รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จ.ราชบุรี
ู้“...โรงเรียนเราไม่ได้ทำเป็นรหัสวิชา เพราะวิชานี้ยังไม่ได้อยู่ในโครงสร้าง เลยยังไม่จัดเป็นวิชาเลือก แต่ถือเป็นนโยบายของโรงเรียนที่เราเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากชั่วโมงปกติ โดยจัดไว้ในกลุ่มสาระเพิ่มเติม ใช้ชื่อวิชาทักษะชีวิต โดยให้ครูที่ปรึกษาสอนในวันอังคาร คาบสุดท้าย ทุกห้อง ทุกชั้น พร้อมกัน...”
     สำหรับสังคมปัจจุบัน ผมมองว่าวิชาเพศศึกษา ถือเป็นวิชาที่สำคัญวิชาหนึ่ง ถ้าผู้บริหารมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องเล็ก มันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในโรงเรียนนั้นขึ้นมาได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเหมือนทางสองแพร่งสำหรับเด็ก ถ้าเด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ ก็จะดูแลตนเองได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ใส่ใจ ไม่มีความรู้ ซึ่งจะมีโอกาสพลาดได้ง่ายกว่า
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ เอกเผ่าพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
     โรงเรียนเราไม่ได้ทำเป็นรหัสวิชา เพราะวิชานี้ยังไม่ได้อยู่ในโครงสร้าง เลยยังไม่จัดเป็นวิชาเลือก แต่ถือเป็นนโยบายของโรงเรียนที่เราเพิ่มเติมให้นอกเหนือจากชั่วโมงปกติ เพราะการใส่รหัสวิชา มันต้องเข้าไปไว้กลุ่มสาระใดสาระหนึ่ง คือ ต้องมีเจ้าภาพ แต่ก็จะส่งผลให้สอนได้ไม่ครบทุกห้อง เพราะเราต้องหาครูรับผิดชอบวิชานี้มาสอน ซึ่งครูเรามีไม่พอ แต่ถ้าเราถือเป็นนโยบาย ครูทุกคนก็ต้องรับผิดชอบสอนเหมือนกันหมด และเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับระบบดูแลนักเรียนด้วย เราจึงได้จัดให้อยู่ในตารางสอนโดยครูที่ปรึกษาแต่ละคนรับผิดชอบสอนในวิชานี้ นอกจากนั้น ยังส่งผลให้ครูมีชั่วโมงสอนตามเกณฑ์ของการปรับวิทยฐานะด้วย เพราะในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับโรงเรียนที่จะจัดให้มีตารางสอนวิชานี้เพิ่มขึ้น ชั่วโมงเรียนของเด็กมีเหลือพออยู่แล้วในแต่ละเทอม

     ยอมรับว่า ตอนนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นภาระของครูที่ต้องมารับผิดชอบวิชาเพิ่ม แต่เราบอกครูว่า นี่คือวิชาทักษะชีวิต ครูเองก็ผ่านชีวิตมาพอสมควร ก็น่าจะนำมาชวนเด็กคิด คุยได้ เพราะเรื่องนี้ เป็นการสอนโดยยกกรณีตัวอย่าง ไม่ใช่สอนแบบให้เด็กท่องเป็นนกแก้ว นกขุนทอง จึงขึ้นกับครูในการหาเทคนิคมาสอน
     โรงเรียนมีลักษณะเหมือนอยู่ตรงสามจังหวัดชายแดนภาคกลาง ที่มีเด็กมาจากทั้งนครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี สภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ หรือครอบครัวมีฐานะยากจน เราก็มีนโยบายให้ครูทุกคนไปเยี่ยมบ้าน เพื่อได้รับรู้สภาพความเป็นจริงและช่วยเหลือเด็กได้ตรงตามปัญหา ถ้าถามว่าผลที่ได้จากการสอนเพศศึกษาเป็นอย่างไร มันก็ลดน้อยกว่าเดิมเยอะ แม้จะไม่ได้ผลลัพธ์ดีเลิศ เพราะเรามีระบบดูแลช่วยเหลือเข้ามาสอดคล้องกับการสอนเพศศึกษา แต่ยอมรับว่าเราคงดูแลเด็กได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้น

     ผมยึดประโยชน์ที่เกิดกับเด็กเป็นสำคัญ ตราบใดที่เรายังเห็นว่าการสอนเพศศึกษามีประโยขน์ทั้งกับครูที่ได้ชั่วโมงสอนเพิ่มขึ้น และเด็กเองก็ได้เรียนรู้ทักษะในการดูแลตนเอง โรงเรียนเราก็ยังจะสอนเพศศึกษาต่อไปแม้ว่าโครงการก้าวย่างฯ จะมีต่อหรือไม่ก็ตาม
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
แม่เราน่ารักจังเลย
มีลูกเป็นวัยรุ่นก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นหน่อยดิค่ะแม่
รักแม่น่ะค่ะ...
...안녕비...
(3 ธันวาคม 2551  เวลา 19:41:30)
ความคิดเห็นที่ 1
  ดีใจที่มีเด็กที่มีแนวคิดแบบนี้  เพราะครูรร.วัดดอนหวาย(ครูสุรางค์)  และครูรร.วัดท่าพูด(ครูชนะ)ก็มีแนวคิดเรื่องการฝึกทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาให้กับเด็กเช่นกันโดยรร.วัดดอนหวาย  ระดับประถมฯมีการตั้งชุมนุมเล็กๆของเด็กป.5เด็กๆใช้ชื่อว่า"ทักษะชีวิตของวัยจ๊าบ"ตอนนี้กำลังทำโครงงานกันอยู่ค่ะกำลังสำรวจปัญหาทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและจะเผยแพร่ความรู้ให้ระดับชั้นอื่นกัน...ต้องรอดูผลงานค่ะ  รร.วัดท่าพูด(ครูชนะ)กำลังทำหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ประกอบการพัฒนาทักษะชีวิต(เพศศึกษา)  ระดับมัธยม  เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งค่ะ  และยินดีเที่จะเผยแพร่ผลงานค่ะ...ท้ายนี้ขอให้เด็กมีทักษะชีวิตที่ดี...มีความสุขค่ะ.
สุรางค์  ตระกูลราษฏร์
(31 กรกฎาคม 2551  เวลา 19:39:15)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*