More You See ไม่รังแกกัน

0
Part 1 https://youtu.be/0ujZ7VyjP-U Part 2 https://youtu.be/ttKeBAc7qlc Part 3 https://youtu.be/RDHJ8rJLkZQ Part 4 https://youtu.be/F1UyH8G7DRc

เรื่องของโบโบ ตอน Be HIV Free

0
https://youtu.be/4nkGhTCDZFs คู่มือการใช้การ์ตูน

เรื่องของโบโบ ตอน Be Aware take care

0
https://youtu.be/Y_ZtiWD6F5M คู่มือการใช้การ์ตูน

การ์ตูน Afraid of What?

0
https://youtu.be/veqw0OKbDQ4

การ์ตูน Once Upon a Family

0
https://youtu.be/SaoDm_t2Xzk คู่มือการใช้การ์ตูน

การ์ตูน Once Upon a Girl

0
https://youtu.be/Jo4nW0KSQOs คู่มือการใช้การ์ตูน

การ์ตูน Once Upon a Boy

0
สื่อประกอบการสอนเพศศึกษา เรื่องบทบาทหญิงชาย นำเสนอผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่น https://youtu.be/xqTvNrnBlBA คู่มือการใช้การ์ตูน

UP TO ME ชีวิตมีทางเลือก

0
Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=ROiIbFyDUT4&list=PLc4Uc-xb0TS6HgWeF0ptd-vTYlWsbqQLj&index=1 Part2 https://www.youtube.com/watch?v=sm-AhsDVqrQ&list=PLc4Uc-xb0TS6HgWeF0ptd-vTYlWsbqQLj&index=2 Part3 https://www.youtube.com/watch?v=ugUykFsoC5g&list=PLc4Uc-xb0TS6HgWeF0ptd-vTYlWsbqQLj&index=3 คู่มือการจัดกิจกรรม Notebook Handbook