ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ทำเนียบผู้เข้าอบรม - ครูเพศศึกษา
> 
รุ่น
จำนวน
ปีที่ 10 - 2556 (รวม 25 คน )
    ครู นครศรีธรรมราช ปี 55 13-16 กันยายน 2555
ปีที่ 9 - 2555 (รวม 1,984 คน )
    ครู อาชีวศึกษา ปี 55 15-18 ตุลาคม 2555 (งบสคร.4 จ.ราชบุรี)
    ครู อาชีวศึกษา ปี 55 9 - 12 ตุลาคม 2555
    ครู ชลบุรี ปี 54 18-21 ตุลาคม 2554 (MF) (37 คน)
    ครู ขอนแก่น ปี 55 25-27 เมษายน 2555 (MF)
    ครู อาชีวศึกษา (MF) ปี 55 12-15 มีนาคม 2555
    ครู สตูล ปี 55 7-9 มิถุนายน 2555
    ครู สตูล ปี 55 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555
    ครู สุรินทร์ ปี 55 15-18 พฤษภาคม 2555
    ครู ยะลา ปี 55 1-4 พฤษภาคม 2555 (ห้อง 2)
    ครู ยะลา ปี 55 1-4 พฤษภาคม 2555 (ห้อง 1)
    ครู ระนอง ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู ภาคเหนือ ปี 55 24-27 เมษายน 2555
    ครู แพร่, น่าน ปี 55 24-27 เมษายน 2555
    ครู ระยอง ปี 55 24-27 เมษายน 2555
    ครู พังงา ปี 55 23-26 เมษายน 2555
    ครู นครนายก ปี 55 23-26 เมษายน 2555
    ครู ปทุมธานี, ฉะเชิงเทรา ปี 55 23-26 เมษายน 2555
    ครู พระนครศรีอยุธยา ปี 55 23-26 เมษายน 2555
    ครู ราชบุรี, เพชรบุรี ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู สมุทรสงคราม ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู สมุทรสาคร ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู สุพรรณบุรี ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู พิษณุโลก ปี 55 24-27 เมษายน 2555
    ครู นครสวรรค์ ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู อุดรธานี ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู มุกดาหาร ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู นครราชสีมา ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู ชัยภูมิ ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู สงขลา ปี 55 24-27 เมษายน 2555
    ครู นครศรีธรรมราช ปี 55 27-30 มีนาคม 2555
    ครู กระบี่ ปี 55 26-29 มีนาคม 2555
    ครู ฉะเชิงเทรา ปี 55 26-29 มีนาคม 2555
    ครู ปราจีนบุรี ปี 55 26-29 มีนาคม 2555
    ครู ชัยภูมิ ปี 55 26-29 มีนาคม 2555
    ครู เลย ปี 55 20-23 มีนาคม 2555
    ครู สุมทรปราการ ปี 55 26-29 มีนาคม 2555 (2 ห้อง)
    ครู นครสวรรค์ ปี 55 27-30 มีนาคม 2555
    ครู ภาคเหนือ ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู อุตรดิตถ์ ปี 55 20-23 มีนาคม 2555 (3 ห้อง)
    ครู หนองคาย ปี 55 20-23 มีนาคม 2555
    ครู อุดรธานี ปี 55 12-15 มีนาคม 2555
    ครู พัทลุง ปี 55 2-5 เมษายน 2555
    ครู สตูล ปี 55 1-4 เมษายน 2555
    ครู ขอนแก่น ปี 55 20-23 มีนาคม 2555
    ครู กาฬสินธุ์ ปี 55 13-16 มีนาคม 2555
    ครู มหาสารคาม ปี 55 27-30 มีนาคม 2555 (2 ห้อง)
    ครู มุกดาหาร ปี 55 27-30 มีนาคม 2555
    ครู ศรีสะเกษ ปี 55 27-30 มีนาคม 2555
    ครู อุบลราชธานี ปี 55 12-15 มีนาคม 2555
    ครู ระนอง ปี 54 15-17 ธันวาคม 2554
