รู้จัก…คุ้นเคย : โรงเรียนคลองแดนวิทยา

288

ผลงานครูสิริมนต์ ประดับ
โรงเรียนคลองแดนวิทยา
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

คลิปประกอบการจัดกิจกรรม

https://youtu.be/G5YZ3XNaJdo

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here