รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์ฯ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เปิดสอนวิชา “เพศศึกษา” ตั้งแต่ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ สัปดาห์ละ ๑ คาบ ๐.๕ หน่วยกิต ทั้งยังมีชุมนุม “วัยใสใส่ใจสุขภาพ” และชุมนุม “ITOB” (Information Technology of Bumnetnarong) ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาอีกด้วย
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม จ.ชัยภูมิ
นพสร จิตดำรง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม
      นพสร จิตดำรง ผู้อำนวยการโรงเรียน เล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาว่า เขาเคยได้ยินว่ามีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน ซึ่งคิดว่าน่าสนใจ ที่จะให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษา ให้รู้จักป้องกัน รู้เท่าทันตัวเองจากปัญหาที่จะตามมา เลยคิดว่าน่าจะลองดู

     “เริ่มจากเราไปอบรมมา ก็กลับมาอบรมครูทั้งโรงเรียนก่อน พอครูทุกคนสอนได้ เลยคุยกันว่า ถ้าจะสอนเป็นคาบเล็กน้อย ก็คงจะไม่ได้ผล ไหนๆ เรามีคาบว่าง เป็นคาบอิสระ เลยเอาคาบอิสระนั้นมาใช้สอน เด็กจะได้มีความรู้มากพอ ที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และดูแลตัวเองได้ โดยสอนแบบเพิ่มเติมเข้าไป สัปดาห์ละ ๑ คาบ ก็ลองทำดู ก็ทำได้” ผู้อำนวยการเล่า

    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนบ้าง เช่น บางห้องอาจสอนได้ไม่ครบทุกคาบ ก็จะแก้ปัญหาด้วยการสอนทดแทนในช่วงพักกลางวัน

    “ถ้ามีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องการเรียนการสอน เราก็พยายามแก้ แต่สำคัญที่สุดคือ ครูทุกคนตระหนักว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนต้องเรียนรู้ พอรู้แล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเอง และลดปัญหาต่างๆ ที่เราพบเจอ จากที่เด็กทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น คิดว่ามีอะไรกันครั้งเดียวไม่ท้อง ซึ่งจากปีแรก ปี ๒๕๕๐ ปรากฏว่าเด็กท้องลดน้อยลง เหลือ ๒ คน และพอปี ๒๕๕๑ เหลือรายเดียว” นพสรบอก

    “จากเด็ก ๑,๓๐๐ คน เหลือเด็กท้องรายเดียวในปี ๕๑ มันลดลง ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะ คือเราจะห้ามไม่ให้เด็กไปมีเพศสัมพันธ์ มันไม่ได้ เพราะมีสื่อเยอะแยะที่เด็กเห็น แต่ว่าเราต้องรู้จักป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งจากการสอนเพศศึกษาก็เห็นได้ชัดว่าดี มีประโยชน์”

    “พอเราจัดสอนมันก็ลดลง ก็น่าจะเป็นตรงนี้ เพราะก่อนหน้านี้มันไม่มีลด มีแต่เพิ่ม” นพสร กล่าวอย่างมั่นใจ
      ไม่เพียงจำนวนเด็กท้องจะลดลงเท่านั้น แต่เด็กเหล่านี้ยังได้รับโอกาสให้กลับมาเรียนหนังสือต่อได้อีกด้วย โดยที่ นพสร ให้เหตุผลว่า จากที่เด็กนักเรียนท้อง เพราะเขาไม่ได้เจตนา รวมทั้งรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งการให้นักเรียนที่ท้องกลับมาเรียนหนังสือได้นั้นถือว่าเป็นการให้โอกาสกับเด็ก

      “ขณะที่นักเรียนชายไม่ต้องพักการเรียน เพราะว่าไม่ท้อง แต่นักเรียนหญิงต้องพักการเรียน มันไม่ยุติธรรม เราก็เลยต้องให้โอกาส ให้ไปคลอด และกลับมาสอบ”
นพสร กล่าวว่า แม้จะมีเสียงคัดค้านจากผู้ปกครอง จากชาวบ้านบ้าง เขามองว่า ผู้ปกครองน่าจะเข้าใจ และให้โอกาสเด็ก ผู้ปกครองควรที่จะใจกว้าง ถึงแม้ว่าเด็กคนนั้นอาจไม่ใช่ลูกของตัวเอง เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวเอง จะให้โอกาสเด็กหรือไม่ เพราะว่าเด็กไม่ได้ตั้งใจ

     นอกจากการสอนเพศศึกษาจะทำให้เด็กรู้จักป้องกันและเท่าทันตัวเองแล้ว เพศศึกษายังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวครูผู้สอน ผู้เรียน อย่างที่ผู้อำนวยการ เล่าว่า การเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก คือ แม้ช่วงแรกนักเรียนจะวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ทำไมต้องเรียน แต่พอเรียนๆ ไป เขาก็รู้จักปรับตัวมากขึ้น เช่น ถ้าจะไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนผู้ชาย ก็จะไม่ไปกับเพื่อนชายสองต่อสอง หากไปก็จะไปเป็นกลุ่ม หรือในแง่ของพฤติกรรม ก็รู้จักใช้ชีวิตมากขึ้น ไม่ประมาท มีการพกถุงยางอนามัย เนื่องจากกลัวว่าตัวเองจะติดเชื้อเอชไอวี