    ครู พังงา ปี 54 9-12 ตุลาคม 2554
ปีที่ 8 - 2554 (รวม 2,513 คน )
    ครู ศรีสะเกษ ปี 54 27-30 เมษายน 2554
    ครู พะเยา ปี 54 4-7 เมษายน 2554
    ครู แพร่ ปี 54 1-4 พฤษภาคม 2554
    ครู น่าน ปี 54 26-29 เมษายน 2554
    ครู Access ปี 54 1-3 มิถุนายน 2554
    ครู หนองคาย ปี 54 22-25 มีนาคม 2554
    ครู เลย ปี 54 22-25 มีนาคม 2554
    ครู อุดรธานี ปี 54 28-31 มีนาคม 2554
    ครู ลำพูน ปี 54 25-28 พฤษภาคม 2554
    ครู ลำพูน ปี 54 19-22 พฤษภาคม 2554
    ครู ยะลา ปี 54 26-29 กรกฎาคม 2554
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 54 13-16 มิถุนายน 2554
    ครู อุตรดิตถ์ ปี 54 25-28 เมษายน 2554 (รร.เทศบาล)
    ครู พิษณุโลก ปี 54 4-7 เมษายน 2554
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 54 21-24 มีนาคม 2554
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 54 21-24 มีนาคม 2554
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 54 14-17 มีนาคม 2554
    ครู (ไม่ระบุรุ่น)
    ครู สคร.5 ปี 54 23-24 พฤษภาคม 2554
    ครู สคร.5 ปี 54 12-13 พฤษภาคม 2554
    ครู มรภ.อยุธยา ปี 54 9-10 มิถุนายน 2554
    ครู Access ปี 54 28-31 มีนาคม 2554
    ครู สคร.5 ปี 54 8-11 พฤษภาคม 2554
    ครู สคร.5 ปี 54 4-7 เมษายน 2554
    ครู ภาคใต้ตอนบน ปี 54 23-26 เมษายน 2554 (พังงา, กระบี่)
    ครู กรุงเทพฯ ปี 54 26-29 เมษายน 2554
    ครู ภาคใต้ตอนบน ปี 54 23-26 พฤษภาคม 2554 (นครศรีฯ)
    ครู มรภ.เชียงใหม่ ปี 54 26-29 เมษายน 2554
    ครู กรุงเทพฯ ปี 54 9-12 พฤษภาคม 2554
    ครู เชียงใหม่ ปี 54 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2554
    ครู เชียงใหม่ ปี 54 5-8 เมษายน 2554
    ครู ลำปาง ปี 54 11-14 พฤษภาคม 2554
    ครู กรุงเทพฯ ปี 54 26-29 เมษายน 2554
    ครู ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปี 54 21-24 มีนาคม 2554
    ครู ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปี 54 15-18 มีนาคม 2554
    ครู อาชีวศึกษา ปี 54  วันที่ 26-29 เมษายน 2554 (ภาคใต้)
    ครู อาชีวศึกษา ปี 54  วันที่ 26-29 เมษายน 2554
    ครู อาชีวศึกษา ปี 54  วันที่ 20-23 เมษายน 2554 (ห้องสีชมพู)
    ครู อาชีวศึกษา ปี 54 วันที่ 20-23 เมษายน 2554 (ห้องสีฟ้า)
    ครู อุตรดิตถ์ ปี 54 25-28 เมษายน 2554
    ครู มรภ.อยุธยา ปี 54 19-22 เมษายน 2554 (ห้อง 2)
    ครู มรภ.อยุธยา ปี 54 19-22 เมษายน 2554 (ห้อง 1)
    ครู Access ปี 54 21-24 มีนาคม 2554
    ครู ภาคใต้ตอนล่าง ปี 54 18-21 เมษายน 2554 (ห้อง 2)
    ครู ภาคใต้ตอนล่าง ปี 54 18-21 เมษายน 2554 (ห้อง 1)
    ครู ภาคใต้ตอนล่าง ปี 54 6-9 เมษายน 2554 (ห้อง 2)
    ครู ภาคใต้ตอนล่าง ปี 54 6-9 เมษายน 2554 (ห้อง 1)
    ครู ภาคใต้ตอนบน ปี 54 23-26 มีนาคม 2554
    ครู ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ปี 54 22-25 มีนาคม 2554
    ครู พิษณุโลก ปี 54 28-31 มีนาคม 2554
    ครู นครสวรรค์ ปี 54 22-25 มีนาคม 2554
    ครู นครสวรรค์ ปี 54 15-18 มีนาคม 2554
