Archives

No posts to display

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ยาเม็ดคุมกำเนิด : โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

0
ผลงานครูชนกานต์ นัดสันเทียะโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา คลิปประกอบการจัดกิจกรรม https://youtu.be/ClN04MODx9I https://youtu.be/kVtAfSzda4w

หลักสูตรอบรมเพศวิถีศึกษาออนไลน์ (ฟรี)

0
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ...

หลักการ QQR : โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)

0
ผลงานครูสมยศ วงค์เขียนโรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์)เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ไขความรู้เรื่องเอดส์ : โรงเรียนนิยมสงเคราะห์

0
ผลงานครูสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะโรงเรียนนิยมสงเคราะห์อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง คลิปประกอบกิจกรรม https://youtu.be/a_jwvjag6cw