ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สพม. 
 16 
  1. โรงเรียนกำแพงวิทยา
 สพม. 
 16 
  2. โรงเรียนควนโดนวิทยา
 สพม. 
 16 
  3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 สพม. 
 16 
  4. โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
 สพม. 
 16 
  5. โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
 สพม. 
 16 
  6. โรงเรียนสตูลวิทยา
เข้าโครงการปี 2549
 สช. 
 - 
  7. โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ
 สพป. 
 - 
  8. โรงเรียนบ้านเขาจีน
 สพป. 
 - 
  9. โรงเรียนบ้านไทรงาม
 สพม. 
 16 
  10. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 เทศบาลเมือง 
 - 
  11. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม)
เข้าโครงการปี 2550
 สพป. 
 - 
  12. โรงเรียนบ้านเกตรี
เข้าโครงการปี 2552
 สอศ. 
 - 
  13. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
 สพป. 
 - 
  14. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)
 สพป. 
 - 
  15. โรงเรียนบ้านคลองขุด
 สพป. 
 - 
  16. โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ
 สพม. 
 16 
  17. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"
 สพม. 
 16 
  18. โรงเรียนสาครพิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2553
 สอศ. 
 - 
  19. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
 สพป. 
 - 
  20. โรงเรียนบ้านปากบารา
 สพป. 
 - 
  21. โรงเรียนผังปาล์ม 2
 สพป. 
 - 
  22. โรงเรียนอนุบาลมะนัง
 สพม. 
 16 
  23. โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์
 สพม. 
 16 
  24. โรงเรียนละงูพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สอศ. 
 - 
  25. วิทยาลัยการอาชีพละงู
 สพป. 
 - 
  26. โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
 สพป. 
 - 
  27. โรงเรียนบ้านท่าแลหลา
 สพป. 
 - 
  28. โรงเรียนบ้านวังพระเคียน
 สพม. 
 16 
  29. โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
 สพม. 
 16 
  30. โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
เข้าโครงการปี 2555
 สช. 
 - 
  31. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
 สพป. 
 - 
  32. โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2
 สพป. 
 - 
  33. โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน
 สพป. 
 - 
  34. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
 สพป. 
 - 
  35. โรงเรียนบ้านเกาะอาดัง
 สพป. 
 - 
  36. โรงเรียนบ้านเขาไคร
 สพป. 
 - 
  37. โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม
 สพป. 
 - 
  38. โรงเรียนบ้านควนสตอ
 สพป. 
 - 
  39. โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
 สพป. 
 - 
  40. โรงเรียนบ้านตันหยงโป
 สพป. 
 - 
  41. โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
 สพป. 
 - 
  42. โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ
 สพป. 
 - 
  43. โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"
 สพป. 
 - 
  44. โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
 สพป. 
 - 
  45. โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน
 สพป. 
 - 
  46. โรงเรียนบ้านนาแก้ว
 สพป. 
 - 
  47. โรงเรียนบ้านนางแก้ว
 สพป. 
 - 
  48. โรงเรียนบ้านบุโบย
 สพป. 
 - 
  49. โรงเรียนบ้านปากบาง
 สพป. 
 - 
  50. โรงเรียนบ้านป่าพน
 สพป. 
 - 
  51. โรงเรียนบ้านวังตง
 สพป. 
 - 
  52. โรงเรียนบ้านวังปริง
 สพป. 
 - 
  53. โรงเรียนบ้านวังสายทอง
 สพป. 
 - 
  54. โรงเรียนบ้านสายควน
 สพป. 
 - 
  55. โรงเรียนบ้านเหนือคลอง
 สพป. 
 - 
  56. โรงเรียนบ้านใหม่
 สพป. 
 - 
  57. โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
 สพป. 
 - 
  58. โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
 สพป. 
 - 
  59. โรงเรียนอนุบาลละงู
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329291