    ครู กทม. ปี 54 6-9 มีนาคม 2554
    ครู สคร.5 ปี 53 18-19 พฤศจิกายน 2553 (ครูกิจกรรม)
    ครู มรภ.-ทุกภาค ปี 53 26-28 ตุลาคม 2553
    ครู ภาคใต้ตอนบน ปี 53 7,9-10 ตุลาคม 2553 (ครูพังงา)
ปีที่ 7 - 2553 (รวม 2,968 คน )
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 53 20-22 กันยายน 2553
    ครู อาชีวศึกษา วันที่ 26 - 29 เมษายน 2553 (ห้อง 2)
    ครู อาชีวศึกษา  วันที่ 26 - 29 เมษายน 2553
    ครู อาชีวศึกษา  วันที่ 21 - 24 เมษายน 2553
    ครู มรภ.อยุธยา ปี 53 21-23 กรกฎาคม 2553
    ครู นครศรีฯ ปี 53 8-11 สิงหาคม 2553
    ครู มวล. ปี 53 23-26 มีนาคม 2553 (ครูพังงา, กระบี่, ระนอง)
    ครู มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2553
    ครู มรภ.อุดรธานี ปี 53 14-16 พฤษภาคม 2553
    ครู กศน. ปี 53 1-4 มิถุนายน 2553
    ครู ภาคใต้ตอนบน ปี 53 24-26 มีนาคม 2553
    ครู มรภ.อุดรธานี ปี 53 19-21 มิถุนายน 2553
    ครู มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 5-8 เมษายน 2553 (ครูลำปาง)
    ครู หนองคาย ปี 53 27-30 เมษายน 2553
    ครู มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 27-30 เมษายน 2553  (ครูพะเยา)
    ครู กรุงเทพฯ ปี 53 27-30 เมษายน 2553
    ครู มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 5-7 เมษายน 2553 (ครูน่าน)
    ครู Access  ปี 53 26-29 เมษายน 2553
    ครู สคร.5 ปี 53 27-30 เมษายน 2553
    ครู พระศรี ปี 53 7-9 เมษายน 2553
    ครู พระศรี ปี 53 22-25 มิถุนายน 2553
    ครู พระศรี ปี 53 1-4 มิถุนายน 2553
    ครู พระศรี ปี 53 9-12 มิถุนายน 2553
    ครู มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 24-27 เมษายน 2553
    ครู มรภ.อยุธยา ปี 53 26-29 เมษายน 2553
    ครู มรภ.อยุธยา ปี 53 20-23 เมษายน 2553
    ครู พระศรี ปี 53 6-8 พฤษภาคม 2553
    ครู พระศรี ปี 53 25-28 พฤษภาคม 2553
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 53 10-13 มิถุนายน 2553
    ครู Access ปี 53 3-6 พฤษภาคม 2553 (5 ห้อง)
    ครู Plan เชียงราย ปี 53 3-6 พฤษภาคม 2553 (เชียงราย)
    ครู มรภ.อยุธยา ปี 53 3-4 พฤษภาคม 2553 (อยุธยา,อ่างทอง)
    ครู สคร.5 ปี 53 4-7 พฤษภาคม 2553 (ชัยภูมิ)
    ครู ภาคเหนือตอนบน ปี 53 4-7 พฤษภาคม 2553 (แพร่)
    ครู ภาคเหนือตอนบน ปี 53 23-26 มีนาคม 2553 (เชียงใหม่)
    ครู มรภ.อุดรธานี ปี 53 30-2 เมษายน 2553 (อุดรธานี)
    ครู มรภ.อุดรธานี ปี 53 23-26 มีนาคม 2553 (อุดรธานี)
    ครู มรภ.อุดรธานี ปี 53 23-26 มีนาคม 2553 (หนองบัวลำภู)
    ครู มรภ.อุดรธานี ปี 53 29-1 เมษายน 2553
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 53 23-26 มีนาคม 2553 (ขอนแก่น, กาฬสินธ์)
    ครู มรภ.มหาสารคาม ปี 53 23-26 มีนาคม 2553 (มหาสารคาม)
    ครู มวล. ปี 53 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2553 (2 ห้อง)
    ครู ขอนแก่น ปี 53 9-12 มีนาคม 2553 (3 ห้อง)
    ครู สคร.5 ปี 53 23-26 มีนาคม 2553
    ครู สคร.5 ปี 53 16-19 มีนาคม 2553 (ครูสุรินทร์)