     นพสร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนักเรียนจะได้เรียนเพศศึกษาแล้ว ยังไปพูดให้ผู้ปกครองฟัง ซึ่งเด็กเป็นสื่ออย่างดีที่ว่า เมื่อเขาเรียนเรื่องนี้ทำให้เขารู้ถึงผลกระทบว่าถ้าทำอย่างนี้ จะก่อให้เกิดผลอย่างไรอีกด้วย

     “ส่วนครูก็เข้าใจและเห็นใจนักเรียนมากขึ้น มีความเมตตากรุณากับนักเรียนมากขึ้น อย่างพอรู้ว่านักเรียนท้อง ครูส่วนใหญ่ก็จะด่า พอตอนหลังเมื่อรู้ว่าเด็กพลาดเพราะอะไร เพราะไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ เพราะคิดไม่ถึง ไม่รู้จักป้องกัน ก็ทำให้ครูมีเมตตา และเห็นใจมากขึ้น ส่วนครูที่ต่อต้าน เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ตอนปีแรกยังมีครูบางท่านที่ไม่เข้าใจว่าขนาดไม่สอนยังขนาดนี้ ถ้าสอน ยิ่งรู้ละเอียด รู้ลึก ยิ่งไปทำขนาดไหน พอ ๑ ปีผ่านไปปรากฏว่าเด็กท้องเหลือคนเดียว ก็ดูว่าครูทุกคนเข้าใจ”

     “เรื่องแบบนี้เราต้องตามให้ทันโลก เพราะยุคปัจจุบัน เรื่องแบบนี้เราห้ามไม่ได้ มันเป็นไปตามยุคสมัย แต่ทำยังไงให้เด็กรู้จักป้องกัน ดูแลตัวเอง ไม่ให้ไปอยู่ในภาวะเสี่ยง” ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต่อว่า วัยรุ่นที่ประสบปัญหาในเรื่องเพศจะพบว่าทำไปโดยไม่เจตนา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงต้องให้เด็กรู้เรื่องเพศศึกษาหมดทุกคน ตั้งแต่ชั้น ม.๑ – ม.๖ เพราะการสอนเพศศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องเพศสัมพันธ์ แต่รู้จักถึงความเป็นชาย หญิง รู้จักตัวเอง ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย สุขอนามัย รวมถึงรู้จักวิธีป้องกันตัวเองให้พ้นจากภาวะเสี่ยงด้วย

     อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ยังเล็งเห็นความสำคัญของการสอนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเขาบอกว่า จากที่ถามนักเรียน ปรากฏว่านักเรียนส่วนใหญ่อยากให้สอนเพศศึกษาต่อ เพราะว่าถ้าสอนแต่ตัวเขา เขาก็จะรู้แต่ตัวเขา น้องๆ ก็จะไม่ได้รับความรู้ อย่างสอนไป ๒ ปี พอปีการศึกษา ๒๕๕๒ หยุดไปก่อน เด็ก ม.๑ กับ ม.๔ ที่เข้ามาใหม่ก็ไม่ได้เรียน ก็อาจไม่รู้

     “เราจะหาวิธีการที่จะสอนเพศศึกษายังไงไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูมากขึ้น อย่างวางแผนว่าวิชาอื่นที่มีคาบสอนมากไป จะลดได้ไหม อย่างวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ที่เปิดวิชาละ ๓ คาบ ให้เหลือวิชาละ ๒ คาบ เราจะเหลือคาบว่างอีก ๓ คาบ แล้วเอาวิชาเพศศึกษาเข้าไป เพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดอะไรออกเลย แต่เอาเพศศึกษาเพิ่มเข้าไป ครูก็จะงานเพิ่มขึ้น ปีนี้เลยจะดูหลักสูตรว่าอันไหนควรจะลด แต่เพศศึกษาเราจะยังคงไว้คือ ๐.๕ หน่วย สัปดาห์ละ ๑ คาบ เด็กก็จะได้เรียนอย่างน้อย ๑๘ สัปดาห์ต่อเทอม ก็น่าจะดีกว่า”

     ผู้อำนวยการโรงเรียน ยังกล่าวถึงชุมนุมเพศศึกษา “ชุมนุมวัยใสใส่ใจสุขภาพ” และ “ชุมนุม ITOB” ว่า เป็นชุมนุมที่เข้มแข็งกว่าชุมนุมอื่น ซึ่งก็เห็นว่าเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียน ซึ่งเขาก็ชวนน้องระดับชั้น ม.ต้น เข้ามาอยู่ในชุมนุมจำนวนมาก ทั้งชุมนุมนี้ก็มีผลงาน เช่น ไปให้ความรู้เรื่องเพศที่วิทยุชุมชน จัดรายการเสียงตามสายในโรงเรียน เป็นต้น

     “อยากให้เด็กแกนนำขยายความรู้ไปยังชุมชนที่เขาอยู่ คือไม่ทำแค่ในโรงเรียน แต่ทำเป็นชุมนุมในหมู่บ้านของเขา โดยมีเขาเป็นแกนนำ ซึ่งน่าจะช่วยเหลือให้ความรู้กับเพื่อนเยาวชนได้” ผู้อำนวยการบอก
ความคิดเห็น
หน้าที่
ความคิดเห็นที่ 87
ถึงไม่ใช่เด็ก  บ.ณ.  แต่ก็ชอบ   บ.ณ.  นะ  

เรามาจากบ้านไกล้เรือนเคียง

ไม่ไกล้หรอก  แต่ไกลมาก

ตั้งใจเรียนด้วยนะคะ  เอาใจช่วยทุกคนเลย

ฝัน  D  ค่ะ
เด็กน่ารัก
(24 พฤศจิกายน 2552  เวลา 21:02:40)
ความคิดเห็นที่ 86
รักเด็ก  บ.ณ.  ทุกคนนะคะ  โดยเฉพาะหนูอี๊ด  ตั้งใจเรียนหน่อย
เด็กน่ารัก
(24 พฤศจิกายน 2552  เวลา 20:58:28)
ความคิดเห็นที่ 85
Miss Miss โรงเรียนจัง
นัทชรีย์ เถียรหนู 6/1
(15 พฤศจิกายน 2552  เวลา 14:09:39)
ความคิดเห็นที่ 84
เรียนหนักจังเลย

มีโรงอาหานใหม่แล้วหรอคับ
หนุ่มรูปงาม6/1/50
(30 ตุลาคม 2552  เวลา 16:43:38)
ความคิดเห็นที่ 83
อึอคิดถึงจังเลยโรงเรียนอะ

แต่มั่ยค่อยมีเวลากลับเลย

คิดถึงจัง

อาจานเป็นงัยบ้างคับ
หนุ่มรูปงาม
(30 ตุลาคม 2552  เวลา 16:32:20)
ความคิดเห็นที่ 82
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะออกทิปบ่อยมากเพื่อนๆคนไหนที่พยายามบอกให้โทรหาก็ขอโทษด้วยไม่ได้ลืมเพื่อนแต่ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆ เพราะหลังจากออกจากทิปก็เป็นเวลาสอบพอดี เหนื่อยมากอย่างนี้แหละเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรมก็ได้เที่ยวจริงๆเลยเรา
สาวลาวม.สารคาม
(28 ตุลาคม 2552  เวลา 12:26:29)
ความคิดเห็นที่ 81
ดีมาก
นักเรียนบำเหน็จณรงค์
(23 ตุลาคม 2552  เวลา 11:56:29)
ความคิดเห็นที่ 80
hi!!

i don't know.
i'm beauitful.
เด็ก E.P.D.P.
(18 ตุลาคม 2552  เวลา 12:02:20)
ความคิดเห็นที่ 79
คิดถึงคุณครูทุกท่านมากๆเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสหนูจะไปเยี่ยมคุณครู ตอนนี้หนูเรียนหนักมากๆเลย ตอนหนูเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า จ.นครนายก เรียนยากมากๆๆๆๆเลยค่ะ
 ปล.คิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เจอกัน ฟันธง อิอิอิ
อารยา
(16 ตุลาคม 2552  เวลา 21:37:01)
ความคิดเห็นที่ 78
อาจารย์ทุกท่านสบายดีนะค่ะ
คนเดิมอีกละ
(16 ตุลาคม 2552  เวลา 09:33:26)
ความคิดเห็นที่ 77
ตอนนี้อยู่ ม.สารคามเว้ย เจอแววด้วย แต่ไม่เจอหนาได้ยินแต่เสียง อ่ะ
เมย์
(16 ตุลาคม 2552  เวลา 09:32:05)
ความคิดเห็นที่ 76
ก็คิดถึงเหมือนกันแหละ! เมื่อไรจะได้เจอกันทั้งห้องสักที อยากรู้ว่าใครผอม/อ้วน ฮิๆๆๆๆๆๆๆ......
เมวี สว่างจิตร
(16 ตุลาคม 2552  เวลา 09:30:00)
ความคิดเห็นที่ 75
คิดถึงเพื่อนๆทุกคนเลยน่ะ ห้อง ม.3/7 รุ่นที่ 3 เราจะเปนกำลังใจให้น่ะ
คนที่รักบำเหน็จ
(30 กันยายน 2552  เวลา 20:50:50)
ความคิดเห็นที่ 74
กีฬาสีที่โรงเรียนมีเมื่อไรจะกลับไปดูใครรู้บอกหน่อยแล้วกัน คิดถึงโรงเรียนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
เด็กดื้อ 6/1 นางสาวสุนิสา  พันธ์กุ่ม
(28 กันยายน 2552  เวลา 15:16:48)
ความคิดเห็นที่ 73
เกลียด   อีเชอมาลจังเมื่อไรมันจะออกไปชักที่นะ
คนที่คุนไม่รู้
(27 กันยายน 2552  เวลา 18:19:16)
ความคิดเห็นที่ 72
สวัสดีค่ะ  อยากเรียนให้ทราบว่าครูที่ผ่านอบรมเพศศึกษา ปี 50 มี 5 คน คือ 1.นายสุรพล  มอญขาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. นายพิชัย  ปรางค์ชัยภูมิ  3. นายเสน่ห์  จ๋ายเจริญ กลุ่มสาระสุขศึกษา พลานามัย  4. นางพัชราภรณ์  ปรางค์ชัยภูมิ กลุ่มสาระสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 5. นางสุภารัตน์  เจียมศักดานุวัฒน์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว) และขยายผลให้ครูทุกคนผ่านการอบรมแล้ว โดยใช้เวลา 3 วัน
ปัจจุบันสอนเพศศึกษาชั้นม .1 เด็ก ๆให้ความสนใจมากๆและนำมาสอนในชั่วโมงแนะแนว ระดับม.5ด้วย เด็กสนใจและอยากเรียนรู้มากๆ
ขอบคุณ สคร.5 และแพทที่ให้โอกาสดี ๆ กับพวกเรา  
ครูสุภารัตน์
(27 กันยายน 2552  เวลา 00:40:45)
ความคิดเห็นที่ 71
คิดถึงอาจารย์แม่   ดนุพิชา   มากเลยค่ะ   ลูกคนนี้ยังจำคำสั่งสอนที่ดีๆของอาจารย์แม่คนนี้เสมอนะคะ
จิราภรณ์
(26 กันยายน 2552  เวลา 18:21:24)
ความคิดเห็นที่ 70
คิดถึงอาจารย์ทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆท่านเลยครับยังเป็นห่วงและคิดถึงโรงเรียน แห่งนี้ตลอด และคิดถึงเพื่อนๆเก่า
จาก มานะ กลิ่นศรีสุข ม6/3 ปี39(นักยกน้ำหนัก)
มานะ  กลิ่นศรีสุข
(25 กันยายน 2552  เวลา 17:58:58)
ความคิดเห็นที่ 69
           อยากให้มีการจัดงานเลี้ยงบาง  และมีการแข่งขันกีฬาระหว่างศิษย์เก่า  กับ  ศิษย์ปัจจุบัน บ้างจะได้ไหมครับ
   นานแล้วที่ไม่มีงานเลี้ยง  ครับ
ศิษย์เก่า บ.ณ. ปี 35
(25 กันยายน 2552  เวลา 15:45:33)
ความคิดเห็นที่ 68
   สวัสดีครับน้อง ๆ เขียวน้ำตาล ทุกคน
พี่ ๆ 6/1 ปี 35
(25 กันยายน 2552  เวลา 15:39:41)
ความคิดเห็นที่ 67
รักพี่ๆๆๆๆ เพื่อนๆๆๆๆๆๆทุกคนนะครับและครูอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ

คืดถึงมากมาย

เด็กดีม.1/3ปี52
(17 กันยายน 2552  เวลา 11:07:28)
ความคิดเห็นที่ 66
ใกล้ปิดเทอมแล้ว 9 ตุลาคม  2552  จะกลับไปเยี่ยม บ.ณ.และอาจารย์ทุกคนคิดถึง
อดีตเด็กบ้านกุ่ม   ปัจจุบันเด็กBiology
(16 กันยายน 2552  เวลา 17:43:32)
ความคิดเห็นที่ 65
รักน้องๆๆทุกคนนะครับ  จาก นรา

นรา ณ ปะโค ณ ตัวเอง
(16 กันยายน 2552  เวลา 17:09:31)
ความคิดเห็นที่ 64
คิดถึงอาจารย์ สุภารัตน์ และเพื่อนๆ 3/1ปี48 Think Friendly เราและนาย
เจน 3/1 ปี 48
(13 กันยายน 2552  เวลา 13:42:26)
ความคิดเห็นที่ 63
คิดถึงเพื่อนฯ 3/1ปี48ทุกคน หวังว่าคงได้พบกันอีก จาก  เจน
เจนจิรา  ถ้ำพุดซา 3/1 เราและนายปี48
(13 กันยายน 2552  เวลา 13:36:21)
ความคิดเห็นที่ 62
คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน และเพื่อนๆ 6/1 ปี2551 ทุกๆ คน ต้อนนี้อย่ากกลับไปที่โรงเรียนมากครับ แต่ไม่มีเวลาว่างเลย เพราะเรียนหนักมาก คงจะสบายดีกันทุกคนนะครับ ถ้ามีโอกาสคงจะได้พบกันนะครับ ต้อนนี้ผมเรียนอยู่ที่ ม.เกษตร คณะ วิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชา วิศวกรรมโยธาครับ  รักและคิดถึง
เด็กวิศวะ ม.เกษตร
(10 กันยายน 2552  เวลา 23:23:25)
ความคิดเห็นที่ 61
คิดถึงเพื่อน รุ่น นั้น ทุกคน  จาก เด็ก 3/2
เด็ก ป้อมยาม ปี 50
(7 กันยายน 2552  เวลา 21:40:18)
ความคิดเห็นที่ 60
คิดถึงทุกพื้นที่ของโรงเรียน และอาจารย์ทุกท่าน และเพื่อนทุกกกกกกกกกกกกก  โคน.....เลย
เมย์
(6 กันยายน 2552  เวลา 13:14:45)
ความคิดเห็นที่ 59
คิดถึงเพื่อนๆตอนม.3/3ทุกคนเลยคิดถึงมาก
bee_ooy 4/4
(4 กันยายน 2552  เวลา 10:59:28)
ความคิดเห็นที่ 58
คิดถึงอาจารย์ทุกๆคนและเพื่อนๆ6/1ปี51ทุกคน  คงจะสบายดีกันทุกคนนะถ้ามีโอกาสเราคงจะได้พบกันนะเราอยู่มหาสารคามก็ไม่มีเวลากลับบ้านเหมือนกันทั้งเรียนทั้งซ้อมเชียร์ทุกวันเหนื่อยมากแต่ก็สนุกดี  รักและคิดถีงทุกคนเลย    
เด็กรัฐศาสตร์ ม.มหาสารคาม
(3 กันยายน 2552  เวลา 12:11:54)
ความคิดเห็นที่ 57
ร.ร. เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในชีวิต  รักเพื่อนๆ  และอาจารย์ทุกคนนะคร้า
เอิร์น เด็ก 2/1 ปี 52
(1 กันยายน 2552  เวลา 17:02:54)
ความคิดเห็นที่ 56
เราก็คิดถึงเพื่อนทุกๆคนนะ สักวันเราคงได้พบกัน รักนะ รักนะ
เราและนาย เหมื่อนๆกัน
(29 สิงหาคม 2552  เวลา 16:52:22)
ความคิดเห็นที่ 55
คึดเพื่อนทุกคนเลยนะสักวันคงได้เจอ
สุนิสา  พันธ์กุ่ม  6/1 2551
(29 สิงหาคม 2552  เวลา 13:48:32)
ความคิดเห็นที่ 54
คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน คิดถึงโรงเรียน บ.ณ. คิดถึงเพื่อนๆ 6/1 ทุกคน สักวันเราคงจะได้พบกันแต่ตอนนี้เราอยู่สงขลา(ไกลมากๆเลย) เพื่อนๆโทรมาเล่นกับเราบ้างนะ
กมลรัตน์  กลิ่นศรีสุข 6/1 2551
(28 สิงหาคม 2552  เวลา 14:50:16)
ความคิดเห็นที่ 53
คิดถึงโรงเรียน ให้ไปที่ http://www.bumnet.ac.th
ครู
(27 สิงหาคม 2552  เวลา 14:57:32)
ความคิดเห็นที่ 52
คิดถึงเหมือนกันค่ะ ...
บ.ณ.ก็เหมือนบ้านสอนให้เรียนรู้ถูกผิด
ให้ความอบอุ่น..นึกถึงวันคืนเก่าๆเหมือนกัน...
เมื่อไรจามีงานเลี้ยงรุ่นอีกน๊อ..ชอบจัง..
มีบ่อยๆคงไม่น่าเกลียดหรอกค่ะ...
จัดอีกเหอะนะคะ
สิษย์เก่านักกีฬาริมรั้ว
(27 สิงหาคม 2552  เวลา 14:25:09)
ความคิดเห็นที่ 51
คิดถึงอาจารย์ทุกคนเลย  คงสบายดีนะค่ะ
รุ่นพี่ 32  6/3
(25 สิงหาคม 2552  เวลา 14:58:38)
ความคิดเห็นที่ 50
คิดถึงโรงเรียน อาจาร์ย เพื่อน และน้องๆทุกคนถ้าพี่ว่างพี่จะกลับไปเยี่ยมโรงเรียน  คิดถึงนะ 6/1 2551
สุนิสา เด็กบ้านกุ่ม
(21 สิงหาคม 2552  เวลา 11:53:14)
ความคิดเห็นที่ 49
 คิดถึงเพื่อนเก่ามากเลยได้ข่าวว่า 6/1 ปี 51 นัดกันมาโรงเรียนวันศุกร์ที่ 21 ส.ค.  ขอโทษด้วยจริงๆ มาไม่ได้มีเรียนวันศุกร์  ตอนนี้เราอยู่ที่มหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กรุงเทพฯ (เผื่อใครไม่ทราบ)
 เมธ ปะโค
(20 สิงหาคม 2552  เวลา 22:56:39)
ความคิดเห็นที่ 48
คิดถึงเพื่อนๆจังเลย สักวันเราคงได้พบกันนะ
เราและนาย 6/1
(19 สิงหาคม 2552  เวลา 21:52:31)
ความคิดเห็นที่ 47
คิดถึง มือกลองปี  52 จังเลย
...
(19 สิงหาคม 2552  เวลา 15:20:20)
ความคิดเห็นที่ 46
ใครคิดว่า รักคนอื่นสักวันจะได้รู้จักกับคำว่า "ผิดหวัง อกหัก และเสียใจ"
ก็รักตัวเองซิ คงไม่ได้รู้จักสิ่งเหล่านี้แน่นอน
"ไปให้สุด แล้วหยุดแค่คำว่า "พอ" "
ความอดกลั้นที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน
หมูน้อยน่ารัก
(19 สิงหาคม 2552  เวลา 15:18:50)
ความคิดเห็นที่ 45
สวัสดีครับ
นักเรียนเขียวน้ำตาล  รุ่น  33  มารายงานตัวแล้วครับ
หากไม่สิ้นชีวา  จะหวนมาเยือนครับผม
นายณัฏฐวุฒิ  โสมขุนทด
(18 สิงหาคม 2552  เวลา 18:57:50)
ความคิดเห็นที่ 44
สงกะสัยจะบ่ได้เล่นกลองอีกต่อไปแล้วเด้อ  คิดถึงทุกคนคร๊าบ
โจ๋  มือกลอง ปี52
(18 สิงหาคม 2552  เวลา 16:52:23)
ความคิดเห็นที่ 43
คิดถึงเพื่อน  3/7  รุ่น  34  จังเลย  ถ้ามีโอกาสจะแวะไปหาน๊ะจ๊ะ...เพียน ๆ
ตั้งแต่ย้ายมา  รร.สตรีชัยภูมิ  โค-ตะ-ระ คิดถึงเพื่อนเลยโดยเฉพาะ  เพียน ๆ  ที่รัก
ก็คือเพื่อนบ้า ๆ บ๊อง ๆ ที่อยู่ในห้อง  3/7  นั้นเอง  (เหมือนเรา)

