สิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สอน (14 มีนาคม 2566)

213

วีดีโอนี้ แสดงให้เห็นว่า การประสบความสำเร็จนั้น อยู่ที่ความตั้งใจจริงของเราเอง ซึ่งมันไม่ได้ต่างจากการเล่นดนตรี หรือกีฬาเลย

อยากให้ลองดูและจะรู้ว่า ทำไม “โรงเรียน ส่วนใหญ่ไม่ได้สอน”

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here