ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยเทคนิคระนอง
เข้าโครงการปี 2551
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี
 สพป. 
 - 
  4. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
 สพป. 
 - 
  5. โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้
 สพม. 
 14 
  6. โรงเรียนปากจั่นวิทยา
 สพม. 
 14 
  7. โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร
 สพม. 
 14 
  8. โรงเรียนสตรีระนอง
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 - 
  9. โรงเรียนบ้านสองแพรก
 สพป. 
 - 
  10. โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง
 สพม. 
 14 
  11. โรงเรียนกระบุรีวิทยา
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 - 
  12. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)
 สพป. 
 - 
  13. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
 สพป. 
 - 
  14. โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
 สพป. 
 - 
  15. โรงเรียนบ้านบางหิน
 สพม. 
 14 
  16. โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 - 
  17. โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
 สพป. 
 - 
  18. โรงเรียนบ้านเกาะสินไห
 สพป. 
 - 
  19. โรงเรียนบ้านขจัดภัย
 สพป. 
 - 
  20. โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
 สพป. 
 - 
  21. โรงเรียนบ้านนา
 สพป. 
 - 
  22. โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง
 สพป. 
 - 
  23. โรงเรียนบ้านบางเบน
 สพป. 
 - 
  24. โรงเรียนบ้านบางปรุ
 สพป. 
 - 
  25. โรงเรียนบ้านรังแตน
 สพป. 
 - 
  26. โรงเรียนบ้านสำนัก
 สพป. 
 - 
  27. โรงเรียนบ้านหินช้าง
 สพป. 
 - 
  28. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
 สพป. 
 - 
  29. โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329271