รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนลับแลพิทยาคม จ.อุตรดิตถ์  
สอนเพศศึกษาโดยบูรณาการในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ โดยนักเรียนตั้งแต่ ม.๑ – ม.๖ ได้เรียนในทุกระดับชั้น
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
ผมนั่งยัน นอนยันได้เลยว่าเพศศึกษายังคงอยู่ แม้ผมจะย้ายออกไป เพราะมันไม่ได้ติดกับตัวผมไปด้วย แต่ระบบยังอยู่ ทีมอยู่ ซึ่งมันมีคนที่เขาเห็นความสำคัญ และเด็กก็ให้ความสนใจ

สุธีร์ บัวพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.)จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งดูแลโรงเรียนมัธยมฯ ทั้ง ๑๙ แห่งใน จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องเพศของเยาวชนนั้น ถ้าคนไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมก็จะไม่เกิด โดยการที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกัน พร้อมกันทั้งหมดนั้นยาก ซึ่งเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ 

“เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ต้องสอนกัน ไม่ใช่กระมิดกระเมี้ยน แต่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องลามก คือต้องสร้างความเข้าใจกันก่อน ให้คนเข้าใจว่ามันเป็นวิถีชีวิตในธรรมชาติมนุษย์ ให้รู้จักการป้องกันที่ถูกวิธี และเรื่องการสื่อสาร ต้องพูดกันชัดเจน ตรงๆ” สุธีร์บอกและว่า ต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยว่า สังคมตอนนี้เป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทั้งครู และนักเรียนแกนนำมีบทบาทสำคัญในการทำให้เพศศึกษาเกิด

แม้นักเรียนในโรงเรียนลับแลพิทฯ จะได้เรียนเพศศึกษาทุกระดับชั้น สุธีร์บอกว่า ถ้าแทรกเพศศึกษาเข้าไปในทุกชั่วโมงแล้ว ยังไม่เติมเต็ม ก็อาจใช้ชั่วโมงประชุมของทุกวันศุกร์ให้สอนเพศศึกษาในห้องประชุม หรืออาจเชิญวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญมาพูด ซึ่งน่าจะช่วยเติมเต็มการเรียนการสอนเพศศึกษาได้   

สุธีร์ บัวพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ความเห็นว่า เขาต้องการให้คนเข้าใจเรื่องเพศศึกษา ที่ไม่ใช่แค่คนในโรงเรียนอย่างเดียว แต่เป็นชุมชน หรือพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย เพราะเด็กอยู่ในโรงเรียน ๘ ชั่วโมง แต่อยู่กับครอบครัว ๑๖ ชั่วโมง ซึ่งพ่อแม่จะต้องเข้าใจ และให้ลูกเรียนรู้

ในส่วนของความยั่งยืนของการเรียนการสอนเพศศึกษานั้น ประธาน สมป. กล่าวว่า แม้ตัวเขาจะย้ายไป เขาคิดว่าเพศศึกษาจะยังอยู่ เพราะกระบวนการสอน ทีมงาน และระบบยังคงอยู่

“ผมนั่งยัน นอนยันได้เลยว่าเพศศึกษายังคงอยู่ แม้ผมจะย้ายออกไป เพราะมันไม่ได้ติดกับตัวผมไปด้วย แต่ระบบยังอยู่ ทีมอยู่ ซึ่งมันมีคนที่เขาเห็นความสำคัญ และเด็กก็ให้ความสนใจ” สุธีร์ทิ้งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*