Home Authors Posts by teenpath

teenpath

259 POSTS 0 COMMENTS

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ฉัน เธอ และเขา : โรงเรียนเมืองคง

0
ผลงานครูจิราวรรณ ปานนอกโรงเรียนเมืองคงอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

แพ็กเกจนวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน “รัก ใคร่ และเรียนรู้”

0
แพ็กเกจนวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน “รัก ใคร่ และเรียนรู้” ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เป็นชุดสื่อที่ประกอบด้วยนิยาย การ์ตูน เพลง และสปอตรณรงค์ โดยผลงานในชุดแพ็กเกจนี้ เกิดจากฝีมือของเยาวชนในการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๒ – ๒๔ ปี ผ่านการประกวด...

ชุดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเยาวชนอาชีวศึกษา ชุดที่ ๕ โลกของงาน

0
จากการให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาวะทางเพศของเยาวชนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการสอนเพศศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามคำสั่ง สอศ. ที่ ๔๙๕/๒๕๔๗ ให้บรรจุเพศศึกษาเป็นวิชาเลือกเสรี ภายใต้กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หมวดสามัญ ใช้ชื่อว่า "วิชาเพศศึกษา"...

รายการสื่อในโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชนก้าวย่างอย่างเข้าใจ

0
สื่อในโครงการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน (ก้าวย่างอย่างเข้าใจ) ผลิตขึ้นโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้หลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และเยาวชน เนื้อหาหลักในสื่อแต่ละเล่มจะเน้นเรื่องเพศวิถีศึกษาที่รอบด้าน ครอบคลุมทั้ง ๖ หมวด คือ      ๑....