Dear  Friend  Forever...แล้วพบกับใหม่
เส้นตื้น  3/7  รุ่น  34 (หวานเอง)
(17 สิงหาคม 2552  เวลา 11:19:03)
ความคิดเห็นที่ 42
ลูกศิษย์เก่าที่คิดถึงโรงเรียน เข้าไปที่ http://www.bumnet.ac.th
ครูปรีชา
(10 สิงหาคม 2552  เวลา 23:27:33)
ความคิดเห็นที่ 41
คิดถึงเพื่อนๆ 3/7 2552 จังเลย
เพี่อนๆคงลืมเราปัยแล้วแน่เลย
ทอม ซ่า
(10 สิงหาคม 2552  เวลา 19:59:33)
ความคิดเห็นที่ 40
ใครรู้กีฬาสีวันไหนช่วยบอกด้วยนะจะกลับไปเยี่ยมโรงเรียน คิดถึง
สุนิสา 6/1 51
(6 สิงหาคม 2552  เวลา 19:08:42)
ความคิดเห็นที่ 39
รักเท่ห์5/3มากเลยเราจะคอยแอบมองนายบ่อยๆน่ะ    รักเสมอไม่เคยเปลี่ยน          ปทุมมา
บ.กุ่ม
(1 สิงหาคม 2552  เวลา 20:29:08)
ความคิดเห็นที่ 38
            อาตมาได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เห็นเยาวชนนิสิต นักศึกษา ของประเทศนี้   มีความรู้สึกว่าเขามีสิทธิเสรีภาพ ในการศึกษา การแต่งกาย การเรียน  และการแสดงออก เขากล้ามากเรื่องเพศศึกษา เมื่อเจริญวัยหนุ่ม สาว เขาครองคู่กัน โดยเสรี  แต่ก็มีขอบเขต
            โรงเรียนชื่อ  GULF CoAST   COMMUNiTY CoLLEGE  ESOL  PROGRAM CNGLiSH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES   FLORIDA  PANAMA    CITY.
  สุภาษิตของโรงเรียน  IT'S NOT TOO LATE TO LEARN  WHY NOW' S THE TIME  TO GET YOUR DIPLOMA OR G.E.D.  เขามองทุกสิ่งเป็นการศึกษา  มิได้มองเฉพาะแต่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น  ทุกเพศ ทุกวัย สามารถที่จะเรียนได้ทั้งนั้น  ไม่มีคำว่า ชนชั้น หรือจน รวย สวย สูง ต่ำ ดำ ขาว ทั้วโลกเขารับได้ ขอให้มาเรียนอย่างเดียว  ดังนั้น  อยากจะบอกพี่น้อง บ้านเรา จงเรียน อย่าได้หยุดอยู่แค่นั้นเลย
             ประการสุดท้าย ที่อยากแสดงความคิดเห็นคือ  ความรู้ ความสามารถ  ต้องควบคู่กับศีลธรรม จึงจะนำตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากทุกข์ทั้งปวงได้ ถ้าคนขาดศีล ขาดธรรม ขาดระเบียบ วินัย  จะไม่ต่างอะไร จากสัตว์    
พระปลัดอธิวัฒน์ รวิวณฺโณ เจ้าคณะตำบลบ้านชวน
(1 สิงหาคม 2552  เวลา 03:18:08)
ความคิดเห็นที่ 37
         ในยุคแห่งความเจริญ อาตมาเห็นด้วยที่จะให้เด็กยุคนี้ได้รับความรู้ เรื่องเพศศึกษา  แต่ต้องอยู่ในวงจำกัด มิฉะนั้นเด็กที่อยากรอง อยากรู้ จะทำการทดรอง และจะทำให้เกิดปัญหาคือ  ๑.ไม่สนใจการเรียน ๒.หนีเที่ยวกับเพื่อน ๓.อยากได้คนใหม่ ๔.จะนับเป็นว่าทั้งหมดกี่คน เพื่อที่จะอวดเพื่อน ๆ  ในการทดรอง ๕.ไม่เห็นคุณค่าของการศึกษาเรียนไปทำไมคิดในทางไม่ดี
         ฉะนั้น  ทุกอย่างมีทั้งดี  และไม่ดี  ควรที่ครู อาจารย์  ผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกัน  ในการป้องกัน และให้ความรัก ความอบอุ่น นักเรียนให้มากเป็นพิเศษ  
         โดยเฉพาะ  จะต้องนำหลักธรรมะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  คือจุดศูนย์ใหญ่  เข้าสู่นักเรียนให้ได้ ต้องอาศัย พระสงฆ์ที่มีความประพฤติดี ปฎิบัติดี พูดดี มีหลัการ เหตุ ผล .  ประเพณี ก็เป็นสิ่งสำคัญมาก จะมองข้ามไม่ได้ เช่น มีการบรรพชาอุปสมบท นักเรียน ในระยะเปิดภาคการศึกษา หรือก่อนการเปิดเทอมใหม่  จัดเข้าในวิชาพระพุทธศาสนา  ต้องใช้กฎของโรงเรียนด้วยมิฉะนั้นเด็กก็จะอ้างว่ามีเหตุจำเป็นมาไม่ได้ หากว่าไม่มาถือว่าไม่ฝ่านวิชานี้.  วัฒนธรรมไทย  เรื่องมารยาท การกราบ การไหว้ การพูดจา การหัวเราะ การแต่งกาย การเดิน การนั่ง การนอน การกิน  ต่อพระ,ครู,อาจารย์,ผู้ใหญ่,ปู่ย่า,ตายาย,การมีปฎิสันฐานต่อผู้อื่่น มีความจำเป็นที่ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และทุกหน่วยงานจะต้องเข้ามา มีส่วนช่วยเหลือ เพื่อเด็ก เพื่ออนาคตของชาติจะได้มีเยาวชนที่ดี มีศีล มีธรรม  สามารถที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งการศึกษา ระเบียบวินัย  ความรู้ และมีคุณธรรม กลัวบาป กรรม ที่จะส่งผลในทางผิดศีล ผิดธรรม ผิดวินัยกฎหมายบ้านเมือง  
            ดังนั้น  จึงขอแสดงความคิดเห็นมา ณ โอกาสนี้ ถ้าหากครู อาจารย์ ใคร่ที่จะให้ช่วยอะไรที่ไม่เหลือวิสัยของอาตมา ก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือ  
พระปลัดอธิวัฒน์ รวิวณฺโณ เจ้าคณะตำบลบ้านชวน
(1 สิงหาคม 2552  เวลา 02:35:24)
ความคิดเห็นที่ 36
คิดถึง 6/1 2551ทุกคนเลยเป็นไงกันบ้างโทรมาเล่นกับเราบ้างนะ สุนิสา
นางสาว สุนิสา พันธ์กุ่ม 6/1
(31 กรกฎาคม 2552  เวลา 11:47:25)
ความคิดเห็นที่ 35
คิดถึงเพื่อนๆจังเลย เมื่อไรเราจะได้พบกัน
เราและนาย
(28 กรกฎาคม 2552  เวลา 18:02:55)
ความคิดเห็นที่ 34
คิดถึงอาจารย์พ่อมากเลย อ.พ่อปรีชา สุดหล่อที่น่ารัก
เราและนาย 6/1
(25 กรกฎาคม 2552  เวลา 23:58:19)
ความคิดเห็นที่ 33
คิดถึงอาจารย์ทุกๆท่าน  และคิดถึงเพื่อน (เราและนายทุกคนเลย)

