Home Authors Posts by teenpath

teenpath

259 POSTS 0 COMMENTS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

0
"คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้าน (Comprehensive Sexuality Education) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖" ที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ ซึ่งปรับปรุงจาก "คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับเยาวชน ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓)" และ...

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล

0
เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม โดยสมาชิกของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ "เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม คู่มือคนทำงาน : ร่วมด้วยช่วยกันดูแล" ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการให้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขและดูแลปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย คู่มือยังมีรายนามหน่วยงานที่ให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมอย่างรอบด้านด้วย หนังสือของเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ นี้ ได้จัดทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 และครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่...

“แรงงานเพื่อนบ้าน”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ THAIPBS [19 พฤษภาคม 2558]

0
          หากน้องๆ สนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็น “การอยู่ร่วมในความต่าง” ชวนดูสารคดีชุด “แรงงานเพื่อนบ้าน”  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS สารคดีที่เล่าเรื่องราวชีวิตแรงงานพม่าและครอบครัวที่มาทำงานในประเทศไทย เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น…บางทีเราอาจจะได้รู้จักเขามากขึ้น...

กังวลเรื่องจู๋..ที่ไม่อยากจุ๊ดจู๋

0
เด็กหนุ่มมักเกิดความกังวลใจเรื่องขนาด "จู๋" ของพวกเขา หลายคนมักคิดว่าอวัยวะเพศของตนเองเล็กกว่าของคนอื่นๆ อยู่เรื่อย ความจริงขนาดขององคชาตินี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติทั้งในเรื่องขนาดเล็ก-ใหญ่ และความสั้น-ยาว แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีผลต่อเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการบรรลุถึงจุดสุดยอดของทั้งหญิงและชายอย่างที่หลายคนมักเข้าใจผิดและวิตกกังวลกัน           หากคุณเข้าใจว่าเพศสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องการสอดใส่อวัยวะเพศเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเรียนรู้ที่จะเป็น "คู่รัก" ที่ดีด้วย นั่นคือ รู้จักการดูแลเอาใจใส่แฟนคุณ เรียนรู้การเล้าโลม...