รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
“โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จัดสอนเพศศึกษาเข้าสู่หลักสูตรในกลุ่มสาระเพิ่มเติม ใช้ชื่อวิชาเพศศึกษา โดยมีรหัสวิชา และจัดสอนได้ครบทุกชั้น ทุกห้อง...”
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จ.อุดรธานี
      ในฐานะผู้บริหาร ผมมองว่าโรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้ เราจึงต้องเปิดกว้าง โดยปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยครูเป็นพี่เลี้ยง และหาให้ได้ว่าเด็กอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ผมมองว่า เราคือผู้บริการ นี่คืองานที่เราต้องทำเป็นประจำ ดังนั้น การที่ผมให้การสนับสนุนการสอนเพศศึกษาอย่างเต็มที่ในโรงเรียนก็เกิดขึ้นเพราะเรามีปัจจัยจากภายในคือเรามีผู้ปกครองที่ติดเชื้อ รวมทั้งเด็กที่ติดเชื้อและเสียชีวิตลงและปัจจัยภายนอกคือตัวเลขของการติดเชื้อในชุมชนเราที่มีตัวเลขสูง เลยเกิดแรงบันดาลใจว่า เราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อหาทางแก้ปัญหา และบังเอิญว่าทางอาจารย์สมหมายได้เสนอเรื่องโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจเข้ามาว่า ทางสำนักพื้นที่เขตการศึกษา มาชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ นี้ ก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีเครื่องมือมาแก้ปัญหาที่เรากำลังเป็นกังวล

ยุทธศิลป์ ศรีปทุมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ยุทธศิลป์ ศรีปทุมวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     หลังจากดำเนินงานไปได้สองปี สิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นความพึงพอใจของเราคือ ตัวเด็กมีความชอบ สนุกกับการเรียนวิชานี้ และมีทักษะในการดำเนินชีวิตมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

     เนื่องจากโรงเรียนเราได้นำวิชาเพศศึกษาเข้าสู่หลักสูตรแล้ว ซึ่งวิชานี้มันตอบโจทย์ผู้เรียน เป็นความต้องการของทุกคน เพราะฉนั้นวิชานี้ก็จะยังคงมีสอนต่อไปไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารหรือไม่ เนื่องจากโรงเรียนมีอิสระในการจัดการ สร้างหลักสูตรเป็นของตัวเองได้ เพราะฉะนั้น ถ้ามันตอบโจทย์ของโรงเรียนได้ มันก็จะอยู่ ทำให้ครูเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ภาระเพิ่ม แต่เป็นการแก้โจทย์ของผู้เรียนและชุมชนร่วมกัน ทุกฝ่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบ ผมจึงเน้นการทำงานเป็นทีม

