ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ทำเนียบผู้เข้าอบรม - พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach)
> 
รุ่น
จำนวน
ปีที่ 10 - 2556 (รวม 134 คน )
    Coach กาฬสินธุ์ ปี 55 5-6 มิถุนายน 2555
    Coach อุบลราชานี ปี 55 28-29 มิถุนายน 2555
    Coach สมุทรปราการ ปี 55 5-6 กรกฎาคม 2555
    Coach ศรีสะเกษ ปี 55 26-27 มิถุนายน 2555
ปีที่ 9 - 2555 (รวม 382 คน )
    Coach ศรีสะเกษ ปี 55 26-27 มิถุนายน 2555
    Coach หนองคาย ปี 55 11-12 มิถุนายน 2555
    Coach ขอนแก่น ปี 55 7-8 มิถุนายน 2555
    Coach เลย ปี 55 18-19 มิถุนายน 2555
    Coach นครราชสีมา ปี 55 14-15 พฤษภาคม 2555
    Coach  นครราชสีมา ปี 55 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
    Coach มหาสารคาม ปี 55 29-30 พฤษภาคม 2555
    Coach ชัยภูมิ ปี 55 24-25 พฤษภาคม 2555
    Coach อุดรธานี ปี 55 21-22 พฤษภาคม 2555
    Coach สุรินทร์ ปี 55 16-17 พฤษภาคม 2555
    Coach มุกดาหาร ปี 55 10-11 พฤษภาคม 2555
    Coach นครราชสีมา ปี 55 24-25 เมษายน 2555
    Coach อุดรธานี ปี 55 8-9 มีนาคม 2555
ปีที่ 8 - 2554 (รวม 171 คน )
    Coach มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 11-12 ตุลาคม 2553
    Coach มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 18-19 ตุลาคม 2553
    Coach มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 14-15 ตุลาคม 2553
    Coach มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 21-22 ตุลาคม 2553
    Coach มรภ.อยุธยา ปี 53 21-22 ตุลาคม 2553
ปีที่ 7 - 2553 (รวม 306 คน )
    Coach สสจ.นครสวรรค์ ปี 53 20-21 กรกฎาคม 2553
    Coach มรภ.มหาสารคาม ปี 53 29-30 มิถุนายน 2553
    Coach สสจ.นครสวรรค์ ปี 53 28-29 มิถุนายน 2553
    Coach สสจ.นครสวรรค์ ปี 53 23-24 มิถุนายน 2553
    Coach อาชีวศึกษา ปี 53 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2553
    Coach พระศรี ปี 53 9-10 กรกฏาคม 2553
    Coach มรภ.อุดรธานี ปี 53 6-7 กรกฎาคม 2553
    Coach มรภ.เชียงใหม่ ปี 53 14-15 กรกฎาคม 2553
    Coach มรภ.อยุธยา ปี 53 24-25 มิถุนายน 2553
ปีที่ 6 - 2552 (รวม 50 คน )
    Coach อุดรธานี ปี 52 27-28 กรกฎาคม 2552
    Coach มวล. ปี 52 7-8 กันยายน 2552
ปีที่ 5 - 2551 (รวม 283 คน )
    Coach เหนือ ปี 51 10-11 กรกฎาคม 2551
    Coach กทม. ปี 51 17-18 มิถุนายน 2551
    Coach พระศรี ปี 51 2-3 กรกฎาคม 2551
    Coach (ผ่าตัดหลักสูตรเพศศึกษาช่วงชั้น 3,4) มอ.รุ่น 4 ปี 50 25-26 ธันวาคม 2550 (ภูเก็ต, พังงา)