    ครู สคร.5 ปี 53 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2553
    ครู นครสวรรค์ ปี 53 23-26 มีนาคม 2553 (รอบ 2)
    ครู นครสวรรค์ ปี 53 16-19 มีนาคม 2553 (รอบ 1)
    ครู กศน. ปี 53 9-12 กุมภาพันธ์ 2553
    ครู พิษณุโลก ปี 53 23-26 มีนาคม 2553
    ครู กรุงเทพฯ-ภาคกลาง ปี 53 10-13 มีนาคม 2553
    ครู มอ. ปี 53 18-21 มีนาคม 2553 -พัทลุง
    ครู มอ. ปี 53 18-21 มีนาคม 2553 -สงขลา
    ครู มอ. ปี 53 25-28 มีนาคม 2553 -สตูล
    ครู มอ. ปี 53 25-28 มีนาคม 2553 - ยะลา
    ครู อุตรดิตถ์ ปี 53 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2553 (เขต 2)
    ครู อุตรดิตถ์ ปี 53 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2553 (เขต 1)
    ครู อาชีวะ ปี 52 19-22 ตุลาคม 2552 (ห้องเขียว)
    ครู อาชีวะ ปี 52 19-22 ตุลาคม 2552 (ห้องสีชมพู)
    ครู มวล. ปี 52 28-29 ธันวาคม 2552 จ.นครศรีธรรมราช (R to R)
    ครู Access ปี 52 19-22 ตุลาคม 2552 จ.สุพรรณบุรี
    ครู มอ. ปี 52 23-25 ตุลาคม 2552 (R to R)
    ครูอาชีวะ ปี 52 13-16 ตุลาคม 2552 (ห้อง B)
    ครูอาชีวะ ปี 52 13-16 ตุลาคม 2552 (ห้อง A)
    ครู สมุทรปราการ ปี 52 20-23 ตุลาคม 2552 (โรงเรียนคลองนาเกลือ)
ปีที่ 6 - 2552 (รวม 1,528 คน )
    ครู เชียงราย ปี 52 13-16 กรกฎาคม 2552 (โดยแพลน จ.เชียงราย)
    ครู อุดรธานี ปี 52 29-31 สิงหาคม 2552
    ครู มรภ. ปี 52 14-17 กันยายน 2552
    ครู มรภ. ปี 52 15-18 มิถุนายน 2552
    ครู มรภ. ปี 52 รุ่น 5 25-28 สิงหาคม 2552
    ครู Access ปี 52 3-7 พฤษภาคม 2552 (กาญจนบุรี)
    ครู Access ปี 52 27-30 เมษายน 2552 (ปราจีนบุรี)
    ครู สคร.5 ปี 52 27-28 มิถุนายน 2552 (งบ สวรส.) (20 รร.)
    ครู สคร.5 ปี 52 27-30 เมษายน 2552 (รวม 3 ห้อง)
    ครูอาชีวะ ปี 52 4-7 พฤษภาคม 2552 (ห้อง 2)
    ครูอาชีวะ ปี 52 4-7 พฤษภาคม 2552 (ห้อง 1)
    ครูอาชีวะ ปี 52 27-30 เมษายน 2552 (ห้อง 2)
    ครูอาชีวะ ปี 52 27-30 เมษายน 2552 (ห้อง 1)
    การอบรมปฏิบัติการ "เครื่องมือประเมินผล ผู้เรียนรายวิชาเพศศึกษา" 7-8 เมษายน 2552
    ครู สคร.5 ปี 52 16-17 มิถุนายน 2552
    ครู Access ปี 52 22-25 มิถุนายน 2552 (สคร.3)
    ครู Access ปี 52 27-30 เมษายน 2552 (สุพรรณบุรี)
    ครูอุดรธานี ปี 52 13-14 มิถุนายน 2552
    ครูอุดรธานี ปี 52 12-14 พฤษภาคม 2552
    ครูมวล. ปี 52 23 -26 มิถุนายน 2552 (กระบี่)
    ครูมวล. ปี 52 4-7 มิถุนายน 2552 (ระนอง)
    ครูมวล. ปี 52 3-6 พฤษภาคม 2552 (กระบี่, พังงา)
    ครูมวล. ปี 52 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 (ระนอง)
    ครูมวล. ปี 52 21-24 เมษายน 2552
    ครู มอ. ปี 52 4-7 พฤษภาคม 2552 (ครูสงขลา) ห้อง 2
    ครู มอ. ปี 52 4-7 พฤษภาคม 2552 (ครูสตูล, พัทลุง) ห้อง 1
    ครูพระศรี ปี 52 1-4 พฤษภาคม 2552
    ครูพระศรี ปี 52 7-10 เมษายน 2552
    ครูพระศรี ปี 52 4-7 เมษายน 2552 (ห้อง 2)
    ครูพระศรี ปี 52 4-7 เมษายน 2552 (ห้อง 1)
    ครูพระศรี ปี 52 31 มีนาคม - 3 เมษายน 2552
    ครู มอ. ปี 52  2-5 มิถุนายน 2552   ยะลา, พัทลุง
