ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 ศูนย์ฝึกฯ 
 - 
  1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก
 สพป. 
 1 
  2. โรงเรียนวัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง)
 สพป. 
 1 
  3. โรงเรียนวัดทัพหลวง
 สพป. 
 1 
  4. โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
 สพป. 
 1 
  5. โรงเรียนวัดหนองศาลา
 สพป. 
 1 
  6. โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
 สพป. 
 2 
  7. โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
 สพป. 
 2 
  8. โรงเรียนวัดดอนหวาย
 สพป. 
 2 
  9. โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
 สพม. 
 9 
  10. โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา บทความ
 สพม. 
 9 
  11. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 สพม. 
 9 
  12. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  13. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
 สอศ. 
 - 
  14. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
 สอศ. 
 - 
  15. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
 สช. 
 - 
  16. โรงเรียนราชินีบูรณะ
 สพป. 
 1 
  17. โรงเรียนวัดกงลาด
 สพป. 
 2 
  18. โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
 สพม. 
 9 
  19. โรงเรียนบางเลนวิทยา
 สพม. 
 9 
  20. โรงเรียนสามพรานวิทยา
 สพม. 
 9 
  21. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 2 
  22. โรงเรียนวัดศีรษะทอง
 สพม. 
 9 
  23. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 1 
  24. โรงเรียนบ้านหนองกระโดน
 สพป. 
 2 
  25. โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
 สพม. 
 9 
  26. โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  27. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
เข้าโครงการปี 2554
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  28. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328799