ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ
> ภายใต้  
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพฯ (รวม 3 แห่ง)
    กรุงเทพฯ
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 15 แห่ง)
    นครนายก
    ปทุมธานี
    เพชรบุรี
    ลพบุรี
    สมุทรปราการ
    อ่างทอง
    อุทัยธานี
ภาคเหนือ (รวม 13 แห่ง)
    เชียงใหม่
    นครสวรรค์
    พิษณุโลก
    ลำปาง
ภาคอีสาน (รวม 11 แห่ง)
    นครราชสีมา
    มหาสารคาม
    ศรีสะเกษ
    อุดรธานี
    อุบลราชธานี
ภาคใต้ (รวม 15 แห่ง)
    กระบี่
    ตรัง
    นครศรีธรรมราช
    พัทลุง
    ภูเก็ต
    สงขลา
ภาคตะวันออก (รวม 7 แห่ง)
    ฉะเชิงเทรา
    ตราด
    สระแก้ว
รวม
64
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344211