    ครู สคร.5 ปี 52  12-15 พฤษภาคม 2552
    ครู นครสวรรค์ ปี 52  27-29 เมษายน 2552
    ครู นครสววรค์ ปี 52 (เขต 1) 7-9 เมษายน 2552
    ครู นครสววรค์ ปี 52 (เขต 3) 1-3 เมษายน 2552 (งบนอกโครงการ)
    ครู กทม. ปี 52  30 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 (ห้องระฆังแก้ว)
    ครู กทม. ปี 52  30 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 (ห้องระฆังเงิน 2)
    ครู กทม. ปี 52  30 มีนาคม - 2 เมษายน 2552 (ห้องระฆังเงิน 1)
    ครู สมุทรปราการ ปี 52  23-26 มีนาคม 2552
ปีที่ 5 - 2551 (รวม 2,848 คน )
    ครู เหนือ ปี 51 9-12 มิถุนายน 2551
    ครู เหนือ ปี 51 11-14 กรกฎาคม 2551
    ครู เหนือ ปี 51 14-15 สิงหาคม 2551
    ครูอาชีวะ ปี 51 22-25 เมษายน 2551 (ครูแพ๊คเกจ สถานศึกษาต้นแบบ)
    ครู สสจ. อุดรธานี ปี 51  10-11 กรกฎาคม 2551 (สสจ.+ PATH)
    ครูขยายโอกาส ปี 51  30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2551 (สสจ.น่าน)
    อบรม ศน. สพท. 24-27 กันยายน 2551 (ลางค์หอม)
    อบรม ศน. สพท. 24-27 กันยายน 2551 (ศรีชมชื่น)
    อบรม ศน. สพท. 24-27 กันยายน 2551 (ลางเจริญศรี)
    อบรม ศน สพท. 17-20 กันยายน 2551 (ห้องบูรพาภิรมย์)
    อบรม ศน.สพท. 17-20 กันยายน 2551 (ห้องกาญจนี)
    อบรม ศน.สพท. 17-20 กันยายน 2551 (ห้องรมณีย์ 2)
    อบรม ศน.สพท. 17-20 กันยายน 2551 (ห้องรมณีย์ 1)
    อบรม ศน.สพท. 10-13 กันยายน 2551 (ห้อง 3)
    อบรม ศน.สพท. 10-13 กันยายน 2551 (ห้อง 2)
    อบรม ศน.สพท. 10-13 กันยายน 2551 (ห้อง 1)
    ครู รร.ขยายโอกาส ปี 51 9-10 สิงหาคม 2551 (งบ สพฐ. รุ่น 2) (ห้องหงส์ทอง)
    ครู รร.ขยายโอกาส ปี 51 9-10 สิงหาคม 2551 (งบ สพฐ. รุ่น 2  (มังกรทอง)
    ครู รร.ขยายโอกาส ปี 51 9-10 สิงหาคม 2551 (งบ สพฐ. รุ่น 2) (ห้องทองแท้)
    ครู รร.ขยายโอกาส ปี 51 9-10 สิงหาคม 2551 (งบ สพฐ. รุ่น 2) (ห้องทองประกาย)
    ครู รร.ขยายโอกาส ปี 51 1-3 สิงหาคม 2551 (งบ สพฐ. รุ่น 1) (4 ห้อง)
    ครูพระศรี ปี 51 4-5 กรกฎาคม 2551 (ผ่าตัดหลักสูตรครูพระศรีฯ)
    ครู สคร.5 ปี 51 25-26 สิงหาคม 2551
    ครู สคร.5 ปี 51 5-8 พฤษภาคม 2551 (2 ห้อง)
    ครู สคร.5 ปี 51 1-4 เมษายน 2551
    ครู สคร.5 ปี 51 8-11 เมษายน 2551 (จ.บุรีรัมย์ 5 รร. + จ.ชัยภูมิ 3 รร.+สื่อมวลชน)
    ครู สคร.5 ปี 51 3-4 กรกฎาคม 2551
    ครู สคร.5 ปี 51 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2551
    ครู มอ.  ปี 51 7-10 พฤษภาคม 2551 (ห้อง 3)
    ครู มอ. ปี 51 7-10 พฤษภาคม 2551 (ห้อง 2)
    ครู มอ. ปี 51 7-10 พฤษภาคม 2551 (ห้อง 1)
    ครูน่าน ปี 51 25-28 มิถุนายน 2551 (ห้อง 2)
    ครูน่าน ปี 51 25-28 มิถุนายน 2551 (ห้อง 1)
    ครูอาชีวะ  ปี 51 4-6 กรกฎาคม 2551 (รอบ 2)
    ครูอาชีวะ  ปี 51 27-29 มิถุนายน 2551 (รอบ 1)
    ครูอาชีวะ ปี 51 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 4 เมษายน 2551
    ครูอาชีวะ ปี 51 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 28 เมษายน 2551
    ครูอาชีวะ ปี 51 วิทยาลัยการอาชีพเทิง 7-8 พฤษภาคม 2551
