รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ.ลำปาง
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา จ.ลำปาง
ู้“...การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเพิ่งเริ่มในปีนี้ ซึ่งถือเป็นการจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ ที่หวังไว้ตอนนี้คือ ให้ครูเข้าใจเรื่องนี้ไปในทางเดียวกัน ให้เด็กรู้ว่า การเรียนเพศศึกษานั้นมีขอบเขตกว้างกว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ และอีกเรื่องคือ เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้”
พรหมมิฬ ยะนะโย
     ในส่วนของครูเองก่อนจะอบรม ก็มีเสียงต่อต้านว่าการสอนเรื่องนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่า แต่พอไปอบรมแล้ว เราก็เข้าใจตรงกันในกลุ่มที่ไปอบรมว่าเรื่องเพศนั้นมีหลายอย่างมากกว่าที่เรารู้

     หลังจากอบรมมาแล้ว ผู้อำนวยการก็เรียกประชุมว่าจะทำอย่างไรให้ครูที่ยังไม่ได้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการสอนด้วย ก็เลยแบ่งงานกันเป็น ๖ ทีม ครูที่ไปรับการอบรมมา ก็เป็นแกนนำในแต่ละทีม จากนั้น ก็เปิดสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ม ๑ – ม ๖ โดยจัดไว้ในกลุ่มพัฒนาผู้เรียน

     หลังจากนี้ เราวางแผนว่าจะอบรมครูในโรงเรียน พร้อมกับครูในโรงเรียนเครือข่ายในช่วงปิดเทอมที่จะถึงนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ตรงกัน เพราะก่อนหน้าที่จะมาเข้าอบรม ผมเองสอนสุขศึกษา ก็กลัวนะว่า ถ้าเอาไปสอนแล้ว ภาพของเราจะกลายเป็นครูลามกหรือเปล่า เพราะเราต้องสอนเรื่องนี้กันตรงๆ ต้องมาพูดเรื่องอวัยวะเพศ แล้วก็กลัวว่าจะกลายเป็นการชี้โพรงไป
     แต่ความคิดเรื่องนี้ก็เปลี่ยนไปเมื่อได้รับการอบรมแล้ว รวมทั้งเรื่องรังเกียจผู้ติดเชื้อก็เปลี่ยนไปด้วย แม้จะใช้เวลาอบรมแค่สี่วัน ก็ทำให้เราเปลี่ยนความเชื่อที่เคยฝังใจเรามานานได้ เพราะกิจกรรมแลกน้ำ ที่ทำให้เราเห็นภาพ เข้าใจชัดเจน แล้วเราก็ยังสามารถนำความรู้ในเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อมาคุยกับเด็กต่อได้อย่างมั่นใจ

     สิ่งที่ผมทำต่อมาเมื่อได้รับการอบรมแล้ว คือ ผมขอเปิดห้องแสดงสื่อในการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างเข้าใจ โดยใช้ชื่อว่า ห้อง I love sex ซึ่งห้องนี้จะใช้เป็นที่เรียนเพศศึกษาได้ด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นที่รวบรวมสื่อทุกประเภทที่ได้รับมาแล้ว และจัดให้มีมุมที่เด็กมาค้นคว้า นั่งพักผ่อน และยังเป็นที่สำหรับให้คำปรึกษาด้วยเช่นกัน
มุมแสดงผลงานของห้อง I Love Sex
      จากที่ได้สอนเพศศึกษามาครึ่งเทอม ก็เห็นว่าเด็กสนใจมาก ไม่โดดเรียน ในห้องเรียน เด็กก็พร้อมจะแลกเปลี่ยน ถามเรื่องที่อยากรู้ตลอด ตอนนี้ ก็มีเด็กแกนนำที่ผ่านการอบรมมาทช่วยกันผลิตสื่อเคลื่อนที่ได้ เช่น ต้นไม้พูดได้ และช่วยกันตอบปัญหาเรื่องเพศทางหน้าเสาธงด้วย คำถามบางคำถามทำให้เรารู้ว่าเด็กของเรายังขาดความรู้พื้นฐานเรื่องเพศอีกมาก เช่น ผ้าอนามัยใส่อย่างไร มีกี่แบบ ผมก็เพิ่งรู้นะว่าเด็กไม่มีความรู้เรื่องนี้ ผมก็เลยคิดว่าต้องหาโอกาสคุยกับผู้ปกครองให้เขาเห็นว่าเขาต้องคุยกับลูกเรื่องนี้บ้าง และก็อยากจะทำโครงการอบรมแกนนำเพิ่มเพื่อความรู้ ความเข้าใจเรื่องพื้นฐานของเพศว่ามีอะไรบ้าง โดยคิดว่าจะจัดทำในรูปของฐานความรู้สัก ๑ วัน ส่วนการอบรมผู้ปกครองนั้น วางแผนว่าจะใช้วันที่มีการประชุมผู้ปกครอง สอดแทรกกิจกรรมบางอย่างลงไปโดยใช้ห้องสื่อเพศศึกษาในการอบรม

    การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนเพิ่งเริ่มในปีนี้ ซึ่งถือเป็นการจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ ที่หวังไว้ตอนนี้คือ ให้ครูเข้าใจเรื่องนี้ไปในทางเดียวกัน ให้เด็กรู้ว่า การเรียนเพศศึกษานั้นมีขอบเขตกว้างกว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ และอีกเรื่องคือ เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 37
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
(25 พฤศจิกายน 2552  เวลา 11:47:22)
ความคิดเห็นที่ 36
รัก
เด็กเดิม
(31 ตุลาคม 2552  เวลา 21:03:38)
ความคิดเห็นที่ 35
รักอาจารย์ทุกคนเลย
เด็กน่ารัก
(31 ตุลาคม 2552  เวลา 21:02:54)
ความคิดเห็นที่ 34
สวัสดีครับอาจารย์ธวัชชัย  กะผมก็เป็นนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ได้มาเห็นรูปอาจารย์เลยนึกถึงภาพวันเก่า ๆขึ้นมา  ขอคุณกับวิชา และสิ่งดีๆที่ไม่ได้กล่าว
ก็ขออวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรง และรวย ๆครับ
เซียนแขก
(15 ตุลาคม 2552  เวลา 03:41:41)
ความคิดเห็นที่ 33
อยากให้จัดบ่อย ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  คนที่มาสอนก็ต้องเยอะ
เด็ก  ม.
(25 กันยายน 2552  เวลา 17:30:21)
ความคิดเห็นที่ 32
สวัสดีชาวแม่ทะพัฒนศึกษษทุกคน
เด็กต่างถิ่น
(24 กันยายน 2552  เวลา 15:06:08)
ความคิดเห็นที่ 31
อิอิ555+++  

นักเรียน
(16 กันยายน 2552  เวลา 18:49:28)
ความคิดเห็นที่ 30
สวัสดีพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ชาวแม่ทะพัฒนศึกษาที่น่ารักทุกคน

ชาวเรานร.prt.school ด้ายเข้ามาเยี่ยมชมเว็บของโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

โรงเรียนเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาน่าอยู่จัง  ธรรมชาติก็สวย

เด็กนร.ที่นั้นคงจะน่ารักทุคนเลยนะ

แค่นี้ก่อนนะวันหลังจะมาชมเว็บโรงเรียนใหม่
เด็กโรงเรียนrt.school
(16 กันยายน 2552  เวลา 10:29:57)
ความคิดเห็นที่ 29
สวัสดีชาวโรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษาที่น่ารักทุกคน
เด็กโรงเรียน prt school
(11 กันยายน 2552  เวลา 09:09:17)
ความคิดเห็นที่ 28
ชอบมิสลีน
แพร
(18 สิงหาคม 2552  เวลา 16:44:16)
ความคิดเห็นที่ 27
สวัสดีเน้อชาวแม่ทะทุกคน คือว่าเป็งคนหนองคายวะ !!ต่มาเรียนที่ลำปางวะ มาดูเชยๆว่าเปงไงไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้หลอก ไม่มีอารายละ จบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ชมSมคuโสด (u.ค.)
(14 สิงหาคม 2552  เวลา 20:05:37)
ความคิดเห็นที่ 26
สวัสดีค่ะ  คุณทุกท่านและขอสวัสดีเพื่อนม301 ที่น่ารักทุก  ในวิชาก้าวย่างอย่างเข้าใจเป็นวิชาที่ที่ให้ความรู้มากและสนุกสนานเป็นวิชาที่ทุกคนไม่ที่ผ่อนคล้ายและยังแอบแฝดความรู้และเนื้อหาสาระ

