ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > ทุกสังกัด
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สอศ. 
 - 
  1. วิทยาลัยการอาชีพเซกา
 สอศ. 
 - 
  2. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 - 
  3. โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
 สพป. 
 - 
  4. โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
 สพป. 
 - 
  5. โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
 สพม. 
 21 
  6. โรงเรียนเซกา
 สพม. 
 21 
  7. โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 - 
  8. โรงเรียนบ้านนาสะแบง
 สพม. 
 21 
  9. โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
 สพม. 
 21 
  10. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
 สพม. 
 21 
  11. โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17329060