    Coach (ผ่าตัดหลักสูตรเพศศึกษาช่วงชั้น 3,4) มอ.รุ่น 3 ปี 50 21-22 ธันวาคม 2550 (ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส)
    Coach (ผ่าตัดหลักสูตรเพศศึกษาช่วงชั้น 3,4) มอ.รุ่น 2 ปี 50 19-20 ธันวาคม 2550 (พัทลุง, ตรัง, กระบี่, นครศรีธรรมราช)
    Coach (ผ่าตัดหลักสูตรเพศศึกษาช่วงชั้น 3,4) มอ.รุ่น 1 ปี 50 17-18 ธันวาคม 2550 (สงขลา, สตูล)
    Coach เหนือ ปี 50  4-5 ตุลาคม 2550 (ลำปาง)
    Coach กศน. ปี 50  21-22 พฤศจิกายน 2550 (กรุงเทพฯ)
ปีที่ 4 - 2550 (รวม 572 คน )
    Coach สสจ.อุดรธานี ปี 50  25-26 สิงหาคม 2550 อุดรธานี (งบ สสจ.อุดรฯ)
    Coach มอ. ปี 50 มอ. 25-26 กรกฎาคม 2550 นครศรีธรรมราช
    Coach มอ. ปี 50 มอ. 21-22 กรกฏาคม 2550 พัทลุง
    Coach มอ. ปี 50 มอ. 18-19 กรกฏาคม 2550 ภูเก็ต
    Coach มอ. ปี 50 9-10 กรกฏาคม 2550 พังงา
    Coach มอ.ปี 50 รุ่น 5  25-26 กรกฎาคม 2550 - ตรัง
    Coach มอ.ปี 50 รุ่น 4  21-22 กรกฎาคม 2550 - สตูล
    Coach มอ.ปี 50 รุ่น 3  14-15 กรกฎาคม 2550- ปัตตานี
    Coach มอ.ปี 50 รุ่น 2  14-15 กรกฎาคม 2550 - หาดใหญ่
    Coach มอ.ปี 50 รุ่น 1  14-15 กรกฎาคม 2550 - หาดใหญ่
    Coach Access ปี 50 รุ่น 2  21-22 มิถุนายน 2550 - สมุทรสงคราม
    Coach Access ปี 50 รุ่น 1  18-19 มิถุนายน 2550 - ราชบุรี
    Coach กศน. ปี 50 13-14 มิถุนายน 2550 - กรุงเทพฯ
    Coach เหนือ ปี 50 -แพร่-น่าน  28-29 มิถุนายน 2550 แพร่
    Coach เหนือ ปี 50 -ลำปาง-ลำพูน  25-26 มิถุนายน 2550 ลำปาง
    Coach พระศรี ปี 50  5-6 มิถุนายน 2550
    Coach สคร.5 ปี 50  11-12 มิถุนายน 2550
    Coach อาชีวะ ปี 50 รุ่น 2  4-8 มิถุนายน 2550 กรุงเทพฯ
    Coach อาชีวะ ปี 50 รุ่น 1  21-25 พฤษภาคม 2550 กรุงเทพฯ
    Coach กทม. ปี 50 รุ่น 2 7-9 มีนาคม 50 จ.นครนายก+อบเพิ่ม 2-3 กรกฎา.-กทม.
    Coach กทม. ปี 50 รุ่น 1 26-28 กุมภาพันธ์ 50 จ.นครนายก+อบเพิ่ม 24-25 พฤษภา-กทม.
ปีที่ 3 - 2549 (รวม 288 คน )
    Coach Access ปี 49-นครปฐม   13-14 กรกฎาคม 49  จ.นครปฐม
    Coach Access ปี 49-กาญจนบุรี   6-7 กรกฎาคม 49  จ.กาญจนบุรี
    Coach Access ปี 49-ราชบุรี   29-30 มิถุนายน 49  จ.ราชบุรี
    Coach Access ปี 49-ฉะเชิงเทรา   29-30 มิถุนายน 49  จ.ฉะเชิงเทรา
    Coach มอ.ปี 49 รุ่น 2   20-21 พฤษภาคม 49  จ.สงขลา
    Coach สสจ.นครสวรรค์ ปี 49   27 พฤษภาคม 49  จ.นครสวรรค์ (งบ สสจ.นครสวรรค์)
    Coach อาชีวะ ปี 49   22-26 พฤษภาคม 49  กรุงเทพฯ
    Coach มอ.ปี 49 รุ่น 1   20-21 พฤษภาคม 49  จ.สงขลา
    Coach พระศรี ปี 49    9-10 พฤษภาคม 49  จ.อุบลราชธานี
รวม
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331143