ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สพป. 
 2 
  1. โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
 สพม. 
 8 
  2. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
 สพม. 
 8 
  3. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
 สพม. 
 8 
  4. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
 สพม. 
 8 
  5. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
 สพม. 
 8 
  6. โรงเรียนวัดพังตรุ
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
 สพม. 
 8 
  10. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยา
 สพม. 
 8 
  11. โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
 สพม. 
 8 
  12. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
 สพม. 
 8 
  13. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
 สพม. 
 8 
  14. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต บทความ
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 1 
  15. โรงเรียนบ้านพุเลียบ
 สพม. 
 8 
  16. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 ราชภัฏ 
 - 
  17. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 1 
  18. โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
 สพป. 
 1 
  19. โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม
 สพป. 
 4 
  20. โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
 สพป. 
 4 
  21. โรงเรียนบ้านหนองประดู่
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  22. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 สอศ. 
 - 
  23. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
เข้าโครงการปี 2556
 สอศ. 
 - 
  24. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329041