ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ภาคีดำเนินงาน > มรภ.-ทุกภาค > สถานศึกษาร่วมโครงการ
>  
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพฯ (รวม 3 แห่ง)
    กรุงเทพฯ
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 6 แห่ง)
    กาญจนบุรี
    ปทุมธานี
    พระนครศรีอยุธยา
    เพชรบุรี
    ราชบุรี
    ลพบุรี
ภาคเหนือ (รวม 5 แห่ง)
    เชียงราย
    เชียงใหม่
    นครสวรรค์
    ลำปาง
    อุตรดิตถ์
ภาคอีสาน (รวม 7 แห่ง)
    บุรีรัมย์
    มหาสารคาม
    ร้อยเอ็ด
    เลย
    ศรีสะเกษ
    อุดรธานี
    อุบลราชธานี
ภาคใต้ (รวม 5 แห่ง)
    นครศรีธรรมราช
    ภูเก็ต
    ยะลา
    สงขลา
    สุราษฎร์ธานี
ภาคตะวันออก (รวม 2 แห่ง)
    จันทบุรี
    ฉะเชิงเทรา
รวม
28
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344375