ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สพป. 
 5 
  1. โรงเรียนเวตวันวิทยา
เข้าโครงการปี 2549
 สพป. 
 5 
  2. โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
เข้าโครงการปี 2552
 สพป. 
 1 
  3. โรงเรียนบ้านหัวคำ
 สพป. 
 2 
  4. โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ
 สพป. 
 3 
  5. โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
 สพป. 
 4 
  6. โรงเรียนบ้านคำขวาง
 สพป. 
 5 
  7. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
 สพป. 
 5 
  8. โรงเรียนบ้านบัวงาม
เข้าโครงการปี 2553
 สพป. 
 2 
  9. โรงเรียนบ้านบ่อหิน
 สพป. 
 3 
  10. โรงเรียนบ้านคันไร่ (อาภากโรครุราษฎร์)
 สพป. 
 3 
  11. โรงเรียนบ้านดอนงัว
 สพป. 
 4 
  12. โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)
 สพป. 
 5 
  13. โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย
เข้าโครงการปี 2554
 สพป. 
 1 
  14. โรงเรียนปทุมวิทยากร
 สพป. 
 2 
  15. โรงเรียนบ้านหนองผือ
 สพป. 
 3 
  16. โรงเรียนบ้านหนองกุง
 สพป. 
 4 
  17. โรงเรียนบ้านโพนเมือง
 สพป. 
 5 
  18. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน
 สพป. 
 5 
  19. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
เข้าโครงการปี 2555
 สพป. 
 1 
  20. โรงเรียนบ้านตำแย
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344368