       (-.-)
เราและนาย B.N.2007
(25 กรกฎาคม 2552  เวลา 23:55:14)
ความคิดเห็นที่ 32
เรียนหนังมากเลยฟิสิกสิ์ 6 ชั่วโมง เคมี 6 ชั่วโมงต่ออาทิตย์หนักจนไม่มีเวลาคุยกับเพื่อนเลยแต่เราก็ไม่ลืมเพื่อนทุกคนนะ ยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยทุกคนเลยนะเพื่อน อีกไม่นานคงพบกันใหม่
นางสาวสุนิสา พันธ์กุ่ม 6/1 2551
(25 กรกฎาคม 2552  เวลา 13:22:44)
ความคิดเห็นที่ 31
คิดถึงเพื่อนๆ 3/2  รุ่นที่ 34 ทุกๆคนคิดถึงเพื่อนเก่าปีนี้ปี 52 เพื่อนอยู่ม.4 คึดถึงเพื่อน 4/2และ 4/3 จังเลย
คึดถึงอ. เพ็ญพิชชา  จากลัดดา 3/2  รุ่นที่ 34
ลัดดา  ภูจำเนียน
(24 กรกฎาคม 2552  เวลา 14:36:32)
ความคิดเห็นที่ 30
คิดถึงทุกคน จากคนสวย
6/1 2549
(23 กรกฎาคม 2552  เวลา 14:06:59)
ความคิดเห็นที่ 29
อยากกลับไปเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมเหมือนเดิมจังเลยค่ะเพราะเรียนมหาวิทยาลัยไม่สนุกเหมือนเรียนมัธยมเลยเนอะ
และก็คิดถึงอาจารย์และเพื่อนๆ6/1ปี2551ทุกคนเลยค่ะจากศิษย์เก่าคนที่ไม่มีใครรู้จักถ้ามีโอกาสจะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนนะค่ะ
ศิรินันท์ จูกลาง
(22 กรกฎาคม 2552  เวลา 14:02:00)
ความคิดเห็นที่ 28
อยากอยุกะเพื่อนอ่ะ
แต่คุงพ่อให้มาอยุร.ร.สตรีชัยภูมิ