     และปกติ เวลาเรานำโครงการเข้ามาในโรงเรียน เราจะดูว่า สนองนโยบายไหม แก้ปัญหาเรื่องอะไร และเป็นความต้องการของผู้เรียนหรือเปล่า และเราก็ต้องสามารถนำไปใช้กับชุมชนได้ด้วย ซึ่งกรรมการสถานศึกษาจะรู้เรื่องที่โรงเรียนทำมาตลอด กระทั่งประธานคณะกรรมการ ก็เป็นมรรคทายก เราจึงไม่มีปัญหาในเรื่องการนำเพศศึกษาเข้ามาสอนในโรงเรียน
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 53
ไม่ว่าจะเรียนระดับใด สถาบันแห่งไหน ภาพวันเวลาที่อยู่บ้านแดงพิทยาสรรค์และพิบูลย์รักษ์พิทยายังเป็นความประทับใจที่ดี จากเป็นเด็กจนเป็นวัยรุ่นอยู่ที่นี่ความประทับใจช่วงเวลานี้ยังเป็นเรื่องที่นำมาพูดคุย สนทนากันในหมู่เพื่อนๆ คุณครู อาจารย์ทุกท่านคิดถึงมากทิวต้นสนทางเข้าเป็นแหล่งอ่านหนังสือ พูดคุย กินข้าว และพักพิงยามเที่ยงวันได้เป็นอย่างดี ส้มตำยายปีในสมัยนั้นรสเด็ดยังจำได้ ช่วงนั้นเปลี่ยนจาก ดพ.มาเป็นพบร.จึงเป็นศิษย์2สถาบัน.............กราบคุณครูด้วยความเคารพ.........
ศิษย์ไม่ลืมครู
(10 พฤศจิกายน 2552  เวลา 18:01:05)
ความคิดเห็นที่ 52
-สวัสดีครับทุก ๆ คน ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่โรงเรียนเปิดสอนวิชาเพศศึกษา ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ ม.1-ม.6 ปีนี้สนุกและเข้มข้นมากขึ้น เพราะต้องทำแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมเพิ่ม
-ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมชุมนุม "เห็ดขอนขาว" (กลุ่มนักเรียนที่ทำงานด้านเอดส์และเพศศึกษา) ปี 2550 ได้จัดโครงการเดินสายฉายหนัง ให้กับนักเรียน ม.3 โรงเรียนในอำเภอพิบูลย์รักษ์ จำนวน 8 โรงเรียน ๆ ละ 3 ชั่วโมง
 (กลุ่มสัมพันธ์ ฉายหนังหนึ่งวันกัยชีวิตบวก กิจกรรม QQR และสรุป)  
-ปี 2551 ได้จัดทำโครงการเพศศึกษาสัญจร ออกให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเดิม แต่เปลี่ยนกิจกรรม QQR เป็นกิจกรรม แลกน้ำ  และยังของบประมาณจาก อบต.120,000 บาท เพื่อจัดอบรมให้กับ อสม.และกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านอีกด้วย นอกนั้นยังได้ตระเวนแสดงหมอลำสื่อสารเอดส์ เรื่อง "ดาวเดือนแรม" ในวันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์ ตามโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ โคราชก็ไปแสดงมาแล้วนะ
-ปีนี้ 2552 ได้จัดโครงการเพศศึกษาสัญจรอีก แต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ คือ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หมอลำสื่อสารเอดส์ เรื่อง "เดือนเต็มดวง" กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย หัวข้อ "เข้าใจเรื่องเอดส์ เรียนรู้เรื่องเพศ" และสรุปกลุ่มใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงเรียนสุมเส้าวิทยาคาร ส่วนอีก 7 โรงเรียนจะกำหนดวันอีกครั้ง (งานวันลอยกระทง ก็จะไปแสดงที่ อบต.บ้านแดง...เห็ดขอนขาวบันเทิงศิลป์  ปะทะ รุ่งทิวาอำนวยศิลป์..ใครอยู่ใกล้ ๆ ไม่ควรพลาด)
มีหลายคนถามว่าทำไมต้องใช้หมอลำเป็นสื่อ คำตอบคือ อำเภอพิบูลย์รักษ์เป็นบ้านเกิดของ ศิริพร  อำไพพงษ์ เด็กแถวนั้นจึงร้องเพลงหมอลำเก่ง หางเครื่องก็เยอะ จึงเป็นจุดเด่นของชุมนุม "เห็ดขอนขาว"
และในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา แกนนำเห็ดขอนขาวได้จัดค่ายอบรมแกนนำเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี 4 ค่ายแล้ว ใช้งบประมาณของ พมจ.อุดรธานี
-หากใครต้องการรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 084-0346318 หรือ E-mail: mai_2500@hotmail.com  ยินดีต้อนรับทุกท่าน
คุณครูสมหมาย  สำราญบำรุง
(22 ตุลาคม 2552  เวลา 22:17:26)
ความคิดเห็นที่ 51
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน ม.4-6 พบร. ทุกคนนะจ๊ะ  20-21 ต.ค. 52 นี้  โรงเรียนจะพาไปทัศนศึกษา
และเข้าค่ายที่สวนสัตว์โคราช และเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ พลาดไม่ได้  เพราะถ้าพลาดจะต้องไปใหม่
แต่ต้องจ่ายตังค์เอง แต่ครั้งนี้ฟรีจ้ะ วันที่  19 เปิดเรียนรับตารางสอน และรับทราบรายละเอียดนะจ๊ะ

