รู้จักสถานศึกษา : โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
 
มุมมองผู้บริหาร
 
 
ครูเพศศึกษา
 
 
เสียงจากผู้เรียน
 
 
การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
 
 
ฐานข้อมูล
 
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ
ู้“โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมจัดเพศศึกษาไว้ในชั่วโมงโฮมรูม และมีการสอนตั้งแต่ชั้น ม.๑ ถึง ม.๖ โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการสอน”
     ผู้อำนวยการให้นโยบายไว้ตั้งแต่ตอนเข้าร่วมประชุมครั้งแรกกับโครงการฯ ว่า ในส่วนที่เราสามารถทำร่วมกับองค์กรอื่น แล้วส่งผลดีต่อโรงเรียน ท่านก็ไม่ขัดข้อง ส่วนในวิธีการ เราก็ยึดเรื่องกระบวนการที่จะทำให้เข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ตามเวลาที่เราจะเอื้ออำนวยได้

     ในช่วงปีแรกๆ คือปี ๒๕๔๗ ที่ร่วมโครงการฯ เราจึงทำตามวิธีการขององค์กรที่ให้ไปบูรณาการ แต่เมื่อลงใช้จริง การไปบูรณาการเข้ากับวิชาอื่นๆ ทำได้ยาก เพราะแต่ละแผนใช้เวลาพอสมควร จึงพยายามคิดว่าจะเอาไปไว้ในวิชาไหนดี ที่จะทำให้เด็กได้เลิกเรียนพร้อมๆ กัน เมื่อมาดูชั่วโมงของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะต้องให้ไว้ ๔ ชั่วโมง ก็มีกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม เราก็คิดว่าคาบโฮมรูมนั้นมีเวลาเหลือ เลยแบ่งชั่วโมงมาสอนเพศศึกษา

     ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา หากดูตารางสอนของเด็กจะเห็นคำว่าชั่วโมงโฮมรูม แต่ในตารางของครูจะมีการระบุว่า คาบไหนเป็นโฮมรูม คาบไหนเป็นการสอนเพศศึกษาแผนไหน

โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม จ.ศรีสะเกษ

สุพจน์ ดำริห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

     ผมไม่ได้มองว่าเพศศึกษาเท่านั้นที่เป็นปัจจัยสำคัญให้เด็กของเราต้องออกกลางคัน ที่เด็กต้องออกกลางคันเพราะท้องนั้น สำหรับโรงเรียนเราเกิดน้อยมากเลยนะ แต่มีปัจจัยอื่นมากกว่า เช่น ต้องย้ายตามผู้ปกครอง เกิดจากปัญหาเรื่องปากท้องมากกว่า

     แน่นอน การป้องกันไม่ไห้เด็กท้องก็คือเรื่องที่เราคาดหวังไว้จากการสอนเพศศึกษา แต่ผมว่าเราต้องทำให้เด็กมีความรู้และสามารถดูแลตนเองได้ เมื่ออยู่ข้างนอก ไม่ว่าจะเป็นที่ใด ไม่ใช่ปลอดภัยแค่ในโรงเรียน ดังนั้น ความรู้พวกนี้ควรต้องขยายผลถ่ายทอดถึงชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนช่วยดูแลเด็กๆ

     ผมเองก็ได้ลงสอนวิชานี้ในช่วงปีสองปีแรกที่เข้าโครงการ จึงมีความสนิทสนมกับเด็ก เพราะเราสอนโดยสร้างความไว้วางใจ เด็กเชื่อมั่นว่าผมเก็บความลับของเด็กได้ เขาจึงฟังเรา แม้จะเป็นผู้ชาย แต่ก็ทำให้เกิดการพูดคุยกันอย่างเต็มที่ในชั่วโมงที่เรียนเพศศึกษาโดยเฉพาะในชั้นมัธยมปลาย เด็กๆ จะคุยกันเรื่องประจำเดือน เช่น ทำไมประจำเดือนมามาก มาน้อย ทำไมเส้นสองสลึงยังไม่ขาด ทำไมผู้ชายออกจากห้องน้ำแล้วรู้สึกเจ็บที่อวัยวะเพศ วิธีการคุมกำเนิดแบบต่างๆ เรื่องเหล่านี้ เด็กพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในห้องที่ผมสอนได้อย่างสนิทใจ เพราะข้อสำคัญคือ เราต้องไม่ฟันธงคำตอบใดคำตอบหนึ่ง
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 9
เคยไปเล่นมายากลที่นั้นโรงเรียนสวยมากเลยครับ
น้องแบ้งโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
(25 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:59:59)
ความคิดเห็นที่ 8
คิดถึงเพื่อนมากที่สุดเลยอยากกลับไปหามากเลยขอให้เพื่อนมีแต่ความสุขในโลกด้วยเทอญ
จากน้องแบ้ง โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
(25 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:57:59)
ความคิดเห็นที่ 7
โรงเรียนสวยมากที่สุดในโลก
นักเรียนบ้านตาเจาที่เรียนอยู่โรงเรียนวัดไพรบึงวิทย
(25 พฤศจิกายน 2552  เวลา 09:55:58)
ความคิดเห็นที่ 6
เรื่องเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย ศึกษาไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเมื่อเจอสถานการณ์จำเป็น ศึกษาเรียนรู้ไว้เพื่อรู้จักวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง "อยากให้เพิ่มข้อมูลมากกว่านี้"
นฤตรี
(5 พฤศจิกายน 2552  เวลา 12:26:02)
ความคิดเห็นที่ 5
หวังว่าคงทำได้สำเร็จ..............เพราะเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย...........ที่รอวันแก้ไขอย่างจริงจัง.......ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหากับการพัฒนาทุกภาคส่วนของสังคมไทย
จ่าเพชร
(29 เมษายน 2552  เวลา 14:21:56)
ความคิดเห็นที่ 4
เรื่องเพศไม่ใช่เรื่องที่น่าอาย แต่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะเรียนรู้และวิธีป้องกัน

NaCN
(8 เมษายน 2552  เวลา 16:19:37)
ความคิดเห็นที่ 3
อยากให้ข้อมูลระเอียดกว่านี้ค่ะ
นภาพรรณ
(26 มกราคม 2552  เวลา 09:54:21)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*