คิดถึงเพื่อนเจ้าคร๊า
เตย
(20 กรกฎาคม 2552  เวลา 17:45:33)
ความคิดเห็นที่ 27
คิดถึงมากค่ะ
นภาพร
(15 กรกฎาคม 2552  เวลา 17:01:42)
ความคิดเห็นที่ 26
ร่วมงานกับ teenpath หนุกมากๆ
คิดถึงเพื่อนๆกเลย
ฝ้ายจร้า
(14 กรกฎาคม 2552  เวลา 19:52:35)
ความคิดเห็นที่ 25
คิดถึงเพื่อนๆ6/1-----2549 ทุกคน
คิดถึงโรงเรียน
สักวันหนึ่งจะหอบชัยชนะไปถึงที่
บายยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
คนดีของสังคม
(3 กรกฎาคม 2552  เวลา 00:02:47)
ความคิดเห็นที่ 24
คิดถึงเพื่อน6/1ทุกคนเลยเป็นไงกันเด้อ ได้ไปครองถมกันเดิ้งไหม เลือดเขียวน้ำตาล
นางสาวสุนิสา  พันธ์กุ่ม
(29 มิถุนายน 2552  เวลา 18:13:59)
ความคิดเห็นที่ 23
พวกบ้า
คนดี
(27 มิถุนายน 2552  เวลา 14:14:04)
ความคิดเห็นที่ 22
คิดถึงอาจารย์แม่ทั้ง2คนมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะอาจารย์แม่ดูแลพวกเรามาเป็นอย่างดีเลยหนูรักอาจารย์แม่ทั้ง2คนมากๆๆๆๆๆๆเลยอาจารย์แม่ใจดีมาก คิดถึง  เจ อนุศิษฐ์ ทองแม้น มากๆๆๆๆๆๆๆเลยยยยยยยยยยยย
ลูกศิษเก่าอาจารย์แม่ พัชราภร & อาจารย์แม่ ระเบียบ
(26 มิถุนายน 2552  เวลา 12:24:08)
ความคิดเห็นที่ 21
เป็นยังไงบ้างนักเรียนบ.ณสบายกันดีไหม เพื่อนๆๆๆๆๆๆๆๆ6/1ละไปอยู่ไหนกันหมดเมื่อไรจะกลับไปโรงเรียนช่วยบอกที
รัชวี ชัยทิพย์ม.6/1ปี2551
(25 มิถุนายน 2552  เวลา 20:14:31)
ความคิดเห็นที่ 20
จำบูมได้ใหมเอยคนหล่อที่สุด
boomบ.ณ
(22 มิถุนายน 2552  เวลา 16:56:55)
ความคิดเห็นที่ 19
10/10 ครบครับชอถุงยาง1อันนะครับ
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:50:11)
ความคิดเห็นที่ 18
9/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:49:50)
ความคิดเห็นที่ 17
8/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:49:39)
ความคิดเห็นที่ 16
7/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:49:28)
ความคิดเห็นที่ 15
6/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:49:16)
ความคิดเห็นที่ 14
5/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:49:04)
ความคิดเห็นที่ 13
4/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:48:54)
ความคิดเห็นที่ 12
3/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:48:44)
ความคิดเห็นที่ 11
2/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:48:28)
ความคิดเห็นที่ 10
1/10
ขุดให้ครับ คนจะได้เข้ามาดูเยอะๆ
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:48:18)
ความคิดเห็นที่ 9
ดีครับ
สเตฟาน
(17 มิถุนายน 2552  เวลา 19:47:39)
ความคิดเห็นที่ 8
คิดถึงอาจารย์ทุกท่านและเพื่อนๆม.6/1ปี51ทุกคนเลย
       
นุ้ย วัลวิสา อาบสุวรรณ์ ม.6/1
(16 มิถุนายน 2552  เวลา 18:49:07)
ความคิดเห็นที่ 7
คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะครับจากผม(ลาวน้อย)รักทุกคนคับ แล่มเลย (บองสลังเนียง)
ด.ช อนุศิษฐิ์ ทองแม้น ม.3/5 รุ่น 34 เจ คร้าบบบบบบบ
(1 มิถุนายน 2552  เวลา 16:28:04)
ความคิดเห็นที่ 6
คิดถึงเพื่อนๆ ม.3 ปี 2551 รุ่น 34 และคุณครูโรเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคมทุกคนมากๆเลยขอให้พี่น้องชาวเขียว-นำตาลทุกคนมีความสุขมากๆเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆท่านบ้ายบายคร้าบบบบบบบบบบบ
ม.3/4 รุ่น 34 3/4 เพื่อนซี้กะฮักกันเนาะ  
(1 มิถุนายน 2552  เวลา 16:20:45)
ความคิดเห็นที่ 5
เข้าเว็บ   โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ไม่ได้ช่วยทีครับ
ฟ้า
(1 มิถุนายน 2552  เวลา 15:47:21)
ความคิดเห็นที่ 4
คิดถึงโรงเรียน บ.ณ. จังเลยอ่ะ คิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านดว้ยคับ ป่านนี้โรงเรียน บ.ณ. ของเราคงจะเจริญขึ้นเยอะแล้วน่ะ สังเกตุจากป้ายชื่อของโรงเรียน ปี2542ยังไม่เปลี่ยนเลย ณ ตอนนี้ นักเรียนมีกี่คนแล้วล่ะคับ
ศิษย์เก่าปีการศึกษา 2541(จบปี2542)ประทีป ม.6/2
(10 พฤษภาคม 2552  เวลา 16:03:37)
ความคิดเห็นที่ 3
สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ ชาวเขียน น้ำตาล ก็เราเจน3/7 รุ่น34 นะ ก็เรนียนจบ ม.3 แล้วก็ จะไปอยู่โรงเรียน ภูเขียววิทยา
คิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขาวเขียวน้ำตาลมากๆค่ะ

           ...........                                       ไปแล้วน๊า   .....   คิดถึงกันมั้งนะ

                   .............
...........................................................................    
                                                                                                                 เจนจิรา นพคุณ
                              คิดถึงกันเสมอนะจ๊ะ                                                                  เจน
...........................................................................
                                                               
น้องเจน3/7 51
(9 เมษายน 2552  เวลา 15:07:13)
ความคิดเห็นที่ 2
คิดถึงอาจารย์ฉวีวรรณมากๆ (2551)
ลูก บ.ณ.
(3 เมษายน 2552  เวลา 09:44:31)
ความคิดเห็นที่ 1
คิดถึงอาจารณ์ทุกท่านค่ะ คิดถึง อ.ภิรมย์รัตน์(อ.ใหญ่)ระลึกถึงพระคุณอาจารณ์ทุกท่านเสมอ
อาจารย์ให้โอกาศเสมอจนเรียนจบ ม.6 (ปี 2546)
นวภรณ์
(28 มีนาคม 2552  เวลา 17:34:45)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*