คุณครูรุ่งนภาลัย
(17 ตุลาคม 2552  เวลา 20:54:17)
ความคิดเห็นที่ 50
คุณครูสมหมาย สำราญบำรุงค่ะ นงลักษณ์ อยากได้ email อาจารย์
จังเลย
คุณครูนงลักษณ์  จันสุภีร์
(5 ตุลาคม 2552  เวลา 13:34:52)
ความคิดเห็นที่ 49
เรียนท่านผู้อำนวยการยุทธศิลป์  ศรีประทุมวงศ์ คณะครูทุกท่าน คุณครูเอ๋ ครูแอ๊ด ครูส้ม พี่ป๋อมด้วยนะและนักเรียนทุกคน ทุกคนคงจะสบายดีนะค่ะ มาอยู่กาฬสินธุ์มีความสุขดีค่ะ จากครูโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม
คุณครูนงลักษณ์  จันสุภีร์
(5 ตุลาคม 2552  เวลา 12:53:09)
ความคิดเห็นที่ 48
คิดถึงเพื่อนๆทุกคนและอาจารณ์ทุกท่านจังเลยค่ะ
ลลิตา
(13 กันยายน 2552  เวลา 12:06:28)
ความคิดเห็นที่ 47
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
กิ๊กคลองขำ
(28 สิงหาคม 2552  เวลา 10:25:06)
ความคิดเห็นที่ 46
โรงเรียนน่าอยู๋ รักโรงเรียนมาก
นักเรียนม 4/1.
(25 สิงหาคม 2552  เวลา 16:48:38)
ความคิดเห็นที่ 45
คิดถึง โรงเรียนมากเลยและคิดถึงอาจารย์ทุกคน  อยากไปเยี่ยมโรงเรียนจังเดี๋ยวมีเวลาว่างเจอกัน  ตั้งใจเรียนนะเพื่อนๆ 5/1-2ทุกคนสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะ
ศิษย์เก่า 3/1
(14 สิงหาคม 2552  เวลา 20:51:56)
ความคิดเห็นที่ 44
สวัสดีค่ะ จาก รร. มาถึง 2 ปีคิดถึงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยตอนนี้เรียนหนักมาไม่มีเวลาว่างเลยก็ขอให้เพื่อนม.5/1-2 ตั้งใจเรียนด้วยนะ  อ่านหนังสือเยอะๆนะจะสอบแกทแพทแล้ว   เพื่อนๆรีบไปสมัครสอบนะหมดเขตวันที่14นี้แล้วนะตั้งใจเรียนนะเพื่อนๆม.5/1-2คิดถึงเพื่อนม.3/1 เก่าที่สุ๊ดเลย  อ๊อด5/2แกอย่ามัวทำแต่กิจกรรมนะเรียนบ้างนะแก  ฉันเป็นห่วงการเรียนแก  โทรมาเล่นกับฉันด้วยนะแก
เรไร   สีวังราช
(4 สิงหาคม 2552  เวลา 20:03:14)
ความคิดเห็นที่ 43
 คิดถึงอาจารย์ทุกท่าน คิดถึงโรงเรียน คิดถึงเพื่อนๆทุกคนอยากกลับไปเรียนที่ พ.บ.ร.อีก
คิดถึงอาจารย์รุ่งนภาลัย ที่ปรึกษาคนสวยนะคะ
ปิยดา โพธิ์สำโรง
(2 สิงหาคม 2552  เวลา 13:46:35)
ความคิดเห็นที่ 42
เมื่อไหร่จะจัดงานคืนสู่เย้าอีกค่ะคิดถึงจังอยากกลับโรงเรียน
 ศิษย์เก่า P.B.R
(30 กรกฎาคม 2552  เวลา 13:15:51)
ความคิดเห็นที่ 41
อยากกลับไปดูการแข่งขันกีฬาที่ รร.จังเลย
แต่ตอนนี้ใกล้สอบแล้ว กลับไม่ได้งานเยอะมาก
ต้องรีบทำงานส่ง  คิดถึงทุกคนที่ รร.จังเลย
อยากลับไปเล่นที่ รร.จัง
ตั้งใจเรียนนะคะเพื่อน ๆ 6/1 รุ่น 15 ทุกคน

