รู้จักสถานศึกษา : เพศศึกษาใน... วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
ู้“วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้น ปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน”
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
สอนเพศศึกษา เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แก่ผู้เรียน...
สุชาติ แป้นเมือง
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
     ที่ผมขอสมัครเข้าเป็นสถานศึกษาต้นแบบของอาชีวะ เพราะเห็นว่าวิทยาลัยเรามีแต่เด็กผู้ชาย และในจังหวัดเราก็เป็นแหล่งศูนย์รวมทางการศึกษา เพราะเรามีสถานศึกษาเยอะมาก สภาพแวดล้อมของเด็กเราจึงมีโอกาสเสี่ยงสูง เมื่อได้จังหวะที่เหมาะ เนื่องจากเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่ ซึ่งท่านมีท่าทางเอาจริงกับเรื่องนี้ ก็เลยขอความเห็นชอบ ท่านก็สนับสนุนเต็มที่

     ตอนนี้ ความเข้าใจของครูก็ดีขึ้นจากเดิมที่เขามองว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสอน หรือเข้าใจว่าเราสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อเราได้จัดอบรมให้ครูทั้งโรงเรียน ทำให้มีความเข้าใจในทางเดียวกัน ไม่มีใครมาตั้งคำถามหรือล้อเลียนครูที่สอนว่า เป็นครูลามกแล้ว
     สิ่งที่วางแผนไว้ในขั้นต่อไปคือ ผมอยากสร้างกลุ่มเยาวชนในวิทยาลัยของเราให้เหมือนกับกลุ่มหมากเล็บแมวในจังหวัดอุดรธานี เด็กในวิทยาลัยเราได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมด้วยตนเองเสมออยู่แล้ว ผมจึงเชื่อว่าเด็กทำได้ โดยผ่านสื่อที่เขาถนัด นี่คือปรัชญาการทำงานของผม คือผมจะปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ การเรียนรู้ที่ยั่งยืนต้องเกิดจากผู้เรียนมีสำนึกและเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น เขาจะอยากลงมือทำด้วยตนเอง และนั่นคือความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจิตใจคน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการยั่งยืนในกระบวนการ

     จากการทำงานร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ สิ่งที่เห็นว่าตัวเองเปลี่ยนไป คือ ผมฟังมากขึ้น เพราะแต่ก่อน ผมพูดตลอด ถึงผมจะฟังเขาก็จริง แต่ก็ประเมินเขาจากแววตา ท่าทาง เขาอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้ แต่ผมไม่เคยรู้เลยว่า แล้วเขาคิดอย่างไร ผมน้อมใจฟังเขาได้แท้จริงไหม ควบคุมตัวเองได้ไหมเมื่อได้ฟังในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็ได้มาปรับใช้กับการทำงาน เพราะผมใจเย็นขึ้นเยอะ พบว่าตัวเองเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้น
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 10
นับถืออาจารย์แนวคิดดีเยี่ยม
วิรัตน์ ไชยกระทง
(23 พฤศจิกายน 2552  เวลา 15:03:52)
ความคิดเห็นที่ 9
โรงเรียนน่าอยู่เนาะแล้วเจอกัน
คนน่ารัก
(4 กันยายน 2552  เวลา 11:07:29)
ความคิดเห็นที่ 8
เป็นกำลังใจให้นะครับอาจารย์
นายโกศล เลิศล้ำ
(17 สิงหาคม 2552  เวลา 13:02:06)
ความคิดเห็นที่ 7
ดีมากครับ อ. สุชาติ นับถือจริงๆ
นาย ธงยศ สีผิวจันทร์ สชอ.1-2 /2547
(30 กรกฎาคม 2552  เวลา 22:24:31)
ความคิดเห็นที่ 6
เยี่ยมมากคับจารย์
นาย วรวุธ สุดน้อย สชย.5-6 ปี2547
(5 มิถุนายน 2552  เวลา 17:25:24)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*