รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนดงรักวิทยา จ.ศรีสะเกษ
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนดงรักวิทยา จ.ศรีสะเกษ
ู้“อยู่ที่ครูและผู้บริหารว่าต้องเห็นความสำคัญและมองไปในทางเดียวกัน เพราะถ้าครูเอาจริง แต่ผู้บริหารไม่ได้สนับสนุน ไม่ให้ขวัญกำลังใจ ถึงจะไม่มาเปลี่ยนแผนการสอนของครู แต่การสอนก็ทำได้ยาก เพราะ “ไฟ” ของครูก็จะแผ่วลงง่าย ฉะนั้น ทั้งสองฝ่ายนี้สำคัญพอๆ กัน”
     ภารกิจของ สุจิตรา จูมสีมา ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน คือการสานต่อให้โรงเรียนสามารถเป็น
แกนนำในเรื่องการสอนเพศศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเริ่มมาก่อนที่เธอจะเข้ามาบริหารโรงเรียนแห่งนี้
โีรงเรียนดงรักวิทยา จ.ศรีสะเกษ
สุจิตรา จูมสีมา์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
     “แรกๆ พอรู้ว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นแกนนำเรื่องสอนเพศศึกษา เราเองก็คิดแบบเดียวกับคนอื่นว่า เอ๊ะ
สอนเพศศึกษานี่สอนอะไรกัน แต่พอได้มาเห็นแผนการสอนและการจัดกิจกรรมของครูกับนักเรียน เราก็พบว่าโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องการสอนให้มีเพศสัมพันธ์ แต่เป็นเรื่องการสอนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง บทบาทของเราจึงเป็นเรื่องการสนับสนุน ให้คำปรึกษาและให้งบประมาณในการดำเนินงานภายในโรงเรียน รวมทั้งเชื่อมกับชุมชนในการของบจาก อบต. เพื่อนำมาจัดกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นนายก อบต. ด้วย ก็ได้รับการสนับสนุนในการทำงานจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเต็มที่”

     สุจิตราให้ข้อคิดในการสอนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนว่าปัจจัยสำคัญอยู่ที่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ ส่วนจำนวนของนักเรียนนั้นไม่มีผลกับการจัดการสอนเพศศึกษาเท่าไหร่

     “อยู่ที่ครูและผู้บริหารว่าต้องเห็นความสำคัญและมองไปในทางเดียวกัน เพราะถ้าครูเอาจริง แต่ผู้บริหารไม่ได้สนับสนุน ไม่ให้ขวัญ กำลังใจ ถึงจะไม่มาเปลี่ยนแผนการสอนของครู แต่การสอนก็ทำได้ยาก เพราะ “ไฟ” ของครูก็จะแผ่วลงง่าย ฉะนั้น ทั้งสองฝ่ายนี้สำคัญพอๆ กัน”
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทุกท่านด้วยนะค่ะ
ศิษย์เก่า
(11 มิถุนายน 2552  เวลา 15:45:06)
ความคิดเห็นที่ 4
ยินดีที่ได้รวมงานด้วยน่ะครับ ผมหวังว่าจะได้เจอกันกับอาจารย์และลูกศิษย์โดยเฉพาะ นางสาว พวงทิพย์ นามวิชา และ นาย กิตติพงศ์
ร.ต.อรรตพล แสงเพ็ง
(14 เมษายน 2552  เวลา 11:58:39)
ความคิดเห็นที่ 3
ยินดีด้วยกับทุกคนที่ได้ร่วมงานกัน อิอิ สู้ๆๆต่อไปอีก  6  ปี เฮ้เฮ้ สู้สู้
กิตติพงศ์  ทิพบุญ
(22 มกราคม 2552  เวลา 11:40:42)
ความคิดเห็นที่ 2
สู้ๆๆๆค่ะผ.อ.เอาใจช่วยค่ะ ตอนนี้วัยรุ่นเรากำลังแย่...
www.watchari.com
(8 กรกฎาคม 2551  เวลา 21:50:45)
ความคิดเห็นที่ 1
สู้ๆๆๆค่ะผอง
www.watchari.com
(8 กรกฎาคม 2551  เวลา 21:49:20)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*