ยุติการตั้งครรภ์ ปลอดภัยหรือไม่?

206

มีความปลอดภัยแน่นอน ถ้า…
1) ให้บริการโดยแพทย์และพยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลป์
2) สถานบริการมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3) ใช้วิธีการถูกต้องตามหลักทางการและสอดคล้องกับอายุครรภ์
4) มีการตรวจอายุครรภ์ และใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับอายุและสภาพของครรภ์

ไม่ปลอดภัย ถ้า…
1) สถานบริการไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2) ผู้ให้บริการแอบอ้างว่าเป็นแพทย์หรือพยาบาล โดยไม่มีใบประกอบโรคศิลป์
3) มีการกล่าวอ้างว่าสามารถยุติฯ ได้ในทุกอายุครรภ์
4) วิธีการที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์ไม่เป็นไปดังแนวทางที่กำหนด
5) ซื้อหายาจากแหล่งที่ไม่มีการปรึกษาก่อนการให้บริการ และใช้ยาขนานเดียวได้ในทุกอายุครรภ์

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here