ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 - 
  1. โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
 สพป. 
 - 
  2. โรงเรียนเมืองพังงา
 สพป. 
 - 
  3. โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
 สพม. 
 14 
  4. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 สพม. 
 14 
  5. โรงเรียนสตรีพังงา
เข้าโครงการปี 2550
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
 สพป. 
 - 
  7. โรงเรียนบ้านบ่อแสน
 สพป. 
 - 
  8. โรงเรียนวัดโคกสวย
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  9. วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
 สอศ. 
 - 
  10. วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
 สอศ. 
 - 
  11. วิทยาลัยเทคนิคพังงา
 สพม. 
 14 
  12. โรงเรียนทับปุดวิทยา
 สพม. 
 14 
  13. โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 - 
  14. โรงเรียนบ้านบางม่วง
 สพม. 
 14 
  15. โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
 สพม. 
 14 
  16. โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 สช. 
 - 
  17. โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์
 สพม. 
 14 
  18. โรงเรียนเกาะยาววิทยา
 เทศบาลเมือง 
 - 
  19. โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 - 
  20. โรงเรียนเกาะปันหยี
 สพป. 
 - 
  21. โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
 สพป. 
 - 
  22. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
 สพป. 
 - 
  23. โรงเรียนบ้านคุรอด
 สพป. 
 - 
  24. โรงเรียนบ้านท่านุ่น
 สพป. 
 - 
  25. โรงเรียนบ้านลำแก่น
 สพป. 
 - 
  26. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
 สพป. 
 - 
  27. โรงเรียนวัดคมนียเขต
 สพป. 
 - 
  28. โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
 สพป. 
 1 
  29. โรงเรียนเกาะไม้ไผ่
 สพม. 
 14 
  30. โรงเรียนกะปงพิทยาคม
 สพม. 
 14 
  31. โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
 เทศบาลเมือง 
 - 
  32. โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
 เทศบาลเมือง 
 - 
  33. โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
 เทศบาลเมือง 
 - 
  34. โรงเรียนเทศบาลบ้านเสนารังสรรค์
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329021