ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สพป. 
 1 
  1. โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
 สพป. 
 2 
  2. โรงเรียนท่ายางวิทยา
 สพป. 
 2 
  3. โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
 สพป. 
 2 
  4. โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
 สพม. 
 10 
  5. โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
 สพม. 
 10 
  6. โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
 สพม. 
 10 
  7. โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
 สพม. 
 10 
  8. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
 สพม. 
 10 
  9. โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
 สพม. 
 10 
  10. โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์) บทความ
 สพม. 
 10 
  11. โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
เข้าโครงการปี 2548
 สพป. 
 2 
  12. โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)
 สพม. 
 10 
  13. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าโครงการปี 2549
 สพม. 
 10 
  14. โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
 สพม. 
 10 
  15. โรงเรียนหนองจอกวิทยา
 สพม. 
 10 
  16. โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
 ราชภัฏ 
 - 
  17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 1 
  18. โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
 สพป. 
 1 
  19. โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
 สพป. 
 2 
  20. โรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง
เข้าโครงการปี 2551
 สอศ. 
 - 
  21. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแก่งกระจาน
 กศน. 
 - 
  23. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบุรี
 สพป. 
 2 
  24. โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
 สพม. 
 10 
  25. โรงเรียนบางจานวิทยา
 สพม. 
 10 
  26. โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี
 สพม. 
 10 
  27. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  28. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
 สอศ. 
 - 
  29. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
 สอศ. 
 - 
  30. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 สพป. 
 1 
  31. โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
 สพป. 
 2 
  32. โรงเรียนบ้านท่าโล้
 สพป. 
 2 
  33. โรงเรียนบ้านหนองโรง
 สพป. 
 2 
  34. โรงเรียนบ้านหุบกะพง
 สพป. 
 2 
  35. โรงเรียนบ้านแหลมทอง
 สพป. 
 2 
  36. โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
 สพม. 
 10 
  37. โรงเรียนพรหมานุสรณ์
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 2 
  38. โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์
 สพป. 
 2 
  39. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 สพป. 
 2 
  40. โรงเรียนวัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)
เข้าโครงการปี 2556
 สอศ. 
 - 
  41. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 สอศ. 
 - 
  42. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
 สอศ. 
 - 
  43. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17305862