ไขความลับ “รุ่นเรา เราเลือก เรารับผิดชอบ”

160

บันทึกประสบการณ์สองปีแรกของเยาวชนและคนทำงานค่ายละคร สื่อ และ ICTeen ในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

องค์การแพธ (PATH) และพันธมิตรที่ร่วมกันดำเนินการโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ เป็นภาคีที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการทำงานป้องกันเอดส์กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีการดำเนินการส่งเสริมกระบวนการสื่อสารเรื่องเอดส์และเพศศึกษาผ่านการทำงานค่ายละคร สื่อ และการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(ICTeen) เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างการเรียนรู้ในประเด็นเรื่องเพศและบรรยากาศทางสังคมที่เอื้อต่อสัมพันธภาพทางเพศที่ดี

แม้ ๒ ปีของการดำเนินโครงการที่ผ่านมาจะเป็นเวลาที่น้อยกว่าระยะเวลาที่สังคมไทยรู้จักเอดล์ แต่ก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งที่เยาวขน คนทำงานที่ร่วมโครงการนี้ได้ร่วมกันเรียนรู้และบ่มเพาะประสบการณ์ความรู้ ทักษะต่างๆ รวมถึงบทเรียนการทำงานที่ลึกซึ้ง แหลมคม อันนำไปสู่ความร่วมมือกันของเยาวชนและผู้ใหญ่ที่จะขยายความเข้าใจต่อเรื่องเอดส์ เพศศึกษา สู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์

มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง จากกระบวนการทำงานของโครงการก้าวย่างฯ คือความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ กล่าวคือ บางคนจากที่อายที่จะคุยเรื่องเพศกลับกล้าพูดคุยได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา บางคนเคยมีทัศนคติไม่ดีต่อคนรักเพศเดียวกัน ก็เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น บางคนที่ไม่กล้าคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่กลับสามารถพูดคุยได้มากกว่าเดิมบางคนจากที่เป็นคนไม่กล้าพูดแต่กลับพร้อมสนทนาปราศรัยต่อหน้าคนเป็นร้อยและจากที่ทำอะไรไม่เป็น ก็มีทักษะ มีศักยภาพและรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในโรงเรียนและชุมชน และอื่นๆ อีกมากมาย

คำถามต่อการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนี้ คือ มีกระบวนการอะไรที่ทำให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้? และความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนนี้ ผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ พ่อแม่ ควรมีบทบาทส่งเสริมเขาอย่างไร?แน่นอนว่าคำตอบบางส่วน ได้ปรากฎอยู่ในบันทึกเล่มนี้แล้ว

แต่เรื่อง “ระหว่างทาง” ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนี้ยังคงต้องการความร่วมมือจากทุกภาคทุกส่วนในการขยายความคิด ประสบการณ์เหล่านี้ให้เพิ่มขึ้นในวงกว้าง และแพร่กระจายถ้วนทั่วด้วยพลังของเราทุกคนในสังคมที่จะเป็น “หุ้นส่วนที่เท่าเทียม” ทำงานร่วมกัน ซึ่งกว่าจะถึงเป้าหมาย “ปลายทาง”ที่พวกเราหวังไว้ เรื่องเล่า “ระหว่างทาง เล่มนี้ก็ได้ให้สิ่งดีๆ ที่เราหวังว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ “เดิบโต” ไปด้วยกันทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here