ที่ดีและมีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งเพศหญิงและชาย
และทุกครูทุกคนยังน่ารักและเป็นคนที่ตลกและรักลูกศิษย์ทุกคนและสอนให้เราเป็นคนดีเช่วยเหลือเพื่อนทั้วโลก
จากเด็กดื้อม.301  (ศิษย์ปัจจุบัน)
(5 สิงหาคม 2552  เวลา 19:37:39)
ความคิดเห็นที่ 24
สวัสดีค่ะ อาจารย์ธวัชชัย
  ยังจำศิษย์เก่า แก็งโพร์ได้ไหมค่ะ อาจารย์บายดีไหมค่ะ ตอนนี้ศิษย์เก่า
สบายดีนะค่ะ ไม่รู่ว่าโรงเรียนยังเหมือนเดิมหรือเปล่า  อ.อนงวรรณ อ.จิรภา อ.บุษา อ.พรสวรรค์ อ.บันเทิง อ.เนตรแก้ว อ.พร
ทุกท่านยังอยู่ครบหรือเปล่าค่ะ แค่นี้ก่อนนะค่ะต้องรีบทำงานแล้วเดี๋ยวเจ้านายดุ  ถ้ายังไงว่างๆตอบอีเมลกลับลูกศิษย์คนนี้ด้วย
จำได้ไหม.....พฤษภา,จันวัน,ทิพวรรณ,จันวัน  แก็งโพร์งั้ยค่ะ
แก๊งโพร์
(25 กรกฎาคม 2552  เวลา 15:37:27)
ความคิดเห็นที่ 22
คุณครูทุกคนน่ารักมาก เด็กๆก็น่ารัก คุณครูขยันทำงานเพื่อเด็กนักเรียนทำให้นักเรียนได้มีความรู้  ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งก็รักสถาบันแห่งนี้เหมือนครูทุกท่านเหมืออนกัน
นักเรียน
(23 กรกฎาคม 2552  เวลา 09:54:07)
ความคิดเห็นที่ 21
บังเอิญตั้งใจหาเจอ คิดถึงจริงๆค่ะ คุณครูทุกๆ ท่าน วันนี้ศิษย์คนนี้ได้เป็นแม่พิมพ์ของชาติแล้วค่ะ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ครูทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญนะคะ
ศิษย์เก่า
(22 กรกฎาคม 2552  เวลา 21:49:18)
ความคิดเห็นที่ 20
เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับเจ้าภาษาก็สนุกสนานและครูยังน่ารัก
จากเด็กรักเรียนM.P.S.301  ศิษย์ปัจจุบัน
(20 กรกฎาคม 2552  เวลา 19:58:49)
ความคิดเห็นที่ 19
วิชาก้าวย่างอย่างมั่นใจ สอนให้นักเรียนทุกคนป้องกันระหว่างเพื่อนต่างเพศ
จากเด็กดื้อ(301).จากศิษย์ปัจจุบันเจ้า
(20 กรกฎาคม 2552  เวลา 19:53:22)
ความคิดเห็นที่ 18
ขอให้มีสุข
เทคโน
(17 กรกฎาคม 2552  เวลา 21:16:10)
ความคิดเห็นที่ 17
สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคราพ(ธวัชชัย  ศิริพรวัฒนกุล) นักเรียนชั้นม.301รู้สึกว่าวิชาก้าวย่างอย่างมั้นใจเป็นวิชาที่สนุกสนานและให้ความรู้กับพวกเราเป็นมากและโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาเป็นโรงเรียนที่อบอุ่นช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันและโรงเรียนของเราน่าอยู่เย็นสบายและอาจารย์ทุกคนมีนำใจรักนักเรียนทุกคนเหมือนลูกและยังสั่งสอนศิษย์ทุกคนเป็นคนดีของสังคมและเป็นเด็กดีของพ่อแม่ทุกคน
นร.301ศิษญืปัจจุบัน
(17 กรกฎาคม 2552  เวลา 20:18:44)
ความคิดเห็นที่ 16
คุณครูสอนสนุกสนานและมีความรู้และให้วิธีป้องกัน      และคุณคูรทุกคนยังรักและให้อภัยนักเรียนอยู่เสมอ
นักเรียน  ม.๓๐๑
(17 กรกฎาคม 2552  เวลา 18:41:08)
ความคิดเห็นที่ 15
โรงเรียนของเราน่าอยู่ ทิวทัศน์ก็ดีแถมอาจารย์ก็ใจดีโดยเฉาะอาจารยธวัชชัยท่านเป็นคนที่ตลก ขี้เล่น และอีกอย่างคือท่านรักลูกศิษย์ของท่านทุกคน
เด็กม.พ(301รุ่นปี52)
(17 กรกฎาคม 2552  เวลา 13:34:05)
ความคิดเห็นที่ 14
คิดถึงทุกคนเลย555+

โดยเฉพาะเพื่อนบ้านเดียวกันที่ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไรนัก

เปนห่วงนะ เด็กดื้อ PN

สาวพาณิช
ศุภาวดี  โอดปะละ
(13 กรกฎาคม 2552  เวลา 10:38:56)
ความคิดเห็นที่ 13
ก็เรียนสนุกอยุ่เหมือนกานนะคับ...

