รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จ.ศรีสะเกษ
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จ.ศรีสะเกษ
ู้“โรงเรียนเรามีความยั่งยืนในการสอนเพศศึกษาค่อนข้างแน่นอน เพราะจัดวิชาเพศศึกษาไว้ในหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...การจัดตารางสอนเช่นนี้ ทำให้โรงเรียนมีชั่วโมงสอนเพศศึกษาในแต่ละชั้นถึง ๒๐ คาบต่อปีการศึกษา”
     “การจัดวิชาเพศศึกษาไว้ในหมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้คาบว่างที่ปล่อยให้เด็กไปสืบค้นด้วยตนเองมาจัดเป็นชั่วโมงเพื่อพัฒนาตนเองในเรื่องเพศศึกษา และการจัดครูลงสอนในแต่ละห้องนั้น ผมเป็นคนจัดให้ โดยดูจากอายุของครูผู้สอนเป็นหลัก หากเป็นผู้อาวุโส แม้จะสอนวิชาหลักในชั้นมัธยมต้น ก็อาจจะได้สอนเพศศึกษาในชั้นมัธยมปลาย การจัดตารางสอนเช่นนี้ ทำให้โรงเรียนมีชั่วโมงสอนเพศศึกษาในแต่ละชั้นถึง ๒๐ คาบต่อปีการศึกษา
สฤษดิ์ สมทิพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
สฤษดิ์ สมทิพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
     ปัญหาที่พบคือ ความเชี่ยวชาญในการตั้งคำถามของครูที่ยังไม่ชำนาญ เนื่องจากเป็นวิชาใหม่ มีครูที่ “กระดาก” ในการพูดเรื่องเพศอยู่บ้าง ขณะที่ผลลัพธ์ที่เห็นชัดจากผู้เรียนคือ เด็กมีความสนใจ ไม่ค่อยขาดเรียนเมื่อถึงชั่วโมงนี้ ที่ผมเห็นความสำคัญและจัดให้ครูลงสอนทุกคน เนื่องจากสภาพครอบครัวของเด็กที่มาเรียนที่นี่ ส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ จึงไม่มีคนดูแล ทำให้เด็กขาดเรียนบ่อย และมีความเสี่ยงสูงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน แต่หลังจากสอนเพศศึกษาแล้ว ก็พบว่าการขาดเรียนของเด็กลดลงไป”
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
ก็ดีนะค่ะ
ฝนจ๊ะ
(18 สิงหาคม 2552  เวลา 00:24:15)
ความคิดเห็นที่ 4
อยากจะอบรมเรื่องเพศศึกษาที่ไปอบรมมาให้น้องๆ ได้เข้าใจในเรื่องเพศที่ไม่ใช่เเค่เพศสัมพันธ์
seven
(6 สิงหาคม 2552  เวลา 20:40:49)
ความคิดเห็นที่ 3
ก็ดีครับเพื่อไห้เด็กๆๆได้เรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันตัวเองคับ
อาร์ท
(23 เมษายน 2552  เวลา 10:26:40)
ความคิดเห็นที่ 2
หวานน่ารัก
เต้
(29 มีนาคม 2552  เวลา 15:56:27)
ความคิดเห็นที่ 1
ก็ดีเหมือนกันที่สอนให้รุจักกับSEX
บิวบิว
(10 กรกฎาคม 2551  เวลา 11:45:38)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*