ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
ทำเนียบผู้เข้าอบรม - ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม
> 
รุ่น
จำนวน
ปีที่ 8 - 2554 (รวม 15 คน )
    ครูพี่เลี้ยง มรภ.เชียงใหม่ ปี 54 2-3 พฤษภาคม 2554
ปีที่ 4 - 2550 (รวม 191 คน )
    ครูพี่เลี้ยงภาษาอังกฤษ รุ่น 2   6-8  กรกฎาคม  2550 - บ้านสบาย กทม.
    ครูพี่เลี้ยงภาษาอังกฤษ รุ่น 1   8-10 มิถุนายน 2550 - ปทุมธานี
    ครูพี่เลี้ยง ปี 50 ค่าย 4  2-5 เมษายน 50 จ.ปทุมธานี
    ครูพี่เลี้ยง ปี 50 ค่าย 3  29-31 มีนาคม 50 จ.ปทุมธานี
    ครูพี่เลี้ยง ปี 50 ค่าย 2  22-25 มีนาคม 50 จ.ปทุมธานี
    ครูพี่เลี้ยง ปี 50 ค่าย 1  15-18 มีนาคม 50 จ.ปทุมธานี
รวม
206
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
17331195