รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไฮ จ.อำนาจเจริญ
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนบ้านหนองไฮ จ.อำนาจเจริญ
“โรงเรียนบ้านหนองไฮ จัดการสอนเพศศึกษาไว้ในวิชาแนะแนว ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๓ ใช้การสอนสลับกันระหว่างเพศศึกษาและแนะแนว สัปดาห์ต่อสัปดาห์ โดยครูที่ปรึกษารับผิดชอบการสอนพร้อมกันทั้งโรงเรียนในคาบสุดท้ายของวันศุกร์ และจัดไว้ในวิชาสุขศึกษาสำหรับชั้นประถมปีที่ ๔ จนถึงชั้นประถมปีที่ ๖”
โรงเรียนบ้านหนองไฮ จ.อำนาจเจริญ

เดชาธร สมุทรเวช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     ผมคิดเรื่องการสอนเพศศึกษาตั้งแต่ตอนมาอยู่ในโรงเรียนนี้ เมื่อปี ๒๕๔๖ เพราะเห็นเด็กของเราบางคนที่ต้องลาออกเพื่อไปแต่งงาน เนื่องจากระเบียบของกระทรวงฯ บอกว่า สถานภาพคนที่เป็นนักเรียนต้องโสด ดังนั้น หากแต่งงานแล้ว เรียนต่อไม่ได้ แล้วยังเรื่องสื่อโป๊ที่มีมากมาย รวมทั้งเรื่องจำนวนเด็กติดเชื้อที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหล่านี้คือเหตุผลที่ผมอยากให้มีการสอน เพราะผมอยากให้เด็กเอาตัวรอดจากเรื่องเหล่านี้ให้ได้

     แต่ตอนนั้นไม่รู้จะนำเข้ามายังไงถึงจะไม่เกิดแรงต้านจากผู้ปกครองและก็จากชุมชน พอดี ไปเข้าประชุม ก็มีการถามความสมัครใจจากโรงพยาบาลพระศรีว่า ใครอยากเข้าโครงการบ้าง ผมก็สมัครทันทีเลย

     เมื่อมีคนมาเริ่มให้ โรงเรียนเราก็พร้อมจะดำเนินการ ในตอนนั้นเราเข้าใจเองว่า ทางโรงพยาบาลกับทางแพธจะเข้ามาเป็นคนสอน แต่กลายเป็นว่า จริงๆ โรงเรียนต้องเป็นฝ่ายเริ่มเอง โดยครูที่ไปอบรม ต้องกลับมาเป็นคนสอน เราก็เลยมาปรึกษากันว่า แล้วเราจะจัดการสอนกันยังไง ที่จะไม่ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเราส่งเสริมให้เด็กมีเพศสัมพันธ์

     เราจึงทดลองสอนกันสักสองสัปดาห์ ก่อนนำเรื่องเข้าปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อชี้แจงกับคณะกรรมการว่า เราสอนเรื่องนี้เพื่ออะไร แม้การสอนของเราอาจจะทำให้เด็กอยากรู้ อยากลอง ก็เป็นได้ แต่เราควรหาวิธีป้องกันก่อน ย่อมดีกว่าไปแก้ภายหลัง เพราะเด็กรู้มากกว่าคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยซ้ำ คณะกรรมการฟังแล้วก็ยอมรับให้มีการสอนหากเรามั่นใจในเนื้อหา

     แล้วคณะกรรมการเขาก็เห็นว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างที่เรากลัวเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา คือ ปี ๕๐ รวมทั้งพฤติกรรมบางอย่างที่เด็กเอาเปรียบกัน การทะเลาะวิวาท ก็ลดไปเยอะกว่าเดิม
     เราจึงจัดวิชานี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาแนะแนว ซึ่งผมเชื่อว่ามีความยั่งยืน เพราะครูเริ่มมองเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปในทางดีอย่างไรบ้าง ครูส่สวนใหญ่อยู่ที่นี่มาก่อนผมทั้งนั้น ผมว่าเมื่อเขาเห็นความสำคัญแล้ว ก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
วัฒนธรรมดนตรีที่โด่งดัง วงโปงลางบ้านหนองไฮ...


^O^~~รักและเคารพอาจารย์ทุกท่านครับ...~~^O^


ศิษย์เก่า...ไมตรี ศาสตรสิน
(15 มีนาคม 2552  เวลา 13:22:11)
ความคิดเห็นที่ 4
อยากให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านด้วยคะ จากศิษย์เก่า
นางสาวนงคราญ สารคำ
(2 มีนาคม 2552  เวลา 00:24:17)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*