รักและคิดถึง เพื่อน ๆ ทุกคนจัง
ประภาวดี คานโนนทัน
(21 กรกฎาคม 2552  เวลา 18:13:15)
ความคิดเห็นที่ 40
คิดถึงโรงเรียนเก่าจังเลยและอาจารย์ทุกคนด้วย ถึงจะจบมา 11 ปีแล้ว ไม่รู้ว่าเพื่อนเก่าหายไปใหนหมด หมอใหญ่ไชยา คงสบายดี
ว่าที่ สมศักดิ์ ศิษย์เก่า อ.ไพเราะ ปี40
(18 กรกฎาคม 2552  เวลา 17:58:31)
ความคิดเห็นที่ 39
คิดถึงโรงเรียนเก่าจังเลยและอาจารย์ทุกคนด้วย ถึงจะจบมา 11 ปีแล้ว ไม่รู้ว่าเพื่อนเก่าหายไปใหนหมด หมอใหญ่ไชยา คงสบายดี
ว่าที่ สมศักดิ์ ศิษย์เก่า อ.ไพเราะ
(18 กรกฎาคม 2552  เวลา 17:53:53)
ความคิดเห็นที่ 38
ทราบข่าวดี ๆ จากสถาบันนี้ผมดีใจมาก  มีโอกาสจะแวะมาเยี่ยมนะครับ
ครูประพล  ภูกิ่งพลอย
(16 กรกฎาคม 2552  เวลา 20:22:10)
ความคิดเห็นที่ 37
รักโรงเรียนมากค่ะ
แพวพรรรณ บุญภา
(16 กรกฎาคม 2552  เวลา 11:45:29)
ความคิดเห็นที่ 36
สวัสดีค่ะคุณครูทุกคน สบายดีไหมค่ะ
ถึงหนูจะมาเรียนที่อื่นแต่ใจก็ไม่เคยลืม พิบูลย์รักษ์พิทยา
ยังงัยก็รัก
ศิษย์เก่า  ม.3/1 (น.ส.อรณี  บุญภา)
(14 กรกฎาคม 2552  เวลา 18:30:27)
ความคิดเห็นที่ 35
สวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพ และน้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน ฝากไปยังน้อง ๆ ม. 6
ใกล้สอบโควต้าแล้วตั้งใจนะคะพี่จะเป็นกำลังใจให้ ตอนนี้พี่ก็เรียนหนักมาก
พี่กุ้งเรียนศิล มข.ก็หนักเหมือนกัน คิดถึงทุกคนที่ ร.ร. จังเลย และเพื่อน 6/1 รุ่น 15 ทุกคน
ไว้เจอกันวันแนะแนวนะคะ

