ความสัมพันธ์ในวัยเรียนของวัยรุ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

0
ผลงานอาจารย์รุจิเรข บุญกาพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

รักให้เป็นและพร้อมที่จะรัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

0
ผลงานอาจารย์รุจิเรข บุญกาพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การคุมกำเนิด : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

0
ผลงานครูอารีย์วรรณ์ สายะวารานนท์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

หลักการ QQR : โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)

0
ผลงานครูสมยศ วงค์เขียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

Whom U sleep with U : โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

0
ผลงานครูสมจิต แก้วการไร่โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ คลิปประกอบกิจกรรม https://youtu.be/r6VOE-tavVA

รู้จักถุงยางอนามัย : โรงเรียนบัวลาย

0
ผลงานครูพิชิต พิณโพธิ์ และ ครูพิชชาภรณ์ หงษ์ทองโรงเรียนบัวลายอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา คลิปประกอบกิจกรรม https://youtu.be/TUE68sTmkUM

ไขความรู้เรื่องเอดส์ : โรงเรียนนิยมสงเคราะห์

0
ผลงานครูสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะโรงเรียนนิยมสงเคราะห์อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง คลิปประกอบกิจกรรม https://youtu.be/a_jwvjag6cw

ความต้องการทางเพศ : โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร

0
ผลงานครูรัชนีกรนิภา มีมากโรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคารอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ฉัน เธอ และเขา : โรงเรียนเมืองคง

0
ผลงานครูจิราวรรณ ปานนอกโรงเรียนเมืองคงอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ฉันเป็นฉันเอง : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

0
ผลงานครูอรุณศรี ศรีแก้วโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา