ข่าวโครงการ
สถิติสายด่วน ๑๖๖๓ ชี้ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์  เหตุไม่มีเงินเลี้ยงดู ขณะที่สร้าง “เกมเศรษฐี” ให้ดาวน์โหลดฟรี หวังให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ข่าวโครงการ
ครูโครงการก้าวย่างฯ กรุงเทพฯ รวมตัวก่อตั้ง “สมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย)” หวังขยายงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ
ข่าวโครงการ
สมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ จัด “ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนใส่ใจสุขภาวะทางเพศ”
ฅ.ฅนก้าวย่าง
จิราพรรณ แสวงผล ครูศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย แนะเทคนิคการนำเพศวิถีศึกษาเข้าในโรงเรียนผ่านแกนนำเยาวชน “ชมรมกอไผ่”
รู้จักสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องส้าน จ.พะเยา
ข่าวโครงการ
ทีมวิชาการโครงการ CSE: E-Learning แข็งขัน ร่วมจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
(คลิก: 2,184 / ความคิดเห็น: 0)
 
ประกาศผลการประกวดหนังสั้นโครงการ “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง”
“โอเคอะเหรอ” หนังสั้นชนะเลิศประกวดโครงการ “Living in Harmony: อยู่ร่วมในความต่าง”
โดย: IEC&Technology   
(คลิก: 4,828 / ความคิดเห็น: 0)
รมต.สาธารณสุขกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ ๑๔ ชี้การยุติเอดส์ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
และภายในปี ๒๕๗๓ จะต้องไม่มีเด็กแรกเกิดติดเชื้อ และมีผู้ป่วยน้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ต่อปี
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
(คลิก: 4,738 / ความคิดเห็น: 0)
 
หน่วยงานช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมเล็งร่วมมือไทยรัฐทีวีเสนอข้อมูลทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยผู้หญิงท้องไม่พร้อม
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 4,954 / ความคิดเห็น: 0)
อาจารย์อาชีวะเห็นความสำคัญการใช้ชุดกิจกรรม ชี้ทำให้นักเรียนอาชีวะได้สำรวจตนเอง
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 3,655 / ความคิดเห็น: 0)
 
อาจารย์อาชีวศึกษาชี้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทำให้นักเรียนอาชีวะได้ทบทวนตัวเอง
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 3,380 / ความคิดเห็น: 0)
 
รู้จักสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จ.อุตรดิตถ์
สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศอีกด้วย
โรงเรียนน้ำปาดฯ สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับระดับชั้น ม.ปลายในภาคเรียนแรก และ ม.ต้นในภาคเรียนที่ ๒ มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต นอกจากนี้ยังขยายผลการอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียน และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ โดยแกนนำเยาวชนอีกด้วย
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
(คลิก: 6,105 / ความคิดเห็น: 0)
เพศศึกษาใน... วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
“วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้น ปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
(คลิก: 18,676 / ความคิดเห็น: 5)
แห่งหนึ่ง... ในก้าวย่าง
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน
เปิดโอกาสให้เด็กท้อง...เรียนต่อ
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
(คลิก: 5,663 / ความคิดเห็น: 0)
 
ฅ.ฅนก้าวย่าง
ผู้บริหาร
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
“..การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT แบบนี้ ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..”
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
(คลิก: 5,034 / ความคิดเห็น: 5)
 
ครู
อนุชา ประคองวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ใช้พฤติกรรมของเด็กในห้อง กระตุ้นให้เด็กกล้าออกความเห็น
(คลิก: 5,961 / ความคิดเห็น: 1)
 
เยาวชน
แบงค์ -- พุฒิพงศ์ ไทรศักดิ์สิทธิ์
นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ
“ที่ปรึกษาเคลื่อนที่” พร้อมช่วยเพื่อนฟรี ๒๔ ชั่วโมง
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
(คลิก: 3,728 / ความคิดเห็น: 3)
 
คนทำงานและคนรอบข้างโครงการ
แนวทางการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
(คลิก: 3,051 / ความคิดเห็น: 1)