เด็ก วสส.ขก.
เทคนิคเภสัชกรรม


ประภาวดี คานโนนทัน
(13 กรกฎาคม 2552  เวลา 19:40:33)
ความคิดเห็นที่ 34
คิดถึงเพื่อนทุกคนและอาจารย์ทุกคน  
ยังไงก็รักโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาเหมือนเดิม  รักมากมาย
สุดท้ายก็ฝากคว่มรักคว่มคิดถึงไปหาเพื่อนๆ 4/1และ 4/2 ทุกคน
รักเพื่อนมากมายๆๆ
น.ส.อรณี  บุญภา
(13 กรกฎาคม 2552  เวลา 15:09:34)
ความคิดเห็นที่ 33
หวัดดีค่ะ
ตอนนี้ที่ ร.ร. ของเราคงจะสนุกน่าดูนะคะ เพราะมีกิจกรรมพี่รหัส น้องรหัสด้วย อยากทราบจังเลยว่าจะจัดวันใหนคะ
อยากจะกลับไปร่วมกิจกรรมด้วยจังเลย อยากมีน้องรหัสกับเค้าบ้าง ตอนนี้ที่วิทยาลัยก็เรียนหนักมาก เข้าแถวตอนเช้าด้วยตั้งแต่
7.45น. เริ่มเรียนตอน 8 โมงเช้า เลิก 5 โมงเย็นแทบทุกวัน ก็อยากฝากถึงน้อง ๆ ทุกคนว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
พี่จะรอน้อง ๆ ทุกคน ที่ วสส.ขก. นะ เรามาเป็นลูกพระใหญ่ด้วยกันในอนาคต คิดถึงเพื่อน ๆ และอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ พ.บ.ร.
จังเลย เอาไว้ว่าง ๆ จะแวะไปเยี่ยมนะคะ  ขอบคุณค่ะ
ประภาวดี คานโนนทัน
(30 มิถุนายน 2552  เวลา 18:02:47)
ความคิดเห็นที่ 32
หากใครมีข้อสงสัยอะรัยเกี่ยวกับเอดส์เเละเพศหรือข้อข้องใจก็ถามได้นะครับยินดีตอบทุกคำถาม mmm_fefa@hotmail.com
ปธ.เห็ดฯคนใหม่
(27 มิถุนายน 2552  เวลา 18:31:51)
ความคิดเห็นที่ 31
หวัดดีครับทุกคนๆ สำหรับเห็ดฯเราก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็เปิดเรียนใหม่ก็ได้คัดเลือกคณะกรรมการใหม่ปีนี้นะเปิดรับสมาชิกแค่45คนแต่เกินโคต้าเกินมาตั้ง80กว่านะอาจจะเเสดงให้เห็นว่าเห็ดฯเราคงจะมีคณะทำงานที่เก่งๆสำหรับผมก็จะตั้งใจทำงานกับเห็ดฯและโรงเรียนต่อไปครับ รักทุกคนครับ
ประธานชุมนุมเห็ดขอนขาว
(27 มิถุนายน 2552  เวลา 18:15:36)
ความคิดเห็นที่ 30
ถึงศิษย์เก่าที่น่ารักทุกคนจ้า เปิดเทอม 1 ปี 52 นี้ก็มีกิจกรรมนักเรียน และครู ดังนี้จ๊ะ คือ ค่ายวิชาการ ม.1,4 (14-15 พ.ค.52)
ไหว้ครู (11 มิ.ย.52) ค่ายคุณธรรม ม.1,4 (จัดที่วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือก 28-30 มิ.ย 52) รับน้องใหม่ รด. , ครูอบรมการผลิตสื่อ
โดยใช้โปรแกรม Flip Album (20-23 มิ.ย.52) กิจกรรม 7R ลดขยะลดภาวะโลกร้อน (ตลอดภาคเรียน) และที่กำลังจะจัดในเดือนหน้า         คือ กิจกรรมพี่รหัส น้องรหัส
ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียน  ตั้งใจทำงาน  เป็นคนดีของทุก ๆ คน  และอย่าลืมช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยนะจ๊ะ bye bye
คุณครูรุ่งนภาลัย
(27 มิถุนายน 2552  เวลา 13:56:46)
ความคิดเห็นที่ 29
สวัสดีค่ะ  ---
--
ตอนนี่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างค่ะ  คิดถึงโรงเรียนมากเลยค่ะ


คุณครูและเพื่อนทุกคนคงสบายดีกันทุกคนน่ะค่ะ

ตอนนี้ที่โรงเรียนเรียนหนักมากเลยค่ะ    

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากความคิดถึงไปหา    เพื่อน  ๆ  ชั้น ม.4/1ทุกคนด้วยน่ะค่ะ


ขอให้เพื่อนๆ  ทุกคนมีแต่ความสุข  มีสุขภาพที่เเข็งแรงกันทุกคนน่ะค่ะ

อยากเรียนเพศศึกษากับ  คุณครูสมหมายค่ะ


                        ขอบคุณค่ะจากเด็ก  P-B-R    แป๋ว   3/1
(22 มิถุนายน 2552  เวลา 20:02:55)
ความคิดเห็นที่ 28
หวัดดีค่ะอาจารย์และน้องๆ ทุกคน เป็นไงกันบ้าง อยากกลับไปเยี่ยมโรงเรียนจังเลย ที่โรงเรียนตอนนี้เป็นไงบ้าง มีโอกาสจะกลับไปเยี่ยมทุกคนที่โรงเรียนนะคะ รักและคิดถึงทุกคนที่ พ.บ.ร. จังเลย
ประภาวดี คานโนนทัน
(21 มิถุนายน 2552  เวลา 18:28:20)
ความคิดเห็นที่ 27
คิดถึงมาก
หนึ่งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
(16 มิถุนายน 2552  เวลา 16:20:15)
ความคิดเห็นที่ 26
ในวันครูนี้ดิแนขอให้คุณครูทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่า  พ.บ.ร.ไปตลอดน่ะ
รักและเคารพอย่างสูง

