ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
สถานศึกษาร่วมโครงการ
> ภายใต้  
จังหวัด
จำนวน
กรุงเทพฯ (รวม 12 แห่ง)
    กรุงเทพฯ
ภาคกลาง-ตะวันตก (รวม 148 แห่ง)
    กาญจนบุรี
    นครนายก
    นครปฐม
    ปทุมธานี
    พระนครศรีอยุธยา
    เพชรบุรี
    ราชบุรี
    สมุทรปราการ
    สมุทรสงคราม
    สมุทรสาคร
    สุพรรณบุรี
ภาคเหนือ (รวม 120 แห่ง)
    เชียงใหม่
    นครสวรรค์
    น่าน
    พะเยา
    พิษณุโลก
    แพร่
    ลำปาง
    ลำพูน
    อุตรดิตถ์
ภาคอีสาน (รวม 198 แห่ง)
    กาฬสินธุ์
    ขอนแก่น
    ชัยภูมิ
    นครราชสีมา
    บึงกาฬ
    บุรีรัมย์
    มหาสารคาม
    มุกดาหาร
    เลย
    ศรีสะเกษ
    สุรินทร์
    หนองคาย
    หนองบัวลำภู
    อำนาจเจริญ
    อุดรธานี
    อุบลราชธานี
ภาคใต้ (รวม 199 แห่ง)
    กระบี่
    นครศรีธรรมราช
    นราธิวาส
    ปัตตานี
    พังงา
    พัทลุง
    ภูเก็ต
    ยะลา
    ระนอง
    สงขลา
    สตูล
ภาคตะวันออก (รวม 61 แห่ง)
    ฉะเชิงเทรา
    ชลบุรี
    ปราจีนบุรี
    ระยอง
รวม
738
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17344178