“แรงงานเพื่อนบ้าน”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS [19 พฤษภาคม 2558]

0
          หากน้องๆ สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็น “การอยู่ร่วมในความต่าง” ชวนดูสารคดีชุด “แรงงานเพื่อนบ้าน”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS สารคดีที่เล่าเรื่องราวชีวิตแรงงานพม่าและครอบครัวที่มาทำงานในประเทศไทย เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น…บางทีเราอาจจะได้รู้จักเขามากขึ้น เพื่อนที่อยู่ในบ้านของเรา ตอน ๑ ชีวิตที่ต้นทาง : เบื้องหลังแรงงานในไร่กุหลาบของซินมาลินและหน่ายตู่วิน กับการสร้างครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้น https://www.youtube.com/watch?v=n4NtosO2D2w&list=PLLwcfOBlel2tYYPI5ARKa3S3SZpbdl194 ตอน ๒ หมวยแลง...หลังม่านมายาคติ: “หมวยแลง” แม่บ้านชาวไทใหญ่ในครอบครัวคนไทย ที่สะท้อนมุมบวกในการอยู่ร่วมกันฉันครอบครัว https://www.youtube.com/watch?v=-LRz77gwhfM&list=PLLwcfOBlel2tYYPI5ARKa3S3SZpbdl194&index=2 ตอน...

PATH2HEALTH FOUNDATION – GRAND OPENING

0
  https://www.youtube.com/watch?v=9A_rO-Gm_Bo

GIFT OF A FRIEND – ฉันเข้าใจเธอ [1 กรกฎาคม 2557]

0
TEENPATHTV     https://www.youtube.com/watch?v=QpriLOoG5Kc