เทคนิคคุยกับลูกเรื่องเพศ ฉบับเข้าใจลูก

607

“เรื่องเพศ” ทำไมต้องคุย?
เด็กยุคนี้มีความเสี่ยงเรื่องเพศมากกว่าเดิม เด็กยิ่งเสี่ยง ผู้ใหญ่ยิ่งต้องดูแล แต่วิธีเลี้ยงลูกที่เคยใช้กันมาไม่ได้ผล เราเลยต้องเลือกวิธีใหม่ ที่เหมาะกับลูกยุคใหม่ในโลกยุคใหม่

“โลกเปลี่ยนแปลง ลูกเปลี่ยนไป”
โลกและเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเรา วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทำให้ความคิด ค่านิยม และการกระทำของเด็กยุคใหม่แตกต่างจากเด็กสมัยก่อน ความเชื่อและคำสอนยุคเก่าเอง บางครั้งก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ หนึ่งในเรื่องที่แตกต่างแน่ๆ ของยุคนี้ คือ มีสื่อออนไลน์ ที่เด็กๆ เข้าถึงได้ง่ายตั้งแต่ยังเล้ก และบางครั้งอาจรู้ไม่เท่าทัน

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here