    ครูอาชีวะ ปี 51 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 21-23 พฤษภาคม 2551
    ครูอาชีวะ ปี 51 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 12-14 พฤษาคม 2551
    ครูอาชีวะ ปี 51 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 1-2 พฤษภาคม 2551
    ครู พระศรี ปี 51 18-21 เมษายน 2551 (รุ่น 2)
    ครู พระศรี ปี 51 8-11 เมษายน 2551 (รุ่น 1)
    ครู มรภ. ปี 51 26-30 พฤษภาคม 2551
    ครู มอ. ปี 51 5-7 มีนาคม 2551 (ผู้บริหาร) -หาดใหญ่
    ครูเหนือ ปี 51 15-18 พฤษภาคม 2551 (รุ่น 2) - ลำปาง
    ครูเหนือ ปี 51 6-9 พฤษภาคม 2551 (รุ่น 1) - ลำปาง
    ครู กทม.ปี 51  26-28 กุมภาพันธ์ 2551 (ผู้บริหาร)
    ครู กทม. ปี 51 (เขต 3) 25-28 มีนาคม 2551 (จันผา 2)
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 2 ปี 51  6-9 พฤษภาคม 2551
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 2 ปี 51  6-9 พฤษภาคม 2551
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 2 ปี 51  6-9 พฤษภาคม 2551
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 2 ปี 51  6-9 พฤษภาคม 2551
    ครู มอ. ปี 51  26-29 เมษายน 2551 (ภูเก็ต, พังงา)
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 1 ปี 51 22-25 เมษายน 2551 (มารีนา 1)
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 1 ปี 51 22-25 เมษายน 2551 (มารีนา 3)
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 1 ปี 51 22-25 เมษายน 2551 (มารีนา 2)
    ครู สพฐ.นำร่อง รุ่น 1 ปี 51 22-25 เมษายน 2551 (มารีนา 4)
    ครู กทม.ปี 51 (3 เขต)  25-28 มีนาคม 2551 (จันผา 1)
    ครู สคร.5 ปี 50  16-18 พฤศจิกายน 2550 นครราชสีมา (งบ สปสช)
    ครู สคร.5 ปี 50  31-2 พฤศจิกายน 2550 นครราชสีมา (งบ สปสช.)
    ครู สคร.5 ปี 50  8-10 พฤศจิกายน 2550 นครราชสีมา (งบ สปสช.)
    ครู สคร.5 ปี 51 21-23  มีนาคม 2551 จ.สุรินทร์
    ครู สคร.5 ปี 50  22-24 พฤศจิกายน 2550 (งบ สปสช.)
    ครู กศน. ปี 51 2-5 เมษายน 2551
    ครู กทม. ปี 51 รุ่น 1  4-7 มีนาคม 51  (สังกัด กทม.)
    สัมมนาวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชนอาชีวศึกษา 26-28 มีนาคม 51
    ครู สสจ.นครสวรรค์ ปี 50 รุ่น 1  10-12 ตุลาคม 2550 (งบ สป.สช.)
    ครู สสจ.นครสวรรค์ ปี 50 รุ่น 2  16-19 ตุลาคม 2550 (งบ สป.สช.)
    ครู Plan เชียงราย ปี 50 15-19 ตุลาคม 2550 (2 ห้อง) (งบแพลน)-รอรายชื่อ (60 คน)
    ครู สสจ.หนองบัวลำพู ปี 50  26-28 ตุลาคม 2550 (งบ สป.สช.)
    ครู สสจ.ชัยภูมิ ปี 50  27-29 ตุลาคม 2550 (งบ สป.สช.)-รอรายชื่อ (44 คน)
    ครู สสจ.นครราชสีมา ปี 50  31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2550 (งบ สป.สช.)-รอรายชื่อ (27 คน)
    ครู สสจ.เลย ปี 50  4-6 ธันวาคม 2550 (งบ สป.สช.)
    ครู สสจ.หนองคาย ปี 50 รุ่น 1  23-25 พฤศจิกายน 2550 (งบ สป.สช.)
    ครู สสจ.หนองคาย ปี 51 รุ่น 1  4-6 มกราคม 2551 (งบ สป.สช.)
    ครู สสจ.อุดรธานี ปี 50 รุ่น 3  8-10 ธันวาคม 2550 (งบ สป.สช.)
