ชายหญิง กับความรู้สึกทางเพศ

175

         หลายคนมักจะเข้าใจว่า “ผู้ชายมีความรู้สึกทางเพศมากกว่าผู้หญิง” และความเชื่อแบบเก่ายังกระทำต่อผู้หญิงอีกว่า ห้ามแสดงออกทางเพศ ต้องเก็บงำเอาไว้ให้มิดชิด จนบางครั้งหลายคนเข้าใจว่าผู้หญิงที่ดีไม่ควรมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นได้เหมือนๆ กัน เพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา แต่จะมีมากหรือน้อยก็แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

          ในระหว่างเพศหญิงกับเพศชายนั้น เราไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนหรอกว่าเพศไหนจะมีความรู้สึกทางเพศมากหรือน้อยกว่ากัน เพราะมันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคน แต่สิ่งหนึ่งที่รู้กันและเป็นความจริงก็คือผู้ชายจะมีความไวต่อความรู้สึกทางเพศได้ง่ายกว่าผู้หญิง หรืออีกนัยหนึ่งคือถูกกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายกว่านั่นเอง

          และอีกอย่างหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงมักจะคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศแตกต่างกัน และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือทั้งสองคนไม่ค่อยชอบพูดคุยกันให้เข้าใจ (ส่วนหนึ่งก็เพราะเราถูกฝึกมาไม่ให้พูดคุยเรื่องนี้กันให้เข้าใจ และอย่างเปิดเผยจริงใจด้วยแหละ) สิ่งนี้เองที่นำพาให้คนสองคนเข้าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ตั้งใจ เมื่อมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันตามลำพังสองต่อสอง           ผู้ชายหลายคนมักจะคิดเข้าข้างตนเอง (เป็นธรรมชาติของมนุษย์) ว่า การที่ผู้หญิงยอมไปไหนกับตนสองต่อสอง หรืออยู่ด้วยกันตามลำพังนั้นเป็นเพราะผู้หญิงเองก็อยากมีเพศสัมพันธ์เหมือนกับตนเช่นกัน ในขณะที่ผู้หญิงนั่น การยอมไปกับผู้ชายที่ตนรักตามลำพังส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกไว้วางใจ เชื่อใจ และรู้สึกรักเขา แต่ยังไม่ได้คิดว่าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กับเขา แต่ก็ไม่ทันได้ระวังตัวและไม่รู้เท่าทันความคิดคู่ของตนจึงทำให้เพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here