รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง
“โรงเรียนจัดเพศศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและวิชาเงินทองของมีค่า ใช้ชื่อว่า วิชาจริยศึกษา และจัดให้มีการสอนในคาบสุดท้ายของวันศุกร์พร้อมกันทั้งโรงเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑–ม. ๖”
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง
กนกดาว เดชก้อง
รองผู้อำนวยการ
     ในปี ๒๕๕๑ เราตั้งวิชาจริยศึกษาของโรงเรียน เพื่อเชื่อมโยงเรื่องการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และนำเพศศึกษามาอยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนา จึงมีวิชาเศรษฐกิจพอเพียง เงินทองของมีค่าและเพศศึกษา บูรณาการไว้ในวิชาเดียวกัน โดยแบ่งให้เพศศึกษา ๘ คาบ ส่วนที่เหลือ ก็จะเฉลี่ยให้วิชาอื่นๆ โดยรวมวิชานี้มี ๒๐ คาบ วิธีการสอน เราก็จะสอนเพศศึกษา ๘ คาบ โดยเราใช้คาบในวันศุกร์ สำหรับเพศศึกษาแผนอื่นที่ไม่ได้สอนในวิชานี้ ก็จะให้ครูวิชาสุขศึกษานำไปสอนในคาบของตน

     ครูเขาก็จะแบ่งกันว่า ใน ม.๑ ใครจะเป็นคนสอนวิชาเงินทองของมีค่า ใครสอนเพศศึกษา เราบูรณาการแบบนี้เพื่อให้เด็กมีคุณธรรมในเรื่องนี้
ุพวงผกา คันธรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     ครูทั้งโรงเรียนร่วมมือกันทำการวางแผนการสอน เนื่องจากเราพบว่าการสอนแบบสอดแทรกมีปัญหาเรื่องเวลา ในปี ๒๕๕๑ เราจึงมาใส่ไว้ในวิชาจริยศึกษา เพราะอยากส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านเพศศึกษา      ลักษะการสอนคล้ายการทำเป็นฐาน เช่น สัปดาห์นี้ เราสอน ม ๑/๑ สัปดาห์หน้า ก็สอน ม. ๑/๒ พอสอนครบทุกห้องก็กลับมาสอนห้องเดิมด้วยแผนใหม่อีก ดังนั้น ครูสอนเพศศึกษาก็จะสอนทุกห้องในชั้น
ตัวอย่างหลักสูตร
ดาวน์โหลด:
ตัวอย่างผังมโนทัศน์วิชาจริยศึกษา
(ขนาดไฟล์: 125 KB / โหลด: 2,554)
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 10
เอ่อ.......คือว่าตอนนี้จะเข้าไปดูเว็บของโรงเรียนไม่ได้เลยอ่ะค่ะ  อยากเข้าไปดูมากๆๆๆต้องทำอย่างไรบ้างคะ
โสรยา  รุ่น50
(12 พฤศจิกายน 2552  เวลา 22:24:37)
ความคิดเห็นที่ 9
กราบเรียนผู้อำนวยการ  เรียนอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่าน...กระผมนายแสวง   ก๋าแก่น  รู้สึกดีใจมากๆๆๆๆที่ได้เป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนเสริมงามแห่งนี้..ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ทุกท่านที่ช่วยอบรมให้กระผมมาถึงจุดหมายในชีวิต..และเป็นคนดีของสังคม..ครับ

                                                                                                                        ด้วยความเคารพอย่างสูง
                                                                                                                 
                                                                                                                         นายแสวง        ก๋าแก่น
                                     
                                                                                                                               10 / 11 / 52
นายแสวง      ก๋าแก่น
(10 พฤศจิกายน 2552  เวลา 20:33:28)
ความคิดเห็นที่ 8
การสอนเพศศึกษา เยี่ยม มาก ครับ
คนลำปาง
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 17:42:55)
ความคิดเห็นที่ 7
ผมจะไปเรียนที่เสริมงามวิทยาคมในเทอม 2/2552 นี้ อยู่ม.2ครับ  มาจากโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ ต. กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
สาเหตุ : จะต้องไปอยู่กับย่าครับ ที่บ้านทุ่งงามครับ
หวังว่าจะได้เป็นศิษย์ของร.ร.เสริมงามอีกคนนะครับ        (เรียนค่อนข้างเก่งนะ[3.78])    "555"
ณัฐพล  ศรีจันทร์
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 14:59:43)
ความคิดเห็นที่ 6
อยากรู้ว่าเด็กหญิงพิมลพรรณ  ศรไชยอยู่ม.1ทับอะไรอะคับ
เด็กเทพ
(11 สิงหาคม 2552  เวลา 22:07:13)
ความคิดเห็นที่ 5
ไม่ทราบ่ว่า นายสุริยา    อุ่นปิง   ยังเรียนอยู่หรือเปล่า
เพื่อนเก่า  ว.บ
(12 มีนาคม 2552  เวลา 09:42:53)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*