    ครู กศน. ปี 51 6-9 พฤศจิกายน 2550 (กรุงเทพฯ)
    ครู Access ปี 50  29-31 ตุลาคม 2550 (ราชบุรี, เพชรบุรี)
    ครู Access ปี 50  29-31 ตุลาคม 2550 (กาญจนบุรี, นครปฐม)
    ครู Access ปี 50  22-24 ตุลาคม 2550 (ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม)
    ครู กศน. ปี 50  30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2550 อุบลราชธานี (2 ห้อง)
ปีที่ 4 - 2550 (รวม 1,410 คน )
    ครูลำพูน ปี 50  1-4 พฤษภาคม 50  จ.ลำพูน (2 ห้อง)
    ครู สสจ.อุดรธานี ปี 50 รุ่น 2 1-2 กันยายน 2550 อุดรธานี (งบ สสจ.อุดรฯ)
    ครู สสจ.อุดรธานี ปี 50 รุ่น 1 21-23 พฤษภาคม 2550 อุดรธานี (งบ สสจ.อุดรฯ)
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 9 -สตูล  7-10 พฤษภาคม 2550 หาดใหญ่
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 8 -นครศรีธรรมราช  7-10 พฤษภาคม 2550 หาดใหญ่
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 7 -ตรัง-กระบี่  7-10 พฤษภาคม 2550 หาดใหญ่
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 6 -ยะลา-นราธิวาส  2-5 พฤษภาคม 2550 หาดใหญ่
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 5 -พัทลุง  2-5 พฤษภาคม 2550 หาดใหญ่
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 4 -ปัตตานี  2-5 พฤษภาคม 2550 หาดใหญ่
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 3 -สงขลา  2-5 พฤษภาคม 2550 หาดใหญ่
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 2 -พังงา  1-4 พฤษภาคม 2550 จ.พังงา
    ครู มอ. ปี 50 รอบ 1 -ภูเก็ต  1-4 พฤษภาคม 2550  จ.พังงา
    ครู กทม. ปี 50 รอบ 6  2-5 เมษายน 50 จ.นครนายก
    ครู Access ปี 50 รอบ 10 -ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี  9-11  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 9 -ฉะเชิงเทราห้อง 2   9-11  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 8 -ฉะเชิงเทรา  9-11  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 5 -นครปฐม 2-4  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 7 -กาญจนบุรี 2-4  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 6 -กาญจนบุรี-นครปฐม 2-4  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 4 -เพชรบุรี-ราชบุรี (เดิม) 2-4  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 3 -ราชบุรี  2-4  พฤษภาคม  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 2-สมุทรสงคราม-ราชบุรี  25-27  เมษายน  2550
    ครู Access ปี 50 รอบ 1-สมุทรสาคร  25-27  เมษายน  2550
    ครู สคร.5 ปี 50 รุ่น 2  23-26 เมษายน 50 นครราชสีมา,สุรินทร์,บุรีรัมย์
    ครู สคร.5 ปี 50 รุ่น 1  9-12 เมษายน 50 ชัยภูมิ
    ครู กศน. ปี 50 รุ่น 3  30-3 พฤษภาคม 50  จ.ลำปาง
    ครู กศน. ปี 50 รุ่น 2  24-27  เมษายน 50 จ. สงขลา
    ครู กศน. ปี 50 รุ่น 1  9-12 เมษายน 50 จ.ระยอง
    ครูอาชีวะ ปี 50 รุ่น 3  23-26 เมษายน 50 กรุงเทพฯ
    ครูอาชีวะ ปี 50 รุ่น 2  2-5 เมษายน 50  กรุงเทพฯ
    ครูอาชีวะ ปี 50 รุ่น 1  26-29 มีนาคม 50 จ.นครสวรรค์
    ครูเหนือ ปี 50  2-5 เมษายน 2550  จ.น่าน (2 ห้อง)
    ครูเหนือ ปี 50  26-29 มีนาคม 50  จ.แพร่ (2 ห้อง)
    ครูเหนือ ปี 50  13-16 มีนาคม 50  จ.ลำปาง (2 ห้อง)
    ครูพระศรี ปี 50 รุ่น 2  9-12 เมษายน 50 จ.อุบลราชธานี
    ครูพระศรี ปี 50 รุ่น 1  2-5 เมษายน 50 จ.อุบลราชธานี
    ครู กทม. ปี 50 รอบ 5  20-23 มีนาคม 50 จ.นครนายก ห้อง 3
    ครู กทม. ปี 50 รอบ 4  20-23 มีนาคม 50 จ.นครนายก ห้อง 2
    ครู กทม. ปี 50 รอบ 3  20-23 มีนาคม 50 จ.นครนายก ห้อง 1
    ครู กทม. ปี 50 รอบ 2  12-15 มีนาคม 50 จ.นครนายก ห้อง 2
    ครู กทม. ปี 50 รอบ 1  12-15 มีนาคม 50 จ.นครนายก ห้อง 1
ปีที่ 3 - 2549 (รวม 1,189 คน )
    ครูอาชีวะ ปี 48 19-23 ธันวาคม 2548 กรุงเทพฯ (งบ สสส.)