***ถ้ามีผู้อ่าน ฝากถึงเพื่อนๆที่อยู่ม.6ทุกคนถ้ามีปัญหาเร่องเรียน  เรื่องศึกษาต่อก่อติดต่อ  ถามเราได้น่ะ  ยินดีช่วยเหลือจ้ะ
ติดต่อได้ที่ 085-6073050  หรือไม่ก้อ  080-1838584  เราใช้แล้วแต่สถานการณ์น่ะถ้าไม่ติดก้อโทรอีกเบอรน่ะ
เดือน  ถานะ
(11 มิถุนายน 2552  เวลา 20:51:44)
ความคิดเห็นที่ 25
คิดถึงคุณครูและน้อง ๆ ที่ พ.บ.ร. มาก ๆ เลย มีโอกาสจะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะ ขอให้น้อง ๆทุกคนตั้งใจเรียนนะคะ พี่จะคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะ สู้ ๆ
   รักและคิดถึง
นางสาวประภาวดี คานโนนทัน
(5 มิถุนายน 2552  เวลา 11:46:21)
ความคิดเห็นที่ 24
สว้สดีเพื่อนๆ ทุกๆคน

ที่โรงเรียนคงมีกิจกรรมมากน่าดูเลย

โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปยังค่ะ

ตอนนี้คุณครูทุกคน และเพื่อนๆ    ทุกคน  คงสบายดีกันทุกคนน่ะค่ะ

ขอให้เพื่อนๆ ชั้น ม.4/1ตั้งใจเรียนกันทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคนคิดถึง  พ.บ.ร.มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  ถ้ามีโอกาสจะไปเยี่ยมโรงเรียนค่ะ

 

นางาสาวศุภลักษณ์  บุญภา
(28 พฤษภาคม 2552  เวลา 11:26:12)
ความคิดเห็นที่ 23
3/2ปี2551  รักคูรูทุกคน
(ลูกครู พ.บ.ร.)
เด็กP.B.R.
(21 พฤษภาคม 2552  เวลา 15:11:49)
ความคิดเห็นที่ 22
--สวัสดีค่ะคุณครูทุกคน ** และสวัสดีเพื่อนๆ ตอนนี้คิดถึงโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามากค่ะ  
_**_ถึงจะจบออกไปเรียนสถาบันใหม่แล้วแต่ก็ไม่ลืม -- พ.บ.ร. และยังรักและห่วงใยพิบูลย์รักษ์มากที่สุดค่ะ//**+++++และสุดท้ายนี้ขอฝากความคิดถึงให้เพื่อนๆ  ม.3/1  ทุกๆคนน่ะค่ะ                             Bye--Bye+++####--**--####

                                                                                    ขอขอบคุณค่ะ
                     
ศุภลักษณ์   บุญภา  ม.3/1 เลขี่118 แป๋ว
(7 พฤษภาคม 2552  เวลา 11:57:14)
ความคิดเห็นที่ 21
จบมาแล้วแต่ไม่ลืม  พ.บ.ร. และอาจารย์ทุกๆคนครับ
กอล์ฟ
(7 พฤษภาคม 2552  เวลา 10:47:33)
ความคิดเห็นที่ 20
คิดถึง รร.จังอาจารย์ทุกท่าน  แล้วก้อเพื่อนๆด้วย
ยังงัยก้อจาขึ้นม.6แล้วตั้งใจน่ะเพื่อนๆทำให้เต็มที่น่ะ
เพื่อวันข้างหน้าของเรา
เราเปงกำลังใจให้น่ะ
เดือน  ถานะ
(24 เมษายน 2552  เวลา 20:55:35)
ความคิดเห็นที่ 19
คิดถึงโรงเรียนมากเลย
โรงเรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมค่ะ
พ.บ.ร.จงเจริญนะค่ะ
เด็กวิทย์ 3/1/50
(21 เมษายน 2552  เวลา 13:25:29)
ความคิดเห็นที่ 18
อยากให้มีเพศศึกษาสัปดาห์ละ2ชั่วโมงนะครับอาจารย์สมหมาย
ศิษย์ใหม่(nuy4/1)
(13 เมษายน 2552  เวลา 16:31:16)
ความคิดเห็นที่ 17
สวัสดีครับ ผมเด็กใหม่ครับเข้า ม.4เป็นเด็กใหม่เพราะสมัครใหม่ แต่ผมก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี้(ช่วงชั้นที่3)สังกัดชุมนุมcrossword  gameครับ
ศิษย์ใหม่(nuy4/1)
(13 เมษายน 2552  เวลา 16:24:57)
ความคิดเห็นที่ 16
สวัสดีค่ะอาจารย์

