ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2547
 สช. 
 - 
  1. โรงเรียนแสงทองวิทยา
 สพม. 
 16 
  2. โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 สพม. 
 16 
  3. โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
 สพม. 
 16 
  4. โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
 สพม. 
 16 
  5. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 สพม. 
 16 
  6. โรงเรียนระโนดวิทยา
 สพม. 
 16 
  7. โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
 สพม. 
 16 
  8. โรงเรียนวรนารีเฉลิม
 สพม. 
 16 
  9. โรงเรียนสทิงพระวิทยา
 สพม. 
 16 
  10. โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
 สพม. 
 16 
  11. โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  12. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
 สช. 
  
  13. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
 กรมการศาสนา 
 - 
  14. โรงเรียนมหาปัญญา บทความ
 สพป. 
 2 
  15. โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
 สพป. 
 3 
  16. โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 สพป. 
 3 
  17. โรงเรียนบ้านสะพานหัก
 สพม. 
 16 
  18. โรงเรียนเทพา
 สพม. 
 16 
  19. โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
 เทศบาลนคร 
 - 
  20. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
 เทศบาลนคร 
 - 
  21. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
 เทศบาลนคร 
 - 
  22. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
 เทศบาลนคร 
 - 
  23. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
เข้าโครงการปี 2549
 สอศ. 
 - 
  24. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 สอศ. 
 - 
  25. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
 สอศ. 
 - 
  26. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
 สอศ. 
 - 
  27. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
 สอศ. 
 - 
  28. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
 สอศ. 
 - 
  29. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 สอศ. 
 - 
  30. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
 สอศ. 
 - 
  31. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บทความ
 สพป. 
 2 
  32. โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
 สพม. 
 16 
  33. โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
 สพม. 
 16 
  34. โรงเรียนธรรมโฆสิต
 สพม. 
 16 
  35. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
 สพม. 
 16 
  36. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
 สพม. 
 16 
  37. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
เข้าโครงการปี 2550
 กศน. 
 - 
  38. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสงขลา
 กศน. 
 - 
  39. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัตภูมิ
 สพป. 
 2 
  40. โรงเรียนวัดท่าแซ
 สพป. 
 2 
  41. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา
 สพป. 
 3 
  42. โรงเรียนบ้านป่าโอน
 สพป. 
 3 
  43. โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 สพม. 
 16 
  44. โรงเรียนบ้านเขาพระ
 สพม. 
 16 
  45. โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
เข้าโครงการปี 2552
 กศน. 
 - 
  46. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาทวี
 สพป. 
 1 
  47. โรงเรียนวัดหนองหอย
 สพป. 
 3 
  48. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
 สพป. 
 3 
  49. โรงเรียนวัดนิคมประสาท (มิตรภาพที่ 149)
 สพม. 
 16 
  50. โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
 สพม. 
 16 
  51. โรงเรียนคลองแดนวิทยา
 สพม. 
 16 
  52. โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ
 สพม. 
 16 
  53. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
 สพม. 
 16 
  54. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 1 
  55. โรงเรียนบ้านกลาง
 สพป. 
 1 
  56. โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
 สพป. 
 2 
  57. โรงเรียนบ้านโคกเมา
 สพป. 
 2 
  58. โรงเรียนบ้านไร่
 สพป. 
 3 
  59. โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 สพป. 
 3 
  60. โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
 สพม. 
 16 
  61. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
 สพม. 
 16 
  62. โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
 ราชภัฏ 
 - 
  63. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  64. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร)
 สพป. 
 2 
  65. โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
 สพม. 
 16 
  66. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
 สพม. 
 16 
  67. โรงเรียนระโนด
 สพม. 
 16 
  68. โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17328808