    ครู Plan ปี 49 รุ่น 3  8-11 สิงหาคม 49  จ.อุบลราชธานี (งบแพลน)
    ครู Plan ปี 49 รุ่น 2  26-28 กรกฎาคม 49  จ.อุบลราชธานี (งบแพลน)
    ครู Plan ปี 49 รุ่น 1  21-23 กรกฎาคม 49  จ.อุบลราชธานี (งบแพลน)
    ครู กศน. ปี 49 รุ่น 1   15-19 พฤษภาคม 49  จ.พระนครศรีอยุธยา (งบ กศน.)
    ครูอาชีวะ ปี 49 (งบ สอศ.)   30 พฤษภาคม 49  จ.เพชรบุรี (งบ สอศ.)
    ครู สสจ.อุดรธานี ปี 49   26-28 พฤษภาคม 49  จ.อุดรธานี (งบ สสจ.อุดรฯ)
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 6   2-4 พฤษภาคม 49  จ.ตรัง
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 5   1-3 พฤษภาคม 49  จ.ภูเก็ต
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 3   1-3 พฤษภาคม 49  จ.ภูเก็ต
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 1   24-26 เมษายน 49  จ.พังงา
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 9   4-6 พฤษภาคม 49 จ.สงขลา
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 8   4-6 พฤษภาคม 49 จ.สงขลา
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 7   4-6 พฤษภาคม 49 จ.สงขลา
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 4   1-3 พฤษภาคม 49  จ.สงขลา
    ครู มอ. ปี 49 รุ่น 2    28-30 เมษายน 49  จ.นครศรีธรรมราช
    ครู สสจ.นครสวรรค์ ปี 49 รุ่น 1  24-26 เมษายน 49  จ.นครสวรรค์ (งบ สสจ.นครสวรรค์)
    ครูพระศรี ปี 49 รุ่น 6   26-28 เมษายน 49  จ.ศรีสะเกษ
    ครูพระศรี ปี 49 รุ่น 5   10-12 เมษายน จ.อุบลราชธานี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 9   2-4 พฤษภาคม 49  จ.กาญจนบุรี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 8   2-4 พฤษภาคม 49  จ.กาญจนบุรี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 7   2-4 พฤษภาคม 49  จ.กาญจนบุรี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 6   26-28 เมษายน 49  จ.กาญจนบุรี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 5   26-28 เมษายน 49  จ.กาญจนบุรี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 4   26-28 เมษายน 49  จ.กาญจนบุรี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 3   26-28 เมษายน 49  จ.กาญจนบุรี
    ครู Access ปี 49 รุ่น 2   29-31 มีนาคม 49  จ.นครนายก
    ครู Access ปี 49 รุ่น 1   29-31 มีนาคม 49  จ.นครนายก
    ครูอาชีวะ ปี 49 รุ่น 5   1-5 พฤษภาคม 49 จ.ขอนแก่น
    ครูอาชีวะ ปี 49 รุ่น 4   24-28 เมษายน 49  จ.ระยอง
    ครูพระศรี ปี 49 รุ่น 4   27-29 มีนาคม 49  จ.อำนาจเจริญ
    ครูพระศรี ปี 49 รุ่น 3   27-29 มีนาคม 49  จ.อำนาจเจริญ
    ครูพระศรี ปี 49 รุ่น 2   22-24 มีนาคม 49  จ.ยโสธร
    ครูพระศรี ปี 49 รุ่น 1   22-24 มีนาคม 49  จ.ยโสธร
    ครูอาชีวะ ปี 49 รุ่น 3   3-7 เมษายน 49 จ.เชียงราย
    ครูอาชีวะ ปี 49 รุ่น 2   27-31 มีนาคม 49 จ.สงขลา
    ครูอาชีวะ ปี 49 รุ่น 1  20-24 มีนาคม 49 จ.ลพบุรี
ปีที่ 2 - 2548 (รวม 1,398 คน )
    ครูอาชีวะ ปี 48 1-5 สิงหาคม 2548  นครปฐม (งบกองเอดส์)
    ครู ปี 48
ปีที่ 1 - 2547 (รวม 730 คน )
    ครู ปี 47
รวม
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331103