ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยการอาชีพตรัง
 สอศ. 
 - 
  3. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
 สอศ. 
 - 
  4. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด
 สอศ. 
 - 
  5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
 สอศ. 
 - 
  6. วิทยาลัยเทคนิคตรัง
 สอศ. 
 - 
  7. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง
 สช. 
 - 
  8. โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา
 สพม. 
 13 
  9. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 สพม. 
 13 
  10. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
 สพม. 
 13 
  11. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
เข้าโครงการปี 2549
 สพม. 
 13 
  12. โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
 สพม. 
 13 
  13. โรงเรียนนาโยงวิทยาคม บทความ
 สพม. 
 13 
  14. โรงเรียนน้ำผุด บทความ
 สพม. 
 13 
  15. โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
 สพม. 
 13 
  16. โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2550
 สพม. 
 13 
  17. โรงเรียนคันธพิทยาคาร
 สพม. 
 13 
  18. โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
 สพม. 
 13 
  19. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
เข้าโครงการปี 2551
 กศน. 
 - 
  20. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
 กศน. 
 - 
  21. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329135