แต่น่าเสียดายที่ครูวิภารัตน์แลครูบุษบาย้ายไปแล้ว...

อยากขอบคุณครูมากๆที่ช่วยสั่งสอนเรามา...


ขอบคุณมากครับ...
lด็ก401ทุกๆครับ
(18 มิถุนายน 2552  เวลา 13:23:14)
ความคิดเห็นที่ 12
อาจารย์ดำก้อเป็คนตลกเหมือนเดิม

เราจาตั้งใจเรียน 301 ตั้งใจเรียน
เด็ก301/2552
(5 มิถุนายน 2552  เวลา 13:22:23)
ความคิดเห็นที่ 11
กราบสวัสดีคณะคุณครูที่รักทุกท่าน
ดิฉันนางสาวศิรินภา คำนนท์ นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ตอนนี้ดิฉันกำลังฝึกงานอยู่ที่ ท่าอากาศยานเชียงราย
ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอาอารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้กับดิฉันเมื่อยามที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี่
และขออวยพรให้ท่านอาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ให้กับนักเรียนต่อไปอีกนาน นาน....
สุดท้ายนี้ ขอฝากถึงน้องๆทุกคนนะ
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สวยงามแห่งหนึ่งเมื่อสมัยตอนที่พี่เรียนอยู่พี่รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่เรียนแล้วมีความสุข
มาถึงตอนนี้พี่เองก็ยังไม่เคยลืมโรงเรียนแห่งนี้และบอกได้เลยว่าชาตติน้จะไม่มีวันลืมเลย
โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มอบทั้งความรู้ ประสบการณืที่ดีที่สุดที่เคยได้เรียนรู้มา มอบมิตรแท้ที่แสนดี ทุกเรื่องที่อาจารย์ท่านสอนเป็นสิ่งที่ดีจริงๆ แม้ไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้ว แต่ก็ยังรักที่นี่เหมือนเดิม และสัญญาว่าจะไม่ลืมที่นี่เลย......
นางสาวศิรินภา คำนนท์
(5 มิถุนายน 2552  เวลา 13:00:12)
ความคิดเห็นที่ 10
โรงเรียนแม่ทะพัฒนเขาดีจิงนะ ครุก้ใจดี นักเรียนก้น่าฮักทุกคนเลย  
เด้กแม่ทะพัฒนเองเจ้า
(29 พฤษภาคม 2552  เวลา 12:48:25)
ความคิดเห็นที่ 9
ครูดำหล่อเวอร์ไปเรย ย ย ย ย ย ย ย ย ย
โนเนม
(25 พฤษภาคม 2552  เวลา 09:00:24)
ความคิดเห็นที่ 8
อยากอยู่  
โรงเรียนนี้จัง  เลย  
บอกด้วยว่า  สนุก  ไหมมมมมมมม

จ้า  ตอบ   ด้วยยยย
บวรรัตน์
(7 พฤษภาคม 2552  เวลา 07:07:07)
ความคิดเห็นที่ 7
ก็ดีนะ  โดยเฉพาะครู  ภาษาไทย  ชื่อ  แสงนภา  อืมมมมมมมมม
อุ้ม   บวรรัตน์
(7 พฤษภาคม 2552  เวลา 07:06:00)
ความคิดเห็นที่ 5
อาจารย์สุดยอดมากเลย พูดได้เก่งมาก
501
(2 เมษายน 2552  เวลา 13:50:36)
ความคิดเห็นที่ 4
รักสั้น(แม็ก)
แม็ก
(25 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 12:49:34)
ความคิดเห็นที่ 3
อาจารย์ธวัชชัย ท่านยังเก่งเหมือนเดิมเลยเนอะ
Nantachai Chai
(21 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 11:46:44)
ความคิดเห็นที่ 2
กิจกรรมนี้ก็ดีเหมือนกันนะ  เพราะทำให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างถูกวิธี  ว่าควรหรือไม่ควร
เด็กแม่ทะพัฒ 4/2  
(9 มกราคม 2552  เวลา 16:33:25)
ความคิดเห็นที่ 1
สุดยอดเลยอาจารย์ โรงเรียนเรานี้เก่งสุดๆๆ เลยเนอะว่าไหม

หนูคิดว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมแบบนี้ดีม๊ากๆๆมากเลยทีเดียว
เด็กดื้อเจ้า
(19 ธันวาคม 2551  เวลา 13:30:39)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*