 สพป. 
 2 
  37. โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)
 สพม. 
 8 
  38. โรงเรียนช่องพรานวิทยา
 สพม. 
 8 
  39. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  40. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 สพป. 
 1 
  41. โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
 สพป. 
 1 
  42. โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)
 สพป. 
 2 
  43. โรงเรียนวัดบ้านใหม่
 สพป. 
 2 
  44. โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
 สพป. 
 2 
  45. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 2 
  46. โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)
 สพป. 
 2 
  47. โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์)
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  48. โรงเรียนวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์
 สพป. 
 2 
  49. โรงเรียนโพธิ์รัตนาราม
เข้าโครงการปี 2556
 สอศ. 
 - 
  50. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
 สอศ. 
 - 
  51. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2
 สอศ. 
 - 
  52. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329245