ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ทำเนียบผู้เข้าอบรม - วิทยากรหลัก (MT)
> 
รุ่น
จำนวน
ปีที่ 10 - 2556 (รวม 27 คน )
    MT หลักสูตรพ่อแม่ ปี 55 21-24 พฤษภาคม 2555
ปีที่ 8 - 2554 (รวม 250 คน )
    MT มรภ.อุดรธานี ปี 54 15-19 พฤศจิกายน 2553
    MT มรภ.อยุธยา ปี 54 9-12 พฤษภาคม 2554
    MT กรุงเทพฯ ปี 54 4-8 เมษายน 2554
    MT มรภ.มหาสารคาม ปี 54 7-11 กุมภาพันธ์ 2554
    MT เหนือตอนล่าง-เหนือตอนบน ปี 54 1-4 มีนาคม 2554
    Refreshing MT สคร.5 ปี 54 1-3 มีนาคม 2554
    MT มรภ.อยุธยา ปี 54 21-25 มีนาคม 2554
    MT มรภ.-ทุกภาค ปี 53 11-14 ตุลาคม 2553
ปีที่ 7 - 2553 (รวม 478 คน )
    MT ภาคใต้ตอนบน ปี 53 12-16 กรกฎาคม 2553
    MT กศน.หลักสูตรพ่อแม่ ปี 53 22-26 มีนาคม 2553 (รุ่น 2)
    MT กศน.หลักสูตรพ่อแม่ ปี 53 15-19 มีนาคม 2553 (รุ่น 1)
    MT ภาคอีสาน ปี 53 12-15 กรกฎาคม 2553 (รุ่น 2)
    MT ภาคอีสาน ปี 53 6-9 กรกฎาคม 2553 (รุ่น 1)
    MT นครศรีฯ ปี 53 8-11 สิงหาคม 2553
    MT มรภ.-ทุกภาค ปี 53 27-30 กันยายน 2553
    MT มวล. ปี 53 1-5 กุมภาพันธ์ 2553 (นครศรีธรรมราช)
    MT สงขลา ปี 53 11-14 มกราคม 2553
    MT มรภ.มหาสารคาม ปี 53 8-12 กุมภาพันธ์ 2553
    MT พิษณุโลก ปี 53 16-19 มีนาคม 2553
    Refreshing MT กรุงเทพฯ-ภาคกลาง ปี 53 4-6 มีนาคม 2553
    MT พิษณุโลก ปี 53 16-19 กุมภาพันธ์ 2553
    MT อุดรธานี ปี 53 25-29 มกราคม 2553
    Refreshing MT  พระศรี ปี 53 5-7 มกราคม 2553
    MT สคร.5 ปี 53 2-5 มีนาคม 2553
    MT ภาคเหนือตอนบน ปี 53 9-12 กุมภาพันธ์ 2553
ปีที่ 6 - 2552 (รวม 225 คน )
    MT อุดรธานี ปี 52 7-9 สิงหาคม 2552
    MT Access ปี 52 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552
    Refreshing MT สคร.5 ปี 52 7-10 เมษายน 2552
    MT อาชีวะ ปี 52 1-5 เมษายน 2552
    MT Access ปี 52 20-24 เมษายน 2552 (ปราจีนบุรี)
    MT สคร.5 ปี 52  18-22 พฤษภาคม 2552
    MT พระศรี ปี 52  23-27 กุมภาพันธ์ 2552 - มุกดาหาร
    MT สมุทรปราการ ปี 52  16-20 มีนาคม 2552
    MT นครสวรรค์ ปี 52  9-11 มีนาคม 2552 (งบนอกโครงการ)
ปีที่ 5 - 2551 (รวม 84 คน )
    Refreshing MT ตะวันตก 7-9 เมษายน 2551
    MT สคร.5 ปี 51  25-29 กุมภาพันธ์ 2551 นครราชสีมา
    MT กทม. ปี 51 10-12 มีนาคม 2551
    MT Access ปี 50  10-12 ตุลาคม 2550 (สมุทรสงคราม)
ปีที่ 4 - 2550 (รวม 167 คน )
    MT สสจ.อุดรธานี  ปี 50  8-10 กันยายน 2550 อุดรธานี (งบ สสจ.อุดรฯ)
    MT มรภ. ปี 50 27-31 สิงหาคม  2550 - กรุงเทพ
    MT Access  ปี 50 4-6 เมษายน 2550 - สมุทรสงคราม
    MT องค์การแพลน-ศรีสะเกษ ปี 50   26-31 มีนาคม 2550 อุบลราชธานี   (งบแพลน)
    MT กศน. ปี 50 15-17 มีนาคม 50 กรุงเทพฯ
    MT สคร.5 ปี 50 19-23 กุมภาพันธ์ 50 จ.นครราชสีมา
ปีที่ 3 - 2549 (รวม 215 คน )
    MT มรภ. ปี 49 18-20 กันยายน 49  กรุงเทพฯ
    MT Plan ปี 49  3-7 กรกฏาคม 49  จ.อุบลราชธานี  (งบแพลน)
    MT ปี 49 รุ่น 6 (มอ.) 4-7 เมษายน 49 จ.สงขลา
    MT ปี 49 รุ่น 5 (พระศรีฯ) 3-5 เมษายน 49 จ.อุบลราชธานี
    MT ปี 49 รุ่น 4 (มอ.) 27-31 มีนาคม 49 จ.ภูเก็ต
    MT ปี 49 รุ่น 3 (สสจ.นครสวรรค์) 21-25 มีนาคม 49 จ.นครสวรรค์ (งบ สสจ.นครสวรรค์)
    MT ปี 49 รุ่น 2 (Access) 15-17 มีนาคม 49 จ.กาญจนบุรี
    MT ปี 49 รุ่น 1 (Access)  13-17 มีนาคม 49 จ.กาญจนบุรี
ปีที่ 2 - 2548 (รวม 149 คน )
    MT ปี 48
ปีที่ 1 - 2547 (รวม 130 คน )
    MT ปี 47
รวม
1,725
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331049