เป็นอย่างไรบ้างค่ะสบายดีไหม

อาจารย์คงงานเยอะน่าดูนะค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะ  สู้  สู้

คิดถึงโรงเรียนและอาจารย์ทุกๆคนเลยค่ะ
จิราภรณ์  มูลสิติ
(8 เมษายน 2552  เวลา 16:41:57)
ความคิดเห็นที่ 15
 สวัสดีครับ ผม very sad ที่ได้ออกจากโรงเรียนนี้ไปเรียน ณ สถาบันแห่งใหม่ ตื่นโรงเรียนเขาเหมือนกัน ผมคิดถึงครูทุกคนมาก และตอนไหนจะจัดงาน retro student บ้าง
ทวีศักดิ์ เนาว์แก้งใหม่ ม.3/1 เลขที่6
(25 มีนาคม 2552  เวลา 14:10:18)
ความคิดเห็นที่ 14
หวัดดีค่ะอาจารย์แล้วก็ ศิษย์ P.B.R ทุกคน จบมาก็ตั้ง 3 ปีแล้วคิดถึงโรงเรียนเก่า อาจารย์และเพื่อนเก่าๆมากเลย
อยากให้งานคืนสู่เหย้ามาถึงเร็วๆจัง เผื่อจะเจอเพื่อนเก่าและอาจารย์
ปล.คิดถึงเรื่องราวของอดีต
วีระนันท์ ชิลระนาศ(ยุ)
(22 มีนาคม 2552  เวลา 11:40:40)
ความคิดเห็นที่ 13
ดีค่ะพี่เก่ง แหมไม่เจอกันตั้งนานดูเป็นผู้ใหญ่มั่กๆจำน้องได้ไหมคะ ดีเจจากสว่างแดนดินอิอิ
แอน นฤมล
(20 มีนาคม 2552  เวลา 03:34:22)
ความคิดเห็นที่ 12
จารย์เก่งเวลาสอนติ้งต๊องมากกว่า
ลูกศิษย์2/1
(13 มีนาคม 2552  เวลา 13:04:40)
ความคิดเห็นที่ 11
สอนดีๆๆตลกอย่างนี้ตลอดปนะค่ะ สานต่อเห็ดขอนขาวให้ดีนะค่ะ
ลูกศิษย์2/1
(13 มีนาคม 2552  เวลา 13:02:17)
ความคิดเห็นที่ 10
พี่ก็จบไปหลายปีแล้วแต่ก็ยังคิดถึง
ศิษย์เก่า 3/3 คณะน้องมัทรี
(11 มีนาคม 2552  เวลา 08:24:58)
ความคิดเห็นที่ 9
สวัสดีคะน้องๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆทุกคน   และอาจารย์ทุกท่านคะ
ศิษย์เก่า 3/3 คณะน้องมัทรี
(11 มีนาคม 2552  เวลา 08:22:12)
ความคิดเห็นที่ 8
คิดถึงโรงเรียนเก่าและครูทุกคน
สราวุฒิ  ศรีวิชา
(21 กุมภาพันธ์ 2552  เวลา 14:41:50)
ความคิดเห็นที่ 7
เมื่อไหร่จะจัด
งานคืนสู่เหย้าชาวเหลืองแดงอีกคับ  และมีการรับอาจารย์อัตราจ้างไหมคับ  ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ภีรวุฒิ  มณ๊ทร
(22 มกราคม 2552  เวลา 14:31:48)
ความคิดเห็นที่ 6
น่าอิจฉาเห็นขอนขาวจัง
เด็ก2/1P.B.R
(7 มกราคม 2552  เวลา 12:42:22)
ความคิดเห็นที่ 5
ครูสอนดีมากตลกน่าเรียนรู้แม้แต่เรื่องใกล้ตัว
ลูกศิษย์ 2/1ถึงครูสมหมาย
(7 มกราคม 2552  เวลา 12:40:17)
ความคิดเห็นที่ 4
น่าอ่านมาก
ลูกศิษย์
(7 มกราคม 2552  เวลา 12:17:07)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*