ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
 สอศ. 
 - 
  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
 สอศ. 
 - 
  10. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
 สอศ. 
 - 
  11. วิทยาลัยเทคนิคสิชล
 สพม. 
 12 
  12. โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
 สพม. 
 12 
  13. โรงเรียนทรายขาววิทยา
 สพม. 
 12 
  14. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
 สพม. 
 12 
  15. โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
 สพม. 
 12 
  16. โรงเรียนปากพูน
เข้าโครงการปี 2549
 สพม. 
 12 
  17. โรงเรียนนบพิตำวิทยา
 สพม. 
 12 
  18. โรงเรียนปากพนัง
 สพม. 
 12 
  19. โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
 สพม. 
 12 
  20. โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
 สพม. 
 12 
  21. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
 ราชภัฏ 
 - 
  22. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 4 
  23. โรงเรียนชุมชนใหม่
 สพม. 
 12 
  24. โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
 สพม. 
 12 
  25. โรงเรียนเชียรใหญ่
 สพม. 
 12 
  26. โรงเรียนทุ่งสง
 สพม. 
 12 
  27. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 สพม. 
 12 
  28. โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  29. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 กศน. 
 - 
  30. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าศาลา
 สพป. 
 1 
  31. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
 สพป. 
 2 
  32. โรงเรียนบ้านบนควน
 สพป. 
 2 
  33. โรงเรียนบ้านไสส้าน
 สพป. 
 3 
  34. โรงเรียนบ้านปากเชียร
 สพป. 
 3 
  35. โรงเรียนวัดโคกพิกุล
 สพป. 
 3 
  36. โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
 สพป. 
 3 
  37. โรงเรียนวัดสระ
 สพป. 
 3 
  38. โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
 สพป. 
 3 
  39. โรงเรียนวัดสามัคยาราม
 สพป. 
 4 
  40. โรงเรียนบ้านทุ่งชน
 สพม. 
 12 
  41. โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
 สพม. 
 12 
  42. โรงเรียนขนอมพิทยา
 สพม. 
 12 
  43. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 สพม. 
 12 
  44. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
 สพม. 
 12 
  45. โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
 สพม. 
 12 
  46. โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
 สพม. 
 12 
  47. โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
 วิทยาลัย 
 - 
  48. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
เข้าโครงการปี 2553
 กศน. 
 - 
  49. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขนอม
 กศน. 
 - 
  50. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถ้ำพรรณรา
 สพป. 
 2 
  51. โรงเรียนวัดจันดี
 สพป. 
 2 
  52. โรงเรียนวัดวังขรี
 สพป. 
 2 
  53. โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
 สพป. 
 4 
  54. โรงเรียนบ้านพังปริง
 สพป. 
 4 
  55. โรงเรียนบ้านสระบัว นครศรีธรรมราช
 สพป. 
 4 
  56. โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
 สพป. 
 4 
  57. โรงเรียนวัดโทเอก
 สพม. 
 12 
  58. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 สพม. 
 12 
  59. โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
 สพม. 
 12 
  60. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 สพม. 
 12 
  61. โรงเรียนเสาธงวิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 2 
  62. โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร
 สพป. 
 2 
  63. โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
 สพป. 
 2 
  64. โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
 สพป. 
 2 
  65. โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
 สพป. 
 2 
  66. โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
 สพป. 
 2 
  67. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน)
 สพป. 
 2 
  68. โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
 สพป. 
 2 
  69. โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
 สพป. 
 2 
  70. โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
 สพป. 
 2 
  71. โรงเรียนบ้านคอกช้าง
 สพป. 
 2 
  72. โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
 สพป. 
 2 
  73. โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
 สพป. 
 2 
  74. โรงเรียนบ้านนาพา
 สพป. 
 2 
  75. โรงเรียนบ้านน้ำพุ
 สพป. 
 2 
  76. โรงเรียนบ้านบางตะเภา
 สพป. 
 2 
  77. โรงเรียนบ้านปากน้ำ
 สพป. 
 2 
  78. โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
 สพป. 
 2 
  79. โรงเรียนบ้านสระนางมโนราท์
 สพป. 
 2 
  80. โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
 สพป. 
 2 
  81. โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
 สพป. 
 2 
  82. โรงเรียนบ้านไสใหญ่
 สพป. 
 2 
  83. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 สพป. 
 2 
  84. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
 สพป. 
 2 
  85. โรงเรียนวัดเขาโร
 สพป. 
 2 
  86. โรงเรียนวัดควนส้าน
 สพป. 
 2 
  87. โรงเรียนวัดโคกหาด
 สพป. 
 2 
  88. โรงเรียนวัดท่ายาง
 สพป. 
 2 
  89. โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
 สพป. 
 2 
  90. โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
 สพป. 
 2 
  91. โรงเรียนสมสรร
 สพป. 
 2 
  92. โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
 สพป. 
 2 
  93. โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สพป. 
 2 
  94. โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
 สพม. 
 12 
  95. โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  96. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
 สพป. 
 1 
  97. โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
 สพป. 
 4 
  98. โรงเรียนบ้านคลองวัง
 สพป. 
 4 
  99. โรงเรียนวัดกลาง
 สพม. 
 12 
  100. โรงเรียนจรัสพิชากร
 สพม. 
 12 
  101. โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
 สพม. 
 12 
  102. โรงเรียนสตรีปากพนัง
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329459