ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 - 
  2. โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
 สพป. 
 - 
  3. โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 สพป. 
 - 
  4. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บํารุง)
 สพม. 
 10 
  5. โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
 สพม. 
 10 
  6. โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 - 
  7. โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 สพม. 
 10 
  8. โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
 สพม. 
 10 
  9. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 สพม. 
 10 
  10. โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
 สพม. 
 10 
  11. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 สพม. 
 10 
  12. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
เข้าโครงการปี 2552
 อบจ. 
 - 
  13. โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
 สพป. 
 - 
  14. โรงเรียนวัดคลองครุ
เข้าโครงการปี 2554
 สพม. 
 10 
  15. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
 สพม. 
 10 
  16. โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา
 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
 - 
  17. โรงเรียนอันนาลัย
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 - 
  18. โรงเรียนท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
 สพป. 
 - 
  19. โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
 สพป. 
 - 
  20. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
 เทศบาลนคร 
 - 
  21. โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
 เทศบาลนคร 
 - 
  22. โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
 เทศบาลนคร 
 - 
  23. โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)
 เทศบาลนคร 
 - 
  24. โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา)
เข้าโครงการปี 2556
 สอศ. 
 - 
  25. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 สอศ. 
 - 
  26. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17306211