ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ > สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
>  จังหวัด  
สังกัด
สพท. เขต
ชื่อสถานศึกษา
เข้าโครงการปี 2548
 สพม. 
 29 
  1. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร บทความ
 สพม. 
 29 
  2. โรงเรียนปทุมพิทยาคม
 สพม. 
 29 
  3. โรงเรียนสหธาตุศึกษา บทความ
เข้าโครงการปี 2549
 สพม. 
 29 
  4. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
เข้าโครงการปี 2550
 สพม. 
 29 
  5. โรงเรียนวิจิตราพิทยา
เข้าโครงการปี 2552
 สพม. 
 29 
  6. โรงเรียนเดชอุดม
 สพม. 
 29 
  7. โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
 สพม. 
 29 
  8. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
 สพม. 
 29 
  9. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2553
 สพม. 
 29 
  10. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  11. โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม
 สพม. 
 29 
  12. โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
 สพม. 
 29 
  13. โรงเรียนนาส่วงวิทยา
 สพม. 
 29 
  14. โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
 สพม. 
 29 
  15. โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม
 สพม. 
 29 
  16. โรงเรียนประทุมวรราชวิทยา
 สพม. 
 29 
  17. โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
 สพม. 
 29 
  18. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์
 สพม. 
 29 
  19. โรงเรียนสะพือวิทยาคาร
เข้าโครงการปี 2554
 สพม. 
 29 
  20. โรงเรียนเก่าขามวิทยา
 สพม. 
 29 
  21. โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
 สพม. 
 29 
  22. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  23. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  24. โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
เข้าโครงการปี 2555
 สพม. 
 29 
  25. โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
 สพม. 
 29 
  26. โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
 สพม. 
 29 
  27. โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344799