ชีวิตมีทางเลือก (ภาษาไทยและ Myanmar)

171

เมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน อาจมีโอกาส “ท้องไม่พร้อม” และหากท้องไม่พร้อมชีวิตยังมีทางเลือกเสมอ

ฉบับภาษาไทย

Myanmar

แสